Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni SVEČANOM SJEDNICOM SO U PLJEVLJIMA OBILJEŽEN 20. NOVEMBAR-DAN OPŠTINE, MIRKO ĐAČIĆ ISTAKAO
Sa svečane sjednice u Pljevljima Toplana će smanjiti zagađenja Svečanoj sjednici nijesu prisustvovali odbornici iz redova opozicije, kao ni Filip Vuković, aktuelni predsjednik Opštinskog odbora DPS-a
Dan - novi portal
PLjE­VLjA – Sve­ča­nom sjed­ni­com lo­kal­nog par­la­men­ta, uz pri­su­stvo pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, ju­če je obi­lje­žen 20. no­vem­bar – Dan op­šti­ne Plje­vlja. Sve­ča­noj sjed­ni­ci ni­je­su pri­su­stvo­va­li od­bor­ni­ci iz re­do­va opo­zi­ci­je, na­gla­ša­va­ju­ći da ne že­le „da da­ju po­dr­šku ne­le­gi­tim­noj vla­sti”.
– Naš stav je i da­lje ne­pro­mi­je­njen u od­no­su na Dan op­šti­ne. I da­lje se za­la­že­mo da se kao Dan op­šti­ne obi­lje­ža­va 27. ok­to­bra, ka­da su Plje­vlja oslo­bo­đe­na od tur­ske i austro-ugar­ske oku­pa­ci­je, a ni­ka­ko da­tum iz bra­to­u­bi­lač­kog ra­ta – sa­op­štio je pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je Mi­lan Le­kić.
Pret­hod­nih da­na iz SNP-a je sa­op­šte­no da ne­će pri­su­stvo­va­ti sve­ča­noj sjed­ni­ci, jer „lo­kal­na DPS vlast ne za­slu­žu­je da im opo­zi­ci­o­ni od­bor­ni­ci do­đu na sve­ča­nost”.
Sjed­ni­ci ni­je pri­su­stvo­vao ni Fi­lip Vu­ko­vić, ak­tu­el­ni pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, jer su se nje­go­vi od­no­si sa ak­tu­el­nim pred­sjed­ni­kom op­šti­ne po­gor­ša­li. Pod­sje­ća­mo da je Vu­ko­vić pri­je pet­na­est da­na pod­nio ostav­ku na funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka Op­štin­ske or­ga­ni­za­ci­je DPS-a, ali o to­me se još uvi­jek ni­je iz­ja­snio vrh par­ti­je.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Mir­ko Đa­čić, obra­ća­ju­ći se zva­ni­ca­ma, na­gla­sio je da je lo­kal­na vlast u pro­te­kle dvi­je go­di­ne ura­di­la vi­še ne­go pret­hod­ni­ci za či­tav man­dat. Đa­čić je po­seb­no is­ta­kao vra­ća­nje ban­ka­ma bli­zu če­ti­ri mi­li­o­na eura kre­di­ta kao i či­nje­ni­cu da se, ka­ko je re­kao, bli­ži dan ka­da će lo­kal­na upra­va bi­ti raz­du­že­na.
– U lo­kal­noj upra­vi i pred­u­ze­ći­ma či­ji je osni­vač op­šti­na go­to­vo se re­dov­no is­pla­ću­ju za­ra­de, a op­šti­na se u pro­te­klom pe­ri­o­du ni­je na­no­vo za­du­ži­va­la – ka­zao je Đa­čić.
On je is­ta­kao da je u pro­te­kloj go­di­ni mno­go to­ga ura­đe­no i da je lič­no za­do­vo­ljan po­stig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma. Oni­ma ko­ji ne vje­ru­ju u nje­go­ve ri­je­či, Đa­čić je po­ru­čio da ih ne­će raz­u­vje­ri­ti ni fo­to­gra­fi­je broj­nih po­slo­va, kao ni vi­deo-snim­ci. Po­ža­lio se na, ka­ko je po­ja­snio, ne­u­red­nost na­pla­te kon­ce­si­ja, ka­zav­ši da ta­kva prak­sa ote­ža­va funk­ci­o­ni­sa­nje lo­kal­ne upra­ve. Kao po­seb­no va­žne pro­jek­te u na­red­nom pe­ri­o­du iz­dvo­jio je dje­li­mič­nu re­kon­struk­ci­ju cen­tral­nih grad­skih uli­ca, ali i iz­grad­nju no­vih vo­do­vod­nih po­stro­je­nja.
– U na­red­nom pe­ri­o­du ulo­ži­će­mo i no­ve na­po­re na za­šti­ti ži­vot­ne sre­di­ne i sma­nje­nju za­ga­đe­nja – ka­zao je Đa­čić i na­ja­vio iz­grad­nju to­pla­ne či­ja je vri­jed­nost pet mi­li­o­na eura, a či­jim pu­šta­njem u po­gon će se stvo­ri­ti uslo­vi za ga­še­nje ni­za ma­lih ko­tlar­ni­ca.
U za­vr­šnom dje­lu sjed­ni­ce pri­re­đen je kul­tur­no-umjet­nič­ki pro­gram, a pri­ka­zan je i vi­deo ma­ter­jal o iz­ve­de­nim ra­do­vi­ma to­kom mi­nu­le go­di­ne.
B.Je.


Dru­gi blok Ter­mo­e­lek­tra­ne ga­rant bo­ljeg ži­vo­ta

Če­sti­ta­ju­ći Plje­vlja­ci­ma Dan op­šti­ne, pred­sjed­nik Cr­ne Go­re Fi­lip Vu­ja­no­vić je ka­zao da ga ra­du­je što će se u na­red­nom pe­ri­o­du pri­stu­pi­ti iz­grad­nji dru­gog blo­ka Ter­mo­e­lek­tra­ne, či­me će se stvo­ri­ti bo­lji uslo­vi za ži­vot u Plje­vlji­ma. On je ka­zao da ga ra­du­ju i mno­gi dru­gi pro­jek­ti ko­ji su na­ja­vlje­ni i ko­ji se od­no­se na grad­sku in­fra­struk­tu­ru.
– Sa dru­gim blo­kom Ter­mo­e­lek­tra­ne stvo­ri­će se bo­lji uslov za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne, a sa­mim tim i za ži­vot svih gra­đa­na Plje­va­lja – ka­zao je Vu­ja­no­vić.


De­le­ga­ci­ja SNP-a po­lo­ži­la vi­je­nac na Stra­ži­ci

De­le­ga­ci­ja Op­štin­skog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Plje­vlja po­lo­ži­la je vi­je­nac na Spo­me­nik pa­lim bor­ci­ma i žr­tva­ma fa­ši­stič­kog te­ro­ra na Stra­ži­ci.
– SNP će i u ovom vre­me­nu pu­nom is­ku­še­nja i iza­zo­va na­sta­vi­ti sa afir­ma­ci­jom vri­jed­no­sti an­ti­fa­ši­zma, a ti­me i zna­ča­ja Cr­ne Go­re kao gra­đan­ske dr­ža­ve. Slo­bo­dar­ski duh i vi­še­vje­kov­na tra­di­ci­ja, ko­je u se­bi no­se gra­đa­ni Plje­va­lja, put su za us­po­sta­vlja­nje Cr­ne Go­re kao eko­nom­ski ja­ke, so­ci­jal­no pra­ved­ne, po­li­tič­ki sta­bil­ne i bez­bjed­no­sno si­gur­ne dr­ža­ve –sa­op­šte­no je iz SNP-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"