Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-01-08 NAČELNIK GENERALŠTABA VOJSKE SRBIJE GENERAL LJUBIŠA DIKOVIĆ SAOPŠTIO
Vulin i Diković u Bujanovcu Kfor nas je upozorio na moguće nemire U petak sam razgovorao sa komandantom Kfora i došao do određenih informacija da u Kopnenoj zoni bezbjednosti može doći do ugrožavanja bezbjednosti, kao i na prostoru Kosova i Metohije, rekao je Diković
Dan - novi portal
Mi­ni­star od­bra­ne Alek­san­dar Vu­lin i na­čel­nik Ge­ne­ral­šta­ba Voj­ske Sr­bi­je, ge­ne­ral Lju­bi­ša Di­ko­vić, pro­ve­li su ju­če bo­žić­no ju­tro s pri­pad­ni­ci­ma Voj­ske Sr­bi­je an­ga­žo­va­nim na obez­bje­đe­nju ad­mi­ni­stra­tiv­ne li­ni­je na ba­zi „Je­zer­ska ma­ha­la” u Kop­ne­noj zo­ni bez­bjed­no­sti.
-Na­kon što su če­sti­ta­li naj­ra­do­sni­ji hri­šćan­ski pra­znik, Vu­lin i Di­ko­vić su ob­i­šli obje­kat, a ko­man­dir ba­ze, ka­pe­tan Mi­loš Ra­šić in­for­mi­sao ih je o za­da­ci­ma je­di­ni­ce u Kop­ne­noj zo­ni bez­bjed­no­sti i di­je­lu li­ni­je ko­ju obez­bje­đu­ju, na­vo­di se u sa­op­šte­nju Mi­ni­star­tva od­bra­ne.
Sa­op­šte­no je da je bez­bjednosna si­tua­ci­ja u ze­mlji sta­bil­na. Ge­ne­ral Lju­bi­ša Di­ko­vić je, me­đu­tim, is­ta­kao da su mu iz Kfo­ra re­kli da mo­že do­ći do ugro­ža­va­nja bez­bjed­no­sti.
Ge­ne­ral-pot­pu­kov­nik Mi­lo­sav Si­mo­vić, ko­man­dant Kop­ne­ne voj­ske, is­ta­kao je da je bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja u Kop­ne­noj zo­ni bez­bjed­no­sti sta­bil­na.
-Pri­pad­ni­ci Kop­ne­ne voj­ske iz­vr­ša­va­ju re­dov­ne za­dat­ke an­ga­žo­va­njem pa­tro­la, za­sje­da i osma­trač­ni­ca- re­kao je ge­ne­ral-pot­pu­kov­nik Si­mo­vić.
Do­bro sa­ra­đu­ju s lo­kal­nim sta­nov­ni­štvom. U kon­tak­tu su i sa Kfo­rom, re­a­li­zu­ju za­jed­nič­ke ak­tiv­no­sti i pa­tro­le.
Ge­ne­ral Lju­bi­ša Di­ko­vić is­ta­kao je va­žnost raz­mje­ne in­for­ma­ci­ja sa Kfo­rom.
-Va­žno je na­gla­si­ti da su nam raz­mje­ne in­for­ma­ci­ja sa Kfo­rom, kao su­bjek­tom obez­bje­đe­nja, od­go­vor­nim za mir u ju­žnoj srp­skoj po­kra­ji­ni, sva­ko­dnev­ne i u pe­tak sam raz­go­vo­rao sa ko­man­dan­tom Kfo­ra i do­šao do od­re­đe­nih in­for­ma­ci­ja da u Kop­ne­noj zo­ni bez­bjed­no­sti mo­že do­ći do ugro­ža­va­nja bez­bjed­no­sti, kao i na pro­sto­ru Ko­so­va i Me­to­hi­je. Sre­ćom, za­sad je sve mir­no i sta­bil­no i si­gu­ran sam da su sna­ge Kfo­ra pred­u­ze­le sve mje­re i da će ta­ko osta­ti- re­kao je ge­ne­ral Di­ko­vić.
Mi­ni­star od­bra­ne Alek­san­dar Vu­lin po­ru­čio je da će voj­ska sa­ču­va­ti mir.
