Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-09 ZBOG MANJKAVOSTI PROPISA INICIRANE IZMJENE ZAKONA O DRŽAVNOM PREMJERU Divlje objekte upisuju u katastar
Dan - novi portal
Pro­ces le­ga­li­za­ci­je bes­prav­no sa­gra­đe­nih obje­ka­ta znat­no je uspo­ren, a u ne­kim slu­ča­je­vi­ma i za­u­sta­vljen zbog manj­ka­vo­sti Za­ko­na o dr­žav­nom pre­mje­ru i ka­ta­stru ne­po­kret­no­sti, ko­ji ne pred­vi­đa upis obje­ka­ta bez do­zvo­le u list ne­po­kret­no­sti. Sto­ga je po­kre­nu­ta pro­mje­na za­ko­na uvo­đe­njem nor­me da ne­kret­ni­nu mo­že upi­sa­ti i „gra­di­telj objek­ta ko­ji ni­je iz­gra­đen u skla­du sa za­ko­nom ili je iz­gra­đen na vi­še par­ce­la ili na tu­đem ze­mlji­štu, uz upis za­bi­lje­žbe te­re­ta u G li­stu ne­po­kret­no­sti“.
Sve dok ove pro­mje­ne za­ko­na ne za­ži­ve bes­prav­ni objek­ti na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re ne mo­gu bi­ti upi­si­va­ni u ka­ta­star ne­po­kret­no­sti, iako je to osnov­ni pred­u­slov da bi gra­đa­ni mo­gli da ih le­ga­li­zu­ju, po­tvr­dio je Dra­gan Ko­va­če­vić, di­rek­tor Upra­ve za ne­kret­ni­ne, ob­ja­šnja­va­ju­ći da im to bra­ni po­sto­je­ći Za­kon o dr­žav­nom pre­mje­ru i ka­ta­stru ne­po­kret­no­sti. Sto­ga su Upra­va za ne­kret­ni­ne i Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja ini­ci­ra­li iz­mje­ne po­sto­je­ćeg za­kon­skog rje­še­nja ko­je je već u skup­štin­skoj pro­ce­du­ri.
– Za­kon o dr­žav­nom pre­mje­ru i ka­ta­stru ne­po­kret­no­sti za nas je leks spe­ci­ja­lis i on ne do­zvo­lja­va upis ne­le­gal­nih obje­ka­ta jer je nji­me pred­vi­đe­no da se u ka­ta­stru objek­ti upi­su­ju na osno­vu gra­đe­vin­ske ili upo­treb­ne do­zvo­le. U skup­štin­skoj pro­ce­du­ri su iz­mje­ne za­ko­na i na­kon nje­go­vog usva­ja­nja stvo­ri­će se mo­guć­nost da se svi objek­ti u pro­sto­ru upi­su­ju. Stu­pa­njem na sna­gu to­ga za­ko­na Upra­va za ne­kret­ni­ne je u oba­ve­zi da sve objek­te ko­ji su iz­gra­đe­ni u pro­sto­ru upi­su­je u A i V li­stu. Iz­mje­ne za­ko­na su za­jed­nič­ko rje­še­nje Upra­ve za ne­kret­ni­ne i Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja – na­veo je Ko­va­če­vić.
Iako je kraj­nji rok za le­ga­li­za­ci­ju obje­ka­ta 15. jul, Ko­va­če­vić na­vo­di da se ne­će ka­sni­ti sa tim pro­ce­som.
– Na vri­je­me smo da se uklju­če sve ge­o­det­ske fir­me i gra­đa­ni da pod­no­se za­htje­ve za le­ga­li­za­ci­ju shod­no do­ku­men­ta­ci­ji ko­ju će pri­ba­vi­ti u ka­ta­stru – a to su vla­snič­ki list i ko­pi­ja pla­na da se obje­kat na­la­zi na par­ce­li. Upra­va za ne­kret­ni­ne ne­će ka­sni­ti, mi smo na­še eki­pe spre­mi­li za taj po­sao, ka­ko bi sve mo­gli da za­vr­še u za­kon­skom ro­ku. Sa­mo je pi­ta­nje da li će pri­vat­ne ge­o­det­ske fir­me mo­ći da stig­nu, ali, na­dam se da ho­će. Stu­pa­njem na sna­gu no­vog za­ko­na ne­le­gal­ni objek­ti će bi­ti uknji­že­ni na vla­sni­ke tih obje­ka­ta sa te­re­tom u li­stu G. Oni će u li­stu ne­po­kret­no­sti ima­ti te­ret „obje­kat bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le”, a ka­sni­je, ka­da se obje­kat le­ga­li­zu­je, vla­sni­ci će pod­no­si­ti za­htjev da se bri­šu ti te­re­ti iz li­sta ne­po­kret­no­sti – po­ru­ču­je Ko­va­če­vić.
Iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o dr­žav­nom pre­mje­ru i ka­ta­stru ne­po­kret­no­sti već je pro­šao Za­ko­no­dav­ni od­bor, a o nje­mu se mo­ra iz­ja­sni­ti Od­bor za tu­ri­zam, po­ljo­pri­vre­du, eko­lo­gi­ju i pro­stor­no pla­ni­ra­nje i Od­bor za eko­no­mi­ju, fi­nan­si­je i bu­džet, na­kon če­ga će ići na ple­num. For­mal­no su iz­mje­ne za­kon­skog rje­še­nja pod­ni­je­li po­sla­ni­ci DPS-a Pre­drag Se­ku­lić, Mar­ta Šće­pa­no­vić i Pe­tar Iva­no­vić. Ta­ko­đe, po­sla­ni­ci DPS-a su pred­lo­ži­li i da se do­da no­vi član ko­ji pre­ci­zi­ra da „ima­lac pra­va na objek­tu, ko­ji ni­je iz­gra­đen u skla­du sa za­ko­nom ili je iz­gra­đen na vi­še par­ce­la ili na tu­đem ze­mlji­štu, za po­tre­be po­stup­ka le­ga­li­za­ci­je obje­ka­ta, upi­su­je se na osno­vu iz­ja­ve pod­no­si­o­ca za­htje­va, ge­o­det­skog ela­bo­ra­ta iz­ve­de­nog sta­nja objek­ta ko­ji tre­ba da ura­di ovla­šće­na ge­o­det­ska or­ga­ni­za­ci­ja”.
N.S.


Ser­vi­si­ra­ju gra­đa­ne

Rok za pod­no­še­nje za­htje­va za le­ga­li­za­ci­ju ne­for­mal­nih obje­ka­ta je de­vet mje­se­ci. Dra­gan Ko­va­če­vić ob­ja­šnja­va šta je nji­ho­va oba­ve­za.
– Mi smo se or­ga­ni­zo­va­li u smi­slu da ser­vi­si­ra­mo gra­đa­ne ko­ji tra­že po­dat­ke i uslu­ge od Upra­ve za ne­kret­ni­ne, a to je da te objek­te upi­še­mo u ka­ta­star i iz­da­mo do­ku­men­ta­ci­ju –vla­snič­ki list, ko­pi­ju pla­na, uvje­re­nje da li po­sje­du­ju ili ne po­sje­du­ju još ne­ku ne­kret­ni­nu na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re. To je sve ono što mi tre­ba da da­mo gra­đa­ni­ma, a osta­lo je sve stvar dr­žav­nog ,od­no­sno lo­kal­nog or­ga­na – po­ru­ču­je Ko­va­če­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"