Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-01-13 NAPAD NA STEVANA MILIVOJEVIĆA JOŠ NIJE RASVIJETLJEN, IZ NVO KVIR MONTENEGRO OCIJENILI
Sa ranije parade ponosa u Podgorici LGBT osobe ugrožene
Dan - novi portal
Pred­stav­ni­ci ci­vil­nog sek­to­ra i po­je­di­ne po­li­tič­ke par­ti­je po­zva­li su nad­le­žne in­sti­tu­ci­je, po­li­ci­ju i tu­ži­la­štvo, da hit­no ot­kri­ju i ka­zne na­pa­da­ča na iz­vr­šnog di­rek­to­ra LGBT fo­ru­ma „Pro­gres” Ste­va­na Mi­li­vo­je­vi­ća i da na taj na­čin po­ša­lju po­ru­ku da na­si­lje ne­će bi­ti to­le­ri­sa­no i da su svi gra­đa­ni bez­bjed­ni bez ob­zi­ra na raz­li­či­tost. Mi­li­vo­je­vi­ća su u po­ne­dje­ljak u Pod­go­ri­ci na­pa­le dvi­je oso­be, ko­je su za­da­le vi­še uda­ra­ca u pred­je­lu li­ca.
NVO Kvir Mon­te­ne­gro oci­je­ni­la je da je na­pad na Mi­li­vo­je­vi­ća sa­mo još je­dan u ni­zu po­ka­za­te­lja da je bez­bjed­nost LGBT oso­ba u Cr­noj Go­ri i da­lje ugro­že­na. Oni is­ti­ču da je dr­ža­va du­žna da ko­nač­no sta­ne na put bi­lo kom ob­li­ku na­si­lja nad LGBT oso­ba­ma i po­ša­lje sna­žnu po­ru­ku od­luč­no­sti u bor­bi pro­tiv ho­mo­fo­bi­je i tran­sfo­bi­je sna­žnim i za­ko­nom pro­pi­sa­nim sank­ci­ja­ma.
– Zlo­čin iz mr­žnje po­sto­ji u kri­vič­nom za­ko­ni­ku kao ote­ža­va­ju­ća okol­nost za po­či­ni­o­ca i Kvir Mon­te­ne­gro oče­ku­je da će ka­zne bi­ti iz­re­če­ne u skla­du s tim - ka­žu u Kvir Mon­te­ne­gru.
Pro­gram­ska di­rek­to­ri­ca NVO „Ju­ven­tas” Je­le­na Čo­la­ko­vić  ka­za­la je da se na­si­lje nad Mi­li­vo­je­vi­ćem mo­že sa pra­vom oka­rak­te­ri­sa­ti kao na­pad mo­ti­vi­san mr­žnjom.
Ko­or­di­na­tor pro­gra­ma NVO Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje Pe­tar Đu­ka­no­vić po­ru­čio je da je­di­no obra­zo­va­ni po­je­din­ci, oslo­bo­đe­ni pred­ra­su­da, mo­gu bi­ti ga­rant odr­ži­vo­sti bor­be pro­tiv ho­mo­fo­bi­je jer se ona ukor­je­nju­je ili is­kor­je­nju­je kroz vas­pi­ta­nje i obra­zo­va­nje.
U ime ko­a­li­ci­je NVO „Sa­rad­njom do ci­lja”, Go­ran Đu­ro­vić je za­tra­žio od tu­ži­la­štva i nad­le­žnih su­do­va da mak­si­ma­no ko­ri­ste svo­ja za­ko­nom da­ta ovla­šće­nja u pro­ce­su­i­ra­nju i sank­ci­o­ni­sa­nju stal­nih na­pa­da na gra­đan­ske ak­ti­vi­ste i pri­pad­ni­ke ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja.
Iz Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va na­ve­li su da na­si­lje nad LGBT oso­ba­ma sa­mo uka­zu­ju na to ko­li­ka je po­tre­ba za ak­ti­vi­zmom i pro­mje­na­ma u na­šem dru­štvu, ko­je te­ži pu­noj de­mo­kra­ti­ji i vla­da­vi­ni pra­va.Ne­stra­nač­ka gru­pa gra­đa­na „Gra­đan­ski” po­zva­la je tu­ži­la­štvo i po­li­ci­ju da bez od­la­ga­nja re­a­gu­ju i naj­stro­že sank­ci­o­ni­šu oso­be ko­je su na­pa­le Mi­li­vo­je­vi­ća.M.S.


Šo­fra­nac: Ni­sam ho­mo­fob

Ni­je­sam ho­mo­fob i ni­je­sam pri­je­tio LGBT ak­ti­vi­sti­ma, ali ako na­sta­ve s la­žnim op­tu­žba­ma, pred­u­ze­ću ade­kvat­ne prav­ne rad­nje, po­ru­čio je ju­če no­vi­nar RTCG Ne­boj­ša Šo­fra­nac.
On na­vo­di da je ra­ni­je na fej­sbu­ku ne­ko na­pra­vio ne­ko­li­ko la­žnih pro­fi­la pod nje­go­vim ime­nom, s ko­jih su ak­ti­vi­sti­ma LGBT-a upu­ći­va­ne naj­go­re uvre­de i pri­jet­nje.
Iz LGBT fo­ru­ma Pro­gres su sa­op­šti­li da ako je tač­no da se pro­tiv Šo­fran­ca vo­di bi­lo ka­kva kam­pa­nja, što od­ba­cu­ju, za­što se ni­je ogla­sio to­kom nje­nog tra­ja­nja, već on­da ka­da su oni is­ka­za­li in­te­re­so­va­nje za is­hod pre­kr­šaj­nog po­stup­ka ko­ji je, pre­ma zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma po­li­ci­je, po­kre­nut pro­tiv N.Š. iz Pod­go­ri­ce.


Osu­de iz par­ti­ja

Po­li­tič­ke par­ti­je osu­di­le su na­pad na Mi­li­vo­je­vi­ća, is­ti­ču­ći da su ljud­ska pra­va za­šti­će­na Usta­vom i da nad­le­žne in­sti­tu­ci­je ne smi­ju do­zvo­li­ti da na­pad na LGBT ak­ti­vi­stu osta­ne ne­ra­svi­je­tljen. So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja (SDP) po­zva­la je dr­žav­ne or­ga­ne da što hit­ni­je iden­ti­fi­ku­ju i pro­ce­su­i­ra­ju od­go­vor­ne za taj na­pad ka­ko bi se po­sla­la sna­žna po­ru­ka da se na­si­lje u Cr­noj Go­ri ne­će to­le­ri­sa­ti. Po­zi­tiv­na Cr­ne Go­re je po­ru­či­la da dr­ža­va ne smi­je po­ka­za­ti ne­moć pred na­si­ljem i mr­žnjom. Li­be­ral­na par­ti­ja is­ta­kla je da je ne­do­pu­sti­va agre­si­ja pre­ma gra­đa­ni­ma ko­ji dru­ga­či­je mi­sle, dje­lu­ju ili ži­ve. So­ci­jal­de­mo­kra­te Cr­ne Go­re su na­ve­le da je dr­ža­va oba­ve­zna da šti­ti Usta­vom za­ga­ran­to­va­na ljud­ska pra­va i po­štu­je raz­li­či­to­sti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"