-Ne­ma po­mo­ći, ne­ma in­ve­sti­ci­ja, ne­ma raz­vo­ja uko­li­ko ne­ma­te si­gur­nost, sta­bil­nost i mir. Pri­pad­ni­ci Voj­ske Sr­bi­je će ču­va­ti i sa­ču­va­ti mir kao što su ga ču­va­li i svih ovih go­di­na- re­kao je Vu­lin.
Na pi­ta­nje o mo­gu­ćim ugro­ža­va­nji­ma bez­bjed­no­sti na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji to­kom bo­žić­nih pra­zni­ka, Vu­lin je re­kao da in­for­ma­ci­je ko­je do­bi­ju od Kfo­ra pro­vje­ra­va­ju i da se či­ni sve da se even­tu­al­no na­si­lje pre­po­zna i spri­je­či.
-Po­li­tič­ke tr­za­vi­ce ko­je se osje­ća­ju me­đu Al­ban­ci­ma u Pri­šti­ni i nji­hov oči­gle­dan strah od for­mi­ra­nja Spe­ci­jal­nog su­da je­su fak­tor de­sta­bi­li­za­ci­je na pro­sto­ru Ko­so­va i Me­to­hi­je, ali to je ne­što na šta, na pr­vom mje­stu, tre­ba da re­a­gu­ju pred­stav­ni­ci me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce. Kao što zna­te, mi is­klju­či­vo pri­zna­je­mo Un­mik, Kfor i Euleks, da­kle, pred­stav­ni­ke me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce i od njih oče­ku­je­mo da vo­de ra­ču­na o bez­bjed­no­sti sva­kog ko ži­vi na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji- re­kao je Vu­lin.
On je is­ta­kao da je si­gur­na i sta­bil­na voj­ska ka­kvu da­nas ima Sr­bi­ja ga­rant mi­ra.
-Mi da­nas mi­sli­mo i na one ko­ji ni­su sa na­ma, i na one Sr­be ko­ji su u en­kla­va­ma i na na­še su­na­rod­ni­ke bez ob­zi­ra na to gdje oni ži­ve i ka­ko ži­ve. Is­pu­nja­va­mo svo­ju ulo­gu i oba­ve­zu da o nji­ma bri­ne­mo. Voj­ska Sr­bi­je će na­sta­vi­ti da ču­va Kop­ne­nu zo­nu bez­bjed­no­sti, mir i si­gur­nost sva­kog svog gra­đa­ni­na, ni­kad ne vo­de­ći ra­ču­na o vjer­skoj ili na­ci­o­nal­noj pri­pad­no­sti, već uvi­jek sa­mo o za­ko­nu i Usta­vu i bu­duć­no­sti na­še dje­ce- re­kao je mi­ni­star od­bra­ne.
Ge­ne­ral Lju­bi­ša Di­ko­vić is­ta­kao je da su, za­hva­lju­ju­ći an­ga­žo­va­nju Voj­ske Sr­bi­je, gra­đa­ni u Kop­ne­noj zo­ni bez­bjed­no­sti pot­pu­no bez­bjed­ni.
-Voj­ska Sr­bi­je, sna­ge bez­bjed­no­sti Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i Kfor uspje­šno kon­tro­li­šu Kop­ne­nu zo­nu bez­bjed­no­sti i obez­bje­đu­ju mir svim gra­đa­ni­ma na ovim pro­sto­ri­ma- re­kao je Di­ko­vić i voj­ni­ci­ma, če­sti­tap Bo­žić tra­di­ci­o­nal­nim po­zdra­vom - Mir Bo­ži­ji, Hri­stos se ro­di!
M.Nj.- (RTS)


Ne­pri­hva­tlji­va voj­ska Ko­so­va

Vu­lin je re­kao da je pot­pu­no ne­pri­hva­tlji­vo for­mi­ra­nje ta­ko­zva­ne voj­ske Ko­so­va, kao i to da se Spe­ci­jal­ni sud na bi­lo ko­ji na­čin uma­nji, od­lo­ži, a po­seb­no da se uki­ne.
-Mi bri­ne­mo o bez­bjed­no­sti sva­kog gra­đa­ni­na, u skla­du sa Re­zo­lu­ci­jom 1244 i ne pri­hva­ta­mo da mo­že da po­sto­ji bi­lo ka­kva oru­ža­na si­la na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji osim Kfo­ra, kao i da zlo­či­ni pri­pad­ni­ka OVK ne bu­du ka­žnje­ni- na­veo je Vu­lin.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"