Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2016-05-26 SZO SPROVODI ISTRAŽIVANJE U 100 OSNOVNIH ŠKOLA Ispituju gojaznost kod 4.000 učenika Na osnovu prikupljenih i analiziranih rezultata mjerenja visine, tjelesne mase, obima struka i kukova, dobiće se uvid u stanje uhranjenosti djece u nižim razredima osnovne škole, kažu iz Instituta
Dan - novi portal
Svjet­ska zdrav­stve­na or­ga­ni­za­ci­ja (SZO) spro­vo­di is­tra­ži­va­nje me­đu 4.000 uče­ni­ka iz 100 osnov­nih ško­la u Cr­noj Go­ri u sklo­pu pro­jek­ta „Evrop­ska ini­ci­ja­ti­va pra­će­nja go­ja­zno­sti dje­ce CO­SI”, sa ci­ljem utvr­đi­va­nja tren­do­va pre­ko­mje­r­ne tje­le­sne ma­se i go­ja­zno­sti u ni­žim raz­re­di­ma osnov­nih ško­la. Iz In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje sa­op­šte­no je da is­tra­ži­va­nje, ko­jim su ob­u­hva­će­na dje­ca iz od­re­đe­nih odje­lje­nja pr­vog i dru­gog raz­re­da, oba­vlja­ju uz sa­rad­nju sa nik­šić­kim Fa­kul­te­tom za sport i fi­zič­ko vas­pi­ta­nje i mi­ni­star­stvi­ma zdra­vlja i pro­svje­te. Iz In­sti­tu­ta su na­ve­li da će se is­tra­ži­va­njem do­ći do po­da­ta­ka bit­nih za pra­će­nje go­ja­zno­sti kod dje­ce uz­ra­sta od šest do de­vet go­di­na.
– Po­la­skom u ško­lu is­hra­na dje­ce ni­je vi­še u pot­pu­no­sti pod kon­tro­lom ro­di­te­lja i iz tih raz­lo­ga va­žno je da se una­pri­je­di is­hra­na dje­ce i to­kom bo­rav­ka u ško­li. Svr­ha CO­SI is­tra­ži­va­nja je pro­mo­ci­ja zdra­vlja i do­bro­bi­ti dje­ce u osnov­nim ško­la­ma. Na osno­vu pri­ku­plje­nih i ana­li­zi­ra­nih re­zul­ta­ta mje­re­nja vi­si­ne, tje­le­sne ma­se, obi­ma stru­ka i ku­ko­va, do­bi­će se uvid u sta­nje uhra­nje­no­sti dje­ce u ni­žim raz­re­di­ma osnov­ne ško­le. Uhra­nje­nost pred­sta­vlja je­di­ni za­jed­nič­ki fak­tor ri­zi­ka za raz­voj svih da­nas vo­de­ćih bo­le­sti, na­gla­si­li su iz In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje. Me­to­do­lo­gi­ja is­tra­ži­va­nja je pod stro­gim nad­zo­rom eks­pe­ra­ta SZO u ci­lju raz­vi­ja­nja i spro­vo­đe­nja pro­gra­ma za su­zbi­ja­nje sve iz­ra­že­ni­jih tren­do­va go­ja­zno­sti i pro­ble­ma ne­pra­vil­ne is­hra­ne u dje­či­jem uz­ra­stu, na­vo­de iz In­sti­tu­ta.
Ka­ko na­vo­de u sa­op­šte­nju, pre­ko­mjer­nu tje­le­snu ma­su i go­ja­znost kod dje­ce uslo­vlja­va­ju ne­u­rav­no­te­že­na is­hra­na dje­ce, sa jed­ne, te se­den­ta­ran na­čin ži­vo­ta sa ma­lo ili ni­ma­lo fi­zič­ke ak­tiv­no­sti, sa dru­ge stra­ne.
– Go­ja­zna dje­ca če­šće ima­ju po­vi­še­ne vri­jed­no­sti krv­nog pri­ti­ska ili po­ve­ća­ne vri­jed­no­sti ma­sno­ća u kr­vi. U ži­vo­tu ra­ni­je i če­šće obo­li­je­va­ju od hro­nič­nih ma­sov­nih ne­za­ra­znih bo­le­sti ko­je su vo­de­ći uzrok smr­ti u raz­vi­je­nom svi­je­tu, kao što su kar­di­o­va­sku­lar­ne bo­le­sti, kar­ci­no­mi, mo­žda­ni uda­ri, di­ja­be­tes ti­pa 2, hi­per­ten­zi­ja i bo­le­sti lo­ko­mo­tor­nog si­ste­ma. Go­ja­znost ina­če dje­cu či­ni ne­sreć­nom i na­ru­ša­va sa­mo­po­u­zda­nje dje­ce u raz­vo­ju, is­ti­ču iz In­sti­tu­ta.
Pre­ma mi­šlje­nju struč­nja­ka In­sti­tu­ta, ne­pra­vil­na is­hra­na dje­ce mo­že, ta­ko­đe, da re­zul­ti­ra i pre­tje­ra­no ni­skom tje­le­snom ma­som, po­ja­vom ma­lo­krv­no­sti zbog ne­do­stat­ka gvo­žđa, raz­vo­jem mi­kro­nu­tri­tiv­nih de­fi­ci­ta, te sma­nje­nom ot­por­no­šću or­ga­ni­zma.
– Na raz­voj pre­hram­be­nih na­vi­ka dje­ce naj­ve­ći uti­caj ima­ju ro­di­te­lji, no iz te in­sti­tu­ci­je is­ti­ču da bi tre­ba­lo na­gla­si­ti i uti­caj sre­di­ne na ob­li­ko­va­nje dje­či­je lič­no­sti i usva­ja­nje na­vi­ka zdra­vog hra­nje­nja i po­na­ša­nja, na­vo­de iz In­sti­tu­ta.D.B.


Pre­ko­mjer­na te­ži­na kod sva­kog dru­gog dje­ča­ka

Iz In­sti­tu­ta ka­žu da je pr­vi krug CO­SI spro­ve­den 2007. i uče­stvo­va­lo je 10 ze­ma­lja, dok se sva­kim sle­de­ćim ci­klu­som, po­ve­ća­vao broj ze­ma­lja uče­sni­ca, ta­ko da se če­tvr­tom kru­gu is­tra­ži­va­nja pri­dru­ži­la i Cr­na Go­ra.
– Re­zul­ta­ti pr­vog kru­ga is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­li za­bri­nja­va­ju­ću uče­sta­lost pre­ko­mjer­ne uhra­nje­no­sti i go­ja­zno­sti dje­ce ko­ja se kre­ta­la od 19,3 do 49 od­sto kod dje­ča­ka, a od 18,4 do 42,5 od­sto kod dje­voj­či­ca, na­gla­ša­vju u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"