Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-05-11 TOKOM POSJETE TURSKOG ŠEFA DIPLOMATIJE MEVLUTA ČAVUŠOGLUA NAJAVLJENO
Erdogan u Crnoj Gori do kraja godine
Dan - novi portal
Mi­ni­star ino­stra­nih po­slo­va Tur­ske Me­vlut Ča­vu­šo­glu na­ja­vio je da će pred­sjed­nik te ze­mlje Re­džep Ta­jip Er­do­gan po­sje­ti­ti Cr­nu Go­ru do kra­ja ove go­di­ne. Ča­vu­šo­glu je to re­kao na­kon su­sre­ta s cr­no­gor­skim ko­le­gom Sr­đa­nom Dar­ma­no­vi­ćem u okvi­ru slu­žbe­ne po­sje­te Cr­noj Go­ri. On je is­ta­kao da su po­li­tič­ki od­no­si dvi­ju ze­ma­lja iz­van­red­ni, a da se eko­nom­ski sva­ko­dnev­no ja­ča­ju.
– Mo­ra­mo po­kre­nu­ti me­ha­ni­zme da bi­smo pro­du­bi­li sa­rad­nju. Mo­ra­mo po­ve­ća­ti in­ve­sti­ci­je i rob­nu raz­mje­nu i raz­vi­ja­ti kul­tur­nu sa­rad­nju. Agen­ci­ja TI­KA je re­a­li­zo­va­la ozbilj­ne pro­jek­te i ove go­di­ne je iz­dvo­ji­la šest mi­li­o­na eura za Cr­nu Go­ru. Ako bu­de po­tre­be, bu­džet se mo­že po­ve­ća­ti. Zi­ra­at ban­ka do­bro po­slu­je, a mo­ra­mo po­dr­ža­ti Halk ban­ku da do­đe u Cr­nu Go­ru – re­kao je Ča­vu­šo­glu.
On je do­dao da je Tur­ska pru­ži­la is­kre­nu po­dr­šku evro­a­tlant­skom pu­tu Cr­ne Go­re.
–Cr­no­gor­ski par­la­ment je ra­ti­fi­ko­vao pro­to­kol o pri­stu­pa­nju NA­TO-u, a Cr­na Go­ra na­pre­du­je i na evrop­skom pu­tu. Cr­na Go­ra je za­i­sta ze­mlja za pri­mjer. Ima­li ste pro­šle go­di­ne po­ku­šaj pu­ča, a Tur­ska to ra­zu­mi­je jer se i kod nas de­sio– na­veo je Ča­vu­šo­glu
On je is­ta­kao da EU mo­ra da ima po­zi­tiv­ni­ju ulo­gu na Za­pad­nom Bal­ka­nu.
–Ako po­sto­ji pra­zni­na, on­da će ne­ke dru­ge dr­ža­ve is­ko­ri­sti­ti tu pri­li­ku – ka­zao je Ča­vu­šo­glu.
Dar­ma­no­vić je na­veo da je član­stvo Cr­ne Go­re u NA­TO-u naj­bo­lji na­čin da se do­pri­ne­se sta­bil­no­sti Za­pad­nog Bal­ka­na. Go­vo­re­ći o ru­skoj ulo­zi u re­gi­o­nu, on je ka­zao da je ona dio ši­reg pri­stu­pa.
– Ru­si­ja dje­lu­je po prin­ci­pu da se ome­ta ši­re­nje NA­TO-a i da se osla­bi i po­di­je­li EU ko­li­ko je to mo­gu­će. Do­bro je po­zna­to šta se de­ša­va­lo u Cr­noj