Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-03-22 FLEŠ
Dan - novi portal
Dru­štve­na mre­ža za mla­de
Dje­ca i mla­di sa smet­nja­ma u raz­vo­ju i oso­be sa in­va­li­di­te­tom usko­ro će do­bi­ti plat­for­mu ko­ja će im omo­gu­ći­ti da ne­sme­ta­no ko­mu­ni­ci­ra­ju sa ko­ri­sni­ci­ma i vo­lon­te­ri­ma svih dnev­nih cen­ta­ra u Cr­noj Go­ri. Plat­for­ma se raz­vi­ja u okvi­ru pro­jek­ta „Dru­štve­na mre­ža za mla­de sa smet­nja­ma u raz­vo­ju“, po­dr­ža­nog na kon­kur­su Te­le­nor fon­da­ci­je. To je pr­va plat­for­ma ove vr­ste ko­ja je do­stup­na na na­šem je­zi­ku, pri­la­go­đe­na svim oso­ba­ma sa in­va­li­di­te­tom.
Dru­štve­noj mre­ži bi­će mo­gu­će pri­stu­pi­ti pre­ko apli­ka­ci­je za mo­bil­ne te­le­fo­ne, vin­do­us plat­for­me, kao i ve­ći­ne veb-pre­tra­ži­va­ča, a na ras­po­la­ga­nju će bi­ti audio, vi­deo i tekst op­ci­ja za ko­mu­ni­ka­ci­ju. M.S.

Ja­u­ko­vić dio ti­ma
Mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­mal Pu­ri­šić ime­no­vao je Je­le­nu Ja­u­ko­vić za čla­na Rad­ne gru­pe za iz­ra­du pred­lo­ga stra­te­gi­je raz­vo­ja si­ste­ma so­ci­jal­ne za­šti­te sta­rih li­ca od 2018. do 2022. go­di­ne. Ona će u po­me­nu­tom rad­nom ti­je­lu pred­sta­vlja­ti NVO sek­tor, a za član­stvo su je pred­lo­ži­le ci­vil­ne or­ga­ni­za­ci­je „Na­še do­ba”, SOS te­le­fon za že­ne i dje­cu žr­tve na­si­lja, Udru­že­nje mla­dih sa hen­di­ke­pom i Aso­ci­ja­ci­ja za de­mo­krat­ski pro­spe­ri­tet – ZID.M.S.

„Mer­lin­ka” od 24. mar­ta
Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val „Mer­lin­ka“, to­kom ko­jeg će bi­ti pri­ka­za­no de­set fil­mo­va do­ma­će i ino­stra­ne pro­duk­ci­je, bi­će odr­žan od 24. do 26. mar­ta u Pod­go­ri­ci, na­ja­vlje­no je iz or­ga­ni­za­ci­je Kvir Mon­te­ne­go. Iz te or­ga­ni­za­ci­je su ka­za­li da će fe­sti­val bi­ti or­ga­ni­zo­van u objek­tu „Ba­nja“ u bli­zi­ni knji­ža­re Kar­ver u Pod­go­ri­ci, a ulaz na sve pro­jek­ci­je bi­će bes­pla­tan.
– Ovo­go­di­šnji fe­sti­val „Mer­lin­ka“ u pot­pu­no­sti je po­sve­ćen fil­mo­vi­ma in­spi­ri­sa­nim ži­vo­ti­ma trans, in­ter­pol­nih i rod­no­va­ri­jant­nih oso­ba, a u znak obi­lje­ža­va­nja zna­čaj­nog na­pret­ka na po­lju trans ak­ti­vi­zma u Cr­noj Go­ri, te or­ga­ni­zo­va­nja naj­ve­ćeg re­gi­o­nal­nog oku­plja­nja trans oso­ba „Tran­spo­zi­jum“ u Pod­go­ri­ci ko­je se odr­ža­va ove ne­dje­lje – sa­op­šte­no je iz Kvi­ra.M.S.

Pot­pi­sa­li me­mo­ran­dum
Upra­va za ka­dro­ve i Ra­dio-te­le­vi­zi­ja Cr­ne Go­re (RTCG) pot­pi­sa­li su 15. mar­ta me­mo­ran­dum o sa­rad­nji.
– Že­le­ći da osna­že i pro­ši­re sa­rad­nju iz obla­sti upra­vlja­nja ljud­skim re­sur­si­ma, svje­sni zna­ča­ja ljud­skih re­sur­sa sa aspek­ta una­pre­đe­nja jav­nog sek­to­ra, ima­ju­ći u vi­du raz­li­či­te pro­gra­me struč­nog ospo­so­blja­va­nja i usa­vr­ša­va­nja ko­je nu­di Upra­va za ka­dro­ve, te pre­po­zna­ju­ći mo­guć­no­sti da se kroz jav­ni ser­vis ši­ro­ka jav­nost in­for­mi­še o stan­dar­di­ma iz obla­sti upra­vlja­nja ljud­skim re­sur­si­ma, čel­ni­ci Upra­ve za ka­dro­ve i Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re pot­pi­sa­li su me­mo­ran­dum o sa­rad­nji. Kon­kret­ne ak­tiv­no­sti bi­će pre­ci­zi­ra­ne ak­ci­o­nim pla­nom za im­ple­men­ta­ci­ju me­mo­ran­du­ma – sa­op­šte­no je iz Upra­ve.M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"