Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-06 ARHITEKTA MIGEL KANSIO MARTINS NA ČELU TIMA KOJI ĆE OD OSTRVA LASTAVICA NAPRAVITI TURISTIČKI KOMPLEKS
Martins Portugalac radi projekat za Mamulu
Dan - novi portal
Me­đu­na­rod­ni tim struč­nja­ka na če­lu sa Mi­ge­lom Kan­si­om Mar­tin­som, vla­sni­kom ar­hi­tek­ton­skog stu­di­ja MCM di­zajn iz Portugala, ra­di na usa­gla­ša­va­nju kon­cep­ta ure­đe­nja tvr­đa­ve Ma­mu­la i nje­ne tran­sfor­ma­ci­je u tu­ri­stič­ki ri­zort. Por­tu­gal­ski ar­hi­tek­ta i di­zaj­ner en­te­ri­je­ra ra­dio je, ka­ko is­ti­če, svu­da u svi­je­tu, po­seb­no na pro­jek­ti­ma iz obla­sti ugo­sti­telj­stva – ho­te­li, ba­ro­vi, re­sto­ra­ni, radnje, disko­tek­e.
Za „Dan” ka­že da je za nje­ga bio ve­li­ki iza­zov ka­da ga je vla­snik „Ora­sko­ma” Sa­mih Sa­vi­ris za­mo­lio da ura­di rje­še­nje za ho­tel na ostr­vu Ma­mu­la.
– Ra­dio sam na slič­nim pro­jek­ti­ma po­seb­no u Por­tu­ga­lu. Ra­dio sam na objek­tu iz 18. vi­je­ka gdje sam mo­rao da pa­zim na go­mi­lu de­ta­lja, na ka­blo­ve za stru­ju, ka­na­li­za­ci­ju, da­kle sve de­ta­lje smo mo­ra­li da pro­đe­mo za­jed­no sa lo­kal­nim or­ga­ni­ma za­du­že­nim za oču­va­nje kul­tur­no-isto­rij­skog na­sle­đa. Ta­ko­đe, ra­dio sam i na jed­nom ma­lom pro­jek­tu u Luk­sem­bur­gu, ali sam ipak naj­vi­še pro­je­ka­ta re­sta­u­ra­ci­je ura­dio u Por­tu­ga­lu. Mo­ram da ka­žem da sam po­no­san na svo­je pro­jek­te, je­dan od mo­jih naj­po­zna­ti­jih pro­je­ka­ta, još od pri­je 20 go­di­na, bio je pro­je­kat Bu­da-bar u Pa­ri­zu ko­ji me i da­nas či­ni sreć­nim i po­no­snim jer je Bu­da-bar u Pa­ri­zu i da­nas ču­ve­no mje­sto. Ra­dio sam na pro­jek­ti­ma u Ka­na­di, u Ma­ra­ke­šu, ra­dio sam klu­bo­ve, ho­te­le, Kon­rad ri­zort u Al­gar­veu u Por­tu­ga­lu ali mi­slim da je ovaj pro­je­kat mo­žda i naj­u­zbu­dlji­viji za me­ne – is­ta­kao je Mar­tins za „Dan”.
Tre­nut­no ra­di sa or­ga­ni­ma za­du­že­nim za kul­tur­no-isto­rij­sko na­sle­đe ka­ko bi vi­dje­li šta mo­gu, a šta ne mo­gu ra­di­ti pri­li­kom tran­sfor­ma­ci­je ove ču­ve­ne austro­u­gar­ske for­ti­fi­ka­ci­je i ka­sni­je lo­go­ra u tu­ri­stič­ki ri­zort.
– Osnov­na ide­ja je, da­kle, da sa­ču­va­mo ar­hi­tek­tu­ru ostr­va što je vi­še mo­gu­će, da na­še in­ter­ven­ci­je bu­du mi­ni­mal­ne, da is­ko­ri­sti­mo pro­sto­ri­je ko­je su ne­kad slu­ži­le za smje­štaj to­po­va i da ih pre­tvo­ri­mo u so­be, da is­ko­ri­sti­mo sav ras­po­lo­ži­vi pro­stor u ci­lju funk­ci­o­nal­no­sti bu­du­ćeg ho­te­la. Ima­će­mo ne­ko­li­ko ba­ro­va, re­sto­ra­na, so­be, ma­le ba­ze­ne, spa i sve to tre­ba da bu­de in­te­gri­sa­no u po­sto­je­ći pro­stor bez ne­kih ve­ćih in­ter­ven­ci­ja na objek­tu. Ima­će­mo ho­tel sa pet zvje­zdi­ca ali, ta­ko­đe, i mu­zej ko­ji će bi­ti otvo­ren za sve po­sje­ti­o­ce. To će bi­ti ma­li mu­zej ko­ji će pred­sta­vlja­ti isto­ri­ju ovog ostr­va u ko­jem će isto­vre­me­no bi­ti mo­gu­će po­pi­ti pi­će ili na­ru­či­ti hra­nu. I van se­zo­ne ci­je­lo ostr­vo će bi­ti do­stup­no svim po­sje­ti­o­ci­ma, a u su­šti­ni to će bi­ti spa ri­zort. Da­kle kom­pleks sa raz­li­či­tim ti­po­vi­ma so­ba. Tre­nut­no do­sta ra­di­mo na či­šće­nju ostr­va jer že­li­mo da po­sje­ti­o­ci bu­du u sta­nju da ga ci­je­log obi­đu – ob­ja­snio je Mar­tins.
Pre­ma nje­gov­im ri­je­či­ma, lju­di su već du­go vre­me­na mi­je­nja­li ovo ostr­vo, pa no­vih gra­đe­vi­na na ostr­vu ne­će bi­ti.
– Ovo je bi­la tvr­đa­va pa za­tim i za­tvor. Ja­sno se vi­di da su u raz­li­či­tim pe­ri­o­di­ma lju­di do­da­va­li no­ve sa­dr­ža­je. Sa­da ka­da na sve to gle­da­mo iz da­na­šnje per­spek­ti­ve mo­že­mo re­ći da ima­mo mo­žda bo­lji uvid u isto­ri­ju i na­sle­đe ostr­va ne­go što su ga lju­di ima­li u pro­šlo­sti. Da­kle, mi de­fi­ni­tiv­no že­li­mo da oču­va­mo što vi­še mo­že­mo. Ta­ko­đe, teh­nič­ki pro­pi­si u da­na­šnje vri­je­me su pri­lič­no stro­gi, je­dan ho­tel mo­ra da is­pu­nja­va niz stro­gih pro­pi­sa po pi­ta­nju, re­ci­mo, ven­ti­la­ci­je, gri­ja­nja, pro­tiv-po­žar­nog si­ste­ma sa auto­mat­skim pr­ska­li­ca­ma, a sve te stva­ri tra­že pro­stor i ima­ju efe­kat po po­sto­je­ći obje­kat. To je iza­zov za nas – ka­ko da is­pu­ni­mo sve te teh­nič­ke uslo­ve, ka­ko da to što vi­še ar­hi­tek­ton­ski pri­kri­je­mo, da što ma­nje stva­ri uklo­ni­mo – re­kao je Mar­tins ko­ji se za­lju­bio u ostr­vo La­sta­vi­ca. Ž.K.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"