Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-03-29 ROŽAJSKI DRVOPRERAĐIVAČI POZIVAJU MINISTRA IVANOVIĆA DA STOPIRA UREDBU O ZABRANI EKSPLOATACIJE ŠUMSKIH SORTIMENATA
Oblovina završava van Crne Gore (ilustracija) Vektra izvozi, a drugima zabranjeno Drvoprerađivači naglašavaju da svakodnevno preko Kule na Kosovo iz Crne Gore ide 20 kamiona sa oblovinom i da su to činjenice koje se veoma lako mogu provjeriti
Dan - novi portal
RO­ŽA­JE - Dr­vo­pre­ra­đi­va­či iz Ro­ža­ja ape­lo­va­li su na mi­ni­stra Pe­tra Iva­no­vi­ća da naj­hit­ni­je sto­pi­ra za­bra­nu eks­plo­a­ta­ci­je šum­skih sor­ti­me­na­ta, jer, ka­ko ka­žu, zbog tog do­ku­men­ta kon­ce­si­o­na­ri tr­pe ve­li­ku šte­tu. U Udru­že­nju dr­vo­pre­ra­đi­va­ča ob­ja­šnja­va­ju da je ri­ječ o ured­bi o ga­zdo­va­nju za 2016. go­di­nu ko­jom je od po­čet­ka go­di­ne kon­ce­si­o­na­ri­ma sto­pi­ran rad.
- Ne­shva­tlji­vo je da po­me­nu­ta ured­ba od po­čet­ka go­di­ne če­ka da je Vla­da sta­vi van sna­ge ka­ko bi nam rad bio od­blo­ki­ran. Za­ču­đe­ni smo pak, što se na­su­prot toj za­bra­ni, trup­ci ne­sme­ta­no iz­vo­ze pa se pi­ta­mo ko­me je u in­te­re­su ova­kvo po­slo­va­nje. Tvr­di­mo da se ne iz­vo­ze trup­ci iz Ro­ža­ja ali isto ta­ko ima­mo sa­zna­nja da „Vek­tra” ne­sme­ta­no vr­ši eks­plo­a­ta­ci­ju i iz­vo­zi trup­ce na Ko­so­vo. Pi­ta­mo se ka­kve to pri­vi­le­gi­je ima fir­ma iz Plje­va­lja, ko­ja pri­tom, ne pla­ća po­seb­nu na­kna­du od 10 pro­ce­na­ta i za­što je dr­vo­pre­ra­đi­va­či­ma ko­ji se ba­ve fi­nal­nom dr­vo­pre­ra­dom u Cr­noj Go­ri, od po­čet­ka go­di­ne za­bra­njen rad – pi­ta­ju ro­žaj­ski dr­vo­pre­ra­đi­va­či mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de i jav­no ga po­zi­va­ju da ih što pri­je po­sje­ti jer ka­ko su is­ta­kli, ima­ju mno­go to­ga da mu sa­op­šte.
- Tra­ži­mo da nam Iva­no­vić ob­ja­sni zbog če­ga ne mo­že­mo da ra­di­mo. Da li je ri­ječ o ne­ka­kvoj sa­bo­ta­ži ili op­struk­ci­ji. Iva­no­vić stal­no po­na­vlja da se za­la­že za što ve­ću pro­iz­vod­nju ali na dje­lu ni­je ta­ko jer se nje­go­ve iz­ja­ve, ba­rem u na­šem slu­ča­ju ne po­kla­pa­ju. Zbog za­bra­ne ula­ska u šu­me, mi smo do­ve­de­ni do ivi­ce za­tva­ra­nja pred­u­ze­ća. Oba­ve­ze, po­re­zi, pri­re­zi i za­ra­de idu, a mi ne ra­di­mo. Ne­ka nam ja­sno ka­žu da ne­će ras­pi­si­va­ti kon­kurs pa da ot­pu­sti­mo rad­ni­ke ko­ji su nam u ova­kvim uslo­vi­ma sa­mo te­ret – ka­že Re­džo Bra­lić, pred­sjed­nik Udru­že­nja dr­vo­pre­ra­đi­va­ča.
