Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-01-04 MILORAD MATIĆ, VLASNIK FABRIKE LAKIH AVIONA, SAOPŠTIO Srpska „Sila” osvaja SAD Proizvodnja je već preseljena u Jagodinu, faktički je završena i mi smo tamo već spremni za početak rada. Nakon novogodišnjih odmora, 15. januara firma počinje da radi na finalizaciji, pomenuta prva dva aviona lete za SAD
Dan - novi portal
Do kra­ja ja­nu­a­ra će pr­va dva avi­o­na sa ozna­kom „Ma­de in Ser­bia” kre­nu­ti, a u fe­bru­a­ru će sle­tje­ti u Ame­ri­ku. Avi­o­ni će bi­ti iz­lo­že­ni na naj­ve­ćem saj­mu avi­ja­ci­je na svi­je­tu „Sun n Fun” na Flo­ri­di. Čast mi je i po­nos kao pro­iz­vo­đa­ču što će ta­mo bi­ti iz­lo­žen srp­ski avi­on, iz­ja­vio je za „Dan” Mi­lo­rad Ma­tić, vla­snik i di­rek­tor fa­bri­ke „Aero Ist Ju­rop” (Aero East Euro­pe), ko­ja se iz Kra­lje­va pre­se­li­la za Ja­go­di­nu. Evrop­ska sla­va srp­ske „Si­le” za­hva­lju­ju­ći Ma­ti­ću sti­že na ame­rič­ko tle, ko­je je svo­je­vre­me­no osvo­jio sa­da već za­bo­ra­vlje­ni kra­gu­je­vač­ki „ju­go”.
La­ki avi­o­ni Ma­ti­će­ve kom­pa­ni­je po­ni­je­li su zlat­nu me­da­lju na Me­đu­na­rod­nom saj­mu ino­va­ci­je u Ki­ni, gdje su pri­vu­kli pa­žnju ne sa­mo ci­vil­nog svi­je­ta, već i ki­ne­ske voj­ske, kao od­lič­ne le­tje­li­ce za iz­vi­đač­ke po­slo­ve, po­čet­nič­ku obu­ku pi­lo­ta, eva­ku­a­ci­je, me­di­cin­ske in­ter­ven­ci­je.
– Ki­na se 2015. go­di­ne otvo­ri­la i za ci­vil­no le­tje­nje. Od ta­da naj­mno­go­ljud­ni­ja ze­mlja svi­je­ta bi­lje­ži 30 po­sto ra­sta na go­di­šnjem ni­vou. U pr­voj go­di­ni je otvo­re­no bli­zu tri­sta, a u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne je pred­vi­đe­no otva­ra­nje 2.800 pri­vat­nih aero­dro­ma. Pret­po­sta­vlja se da će na sva­kom pe­tom bi­ti po jed­na ško­la. Ako uzme­mo u ob­zir da sva­ka ško­la ima bar po par ko­ma­da, a ozbilj­na pe­de­set avi­o­na, to je ve­li­ki po­ten­ci­jal za nas i za na­šu eko­no­mi­ju da ve­li­ki broj avi­o­na iz­ve­ze­mo za Ki­nu. Ki­ne­zi­ma je po­treb­no 670.000 pi­lo­ta u na­red­nih pet go­di­na – objšnja­va po­ten­ci­jal svo­jih la­kih le­tje­i­li­ca vla­snik kom­pa­ni­je, ko­ji je i sam pi­lot.
Ma­tić je i aka­de­mik Evrop­ske aka­de­mi­je na­u­ka u ko­joj mu je uru­če­na Zlat­na me­da­lje iz Ki­ne, ali i na­gra­da ko­ja no­si ime osni­va­ča ove in­sti­tu­ci­je „Pe­tar ba­ron Ra­ja­čić” za la­ki avi­on, naj­bo­lji ino­va­ci­o­ni pto­je­kat u pri­me­ni.
– Ova na­gra­da me­ni lič­no zna­či jed­nu po­tvr­du i pri­zna­nje da sam bio na pra­vom pu­tu, da ni­je­sam gri­je­šio, da je mo­ja pro­cje­na is­prav­na, a to da je mo­gu­će im­ple­men­ti­ra­ti ovu ka­te­go­ri­ju la­kih avi­o­na u ko­mer­ci­jal­ne svr­he, u po­tre­be me­di­cin­skog tran­spor­ta, am­bu­lant­nog pre­vo­za, po­tre­be pru­ža­nja uslu­ge ili aero-fo­to sni­ma­nja iz va­zdu­ha. Ho­ću da ka­žem da sve ono što je do sa­da bi­lo mo­gu­će, od­no­sno iz­vo­dlji­vo sa­mo sa avi­o­ni­ma ko­ji ko­šta­ju po pet mi­li­o­na do­la­ra, a sat vre­me­na le­ta je 5.000 eura pa na­vi­še, sa ovim le­tje­li­ca­ma iz­i­sku­je pe­de­set pu­ta ma­nje nov­ca, a ti­me je to do­stup­no ši­rem spek­tru lju­di i po­ten­ci­jal­nih ko­ri­sni­ka. Omo­gu­ći­li smo da sa­da oba­vlja­nje tih po­slo­va bu­de do­stup­no i dr­ža­va­ma, in­sti­tu­ci­ja­ma i ra­znim aso­ci­ja­ci­ja­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma ko­je ne ras­po­la­žu ogrom­nim nov­cem – ob­ja­šnja­va Ma­rić, ko­ji je u ži­žu jav­no­sti do­spio i sa iz­ja­vom li­de­ra JS Dra­ga­na Mar­ko­vi­ća Pal­me da će avi­o­ni iz Ja­go­di­ne kre­nu­ti put tr­ži­šta SAD.
– Pro­iz­vod­nja je već pre­se­lje­na u Ja­go­di­nu, fak­tič­ki je za­vr­še­na i mi smo ta­mo već sprem­ni za po­če­tak ra­da. Na­kon no­vo­go­di­šnjih od­mo­ra, 15. ja­nu­a­ra fir­ma po­či­nje da ra­di na fi­na­li­za­ci­ji, po­me­nu­ta pr­va dva avi­o­na le­te za SAD. To zna­či da ko­nač­no ula­zi­mo na ame­rič­ko tr­ži­šte, na­kon 28 ze­ma­lja svi­je­ta, ura­ču­na­va­ju­ći tu i sve ze­mlje čla­ni­ce EU. Tač­no je to što je re­kao Pal­ma – da će se avi­o­ni ko­ji se bu­du iz­vo­zi­li iz Ja­go­di­ne no­si­ti ozna­ku „Ma­de in Ser­bia”, ka­že pro­iz­vo­đač ne­ko­li­ko ti­po­va ul­tra­la­kih avi­o­na, a naj­po­zna­ti­ji i naj­tra­že­ni­ji je avi­on „Si­la” (Srp­ska in­du­stri­ja la­kih avi­o­na). Fa­bri­ka ima tr­ži­šte, iz­vo­zi u 20 ze­ma­lja Evrop­ske uni­je (EU), a do sa­da je pro­iz­ve­la pre­ko 160 avi­o­na ko­ji le­te u Ita­li­ji, Špa­ni­ji, Fran­cu­skoj, Šved­skoj i Ne­mač­koj...
M.Nj.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"