Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-11-20 NA JAVNOJ RASPRAVI U TIVTU VOĐENA ŽUČNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Iz Opštine saopštili da će prihod biti 250.000 Nova taksa za iste usluge Privrednik Slobodan Marić je rekao da bi privatnicima naknadu za komunalne djelatnosti trebalo smanjiti sedam puta, a građanima podići. „Građani Tivta su 70 odsto za vlast koja uvodi ovolike namete i zaslužili su da ih i plate”, rekao je Marić
Dan - novi portal
TI­VAT - Iako je bi­la sla­bo po­sje­će­na, jav­nu ras­pra­vu o Na­cr­tu od­lu­ke o ko­mu­nal­noj na­kna­di obi­lje­ži­le su že­sto­ke kri­ti­ke pri­sut­nih gra­đa­na Tiv­ta. Ka­ko se ču­lo, ri­ječ je o do­dat­nim na­me­ti­ma i dvo­stru­koj na­pla­ti istih uslu­ga, pa je je­dan od za­klju­ča­ka bio da lo­kal­na upra­va pre­ko za­jed­ni­ce op­šti­ne po­kre­ne pro­cje­nu ustav­no­sti Za­ko­na o ko­mu­nal­noj dje­lat­no­sti ko­ji je pro­pi­sao do­no­še­nje ta­kve od­lu­ke.
Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je i lo­kal­ne pri­ho­de Raj­ka Jo­vi­će­vić, upo­zna­la je uče­sni­ke ras­pra­ve da su na osno­vu no­vog Za­ko­na o ko­mu­nal­noj dje­lat­no­sti i pre­po­ru­ka Za­jed­ni­ce op­šti­na, od­lu­či­li da se ci­je­na na­kna­de ob­ra­ču­na­va po naj­ni­žoj pred­lo­že­noj sto­pi od 0.02 od­sto po kva­drat­nom me­tru po­vr­ši­ne pro­sto­ra, iako je mak­si­mum bio 0,035. Ka­ko je is­ta­kla pro­jek­to­va­ni pri­hod po tom osno­vu na go­di­šnjem ni­vou bi­će oko 250.000 eura što opet ne­će po­kri­ti ras­ho­de.
- Ras­ho­di ko­mu­nal­ne po­tro­šnje u 2015. go­di­ni iz­no­si­li su 480.000, pa se i iz iz­lo­že­nog mo­že za­klju­či­ti da ovaj pri­hod ne­će bi­ti do­vo­ljan za fi­nan­si­ra­nje ovih ras­ho­da - ob­ja­sni­la je Jo­vi­će­vi­će­va do­da­ju­ći da će po is­te­ku jav­ne ras­pra­ve 21.no­vem­bra, pred­log od­lu­ke u for­mi na­cr­ta bi­ti upu­ćen ti­vat­skoj skup­šti­ni.
Uglje­ša Ša­rić iz pri­vat­ne fir­me „E vi­va Bo­ka“ kri­ti­ko­vao je od­red­be od­lu­ke po ko­ji­ma je ma­la raz­li­ka u ci­je­ni ko­mu­nal­ne na­kna­de iz­me­đu eks­klu­ziv­nih grad­skih zo­na, u ko­je spa­da Por­to Mon­te­ne­gro, i osta­lih grad­skih zo­na. On je is­ta­kao da ovom od­lu­kom op­šti­na šti­ti Por­to Mon­te­ne­gro na­kna­da, a uvo­di do­dat­ne na­kna­de za gra­đa­ne i ti­vat­ske pri­vred­ni­ke i pi­tao ko­je će to uslu­ge op­šti­na fi­nan­si­ra­ti od pri­ku­plje­nih sred­sta­va. On je tra­žio da se vre­men­ski ogra­ni­či im­ple­men­ta­ci­ja od­lu­ke jer se Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će u bu­duć­no­sti mo­že pri­va­ti­zo­va­ti. Ša­rić je tra­žio uki­da­nje od­lu­ke o na­kna­di i po­di­za­nje ci­je­ne ko­mu­na­li­ja, što bi po nje­mu bi­lo pra­ved­ni­je rje­še­nje.
Pred­sjed­nik MZ Kr­to­li Ivan Star­če­vić je tra­žio da se od­lu­ka po­vu­če. On je is­ta­kao da gra­đa­ni već pla­ća­ju tak­su za odr­ža­va­nje pu­te­va pri­li­kom re­gi­stra­ci­je svo­jih vo­zi­la, kao i ko­mu­na­li­je.
- Ne na­pla­ću­je­te ko­mu­na­li­je za Por­to Mon­te­ne­gro, bu­džet se ne pu­ni, a gra­đa­ni­ma uvo­di­te no­ve na­me­te ka­ko bi jed­nu istu stvar pla­ća­li po tri pu­ta- is­ta­kao je Star­če­vić.
On je upi­tao ko­ja je svr­ha pla­ća­nja po­re­za ne ne­po­kret­nost i za­tra­žio da Op­šti­na pod­ne­se ini­ci­ja­ti­vu o pre­i­spi­ti­va­nju ustav­no­sti ovog Za­ko­na, do­da­ju­ći da mu sve li­či na kr­plje­nje ru­pa u bu­dže­tu zbog osni­va­nja 18 lo­kal­nih se­kre­ta­ri­ja­ta.
Vla­do Ar­sić je is­ta­kao da se Op­šti­na kri­je iza Za­ko­na uvo­de­ći još je­dan u ni­zu no­vih na­me­ta.
- Ko ka­že da se ova od­lu­ka mo­ra spro­ve­sti? Mo­gu da vam na­bro­jim ko­li­ko god ho­će­te od­lu­ka ko­je ne spro­vo­di­te. Jed­na od tih je i od­lu­ka o tak­si pre­vo­zu ko­ja je usvo­je­na pri­je če­ti­ri go­di­ne - re­kao je Ar­sić.
Ti­vat­ski pri­vred­nik Slo­bo­dan Ma­rić je re­kao da bi pri­vat­ni­ci­ma na­kna­du za ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti tre­ba­lo sma­nji­ti se­dam pu­ta, a gra­đa­ni­ma po­di­ći.
- Gra­đa­ni Tiv­ta su 70 od­sto za vlast ko­ja uvo­di ovo­li­ke na­me­te i za­slu­ži­li su da ih i pla­te - re­kao je Ma­rić.
Na pri­mjed­be i pi­ta­nja uče­sni­ka u ras­pra­vi po­red Raj­ke Jo­vi­će­vić od­go­va­ra­la je i slu­žbe­ni­ca u Se­kre­ta­ri­ja­tu za fi­nan­si­je i lo­kal­ne pri­ho­de Ja­smi­na Pe­jo­vić.
Ž.K.


Di­sku­ta­bil­ne za­kon­ske od­red­be

Pred­stav­nik Lu­šti­ca De­ve­lop­men­ta Sla­ven Šće­pa­no­vić se slo­žio sa kri­ti­ka­ma od­lu­ke.
- Su­šti­na je da iste vr­ste uslu­ga na­pla­ću­je­te po viš­e osno­va. Kao prav­nik mo­gu vam re­ći da su ove za­kon­ske od­red­be po pi­ta­nju ustav­no­sti di­sku­ta­bil­ne. Ova­kva od­lu­ka je de­sti­mu­la­tiv­na za bi­znis i za in­ve­sti­to­re pred­sta­vlja uvo­đe­nje prav­ne ne­iz­vje­sno­sti - re­kao je Šće­pa­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"