On is­ti­če da zbog to­ga što još uvi­jek ni­je ras­pi­san kon­kurs za kon­ce­si­je ne mo­gu da pla­ni­ra­ju pro­iz­vod­nju za na­red­nu go­di­nu.
-Iako nam je Iva­no­vić, pri­li­kom krat­ke po­sje­te Ro­ža­ja­ma pri­je par mje­se­ci, obe­ćao da će kon­kurs bi­ti ras­pi­san na vri­je­me, te da će ospo­ri­ti iz­voz oblo­vi­na, u stvar­no­sti je sve obr­nu­to. Kon­kurs još uvi­jek ni­je ras­pi­san a oblo­vi­na se ne­sme­ta­no i ne­sma­nje­no iz­vo­zi. Zbog ova­kvih rad­nji vla­di­nog re­so­ra ko­je se de­ša­va­ju go­di­na­ma mi smo u sve ve­ćim pro­ble­mi­ma – tvr­de dr­vo­pre­ra­đi­va­či i na­gla­ša­va­ju da sva­ko­dnev­no pre­ko Ku­le na Ko­so­vo ide 20 ka­mi­o­na sa oblo­vi­nom.
-Ovo su či­nje­ni­ce ko­je mo­gu la­ko da se pro­vje­re. Po­seb­nu za­bri­nu­tost me­đu kon­ce­si­o­na­ri­ma je iza­zva­la iz­ja­va u me­di­ji­ma od pri­je ne­ki dan da će Vla­da sve uči­ni­ti ka­ko bi se iz­voz oblo­vi­ne po­ve­ćao. Zna­mo ko­li­ko oblo­vi­ne iz­la­zi iz Cr­ne Go­re pa ako Vla­da pla­ni­ra da to još vi­še po­ve­ća pre­o­sta­će nam sa­mo da sta­vi­mo klju­če­ve u fa­brič­ke bra­ve. Osim za­tva­ra­nja fa­bri­ka za de­se­tak go­di­na od šu­ma će osta­ti sa­mo pu­stoš, či­me će bi­ti ugro­že­ni vo­de i va­zduh – ka­žu dr­vo­pre­ra­đi­va­či, ko­ji pi­ta­ju Iva­no­vi­ća da li zna da je sje­ča šu­ma na go­di­šnjem ni­vou mno­go ve­ća od pla­ni­ra­nog eta­ta, od­no­sno da je mno­go vi­še iz­ve­ze­nih tru­pa­ca od pred­vi­đe­ne sje­če.
V.Ra.


Ho­će da ra­de, a ne da se ba­ve po­lit­kom

- Ako je mi­ni­star upo­znat sa ovim re­le­vant­nim po­da­ci­ma, on­da ne­ka nam ob­ja­sni zbog če­ga se kon­stant­no ra­di na uni­šta­va­nju je­di­nog pri­rod­nog re­sur­sa na sje­ve­ru Cr­ne Go­re. Isto ta­ko, pi­ta­mo mi­ni­stra zbog če­ga se još uvi­jek ne pri­mje­nju­je ured­ba o tak­sa­ma ko­ju je Vla­da do­ni­je­la još u ok­to­bru pro­šle go­di­ne a ko­jom je pred­vi­đe­no na­pla­ći­va­nje tak­se na iz­voz oblo­vi­ne. Svje­sni smo da je po­li­ti­ka ušla u sve po­re cr­no­gor­ske zbi­lje i mi zvog to­ga is­pa­šta­mo. Ne že­li­mo da na­šim iz­ja­va­ma ni­ko ma­ni­pu­li­še jer se mi sa­mo bo­ri­mo za eg­zi­sten­ci­ju i za­to ne­ka nas iz­dvo­je iz po­li­ti­ke i do­zvo­le nam da ra­di­mo i da ži­vi­mo od svo­ga ra­da – po­ru­ču­ju dr­vo­pre­ra­đi­va­či iz Ro­ža­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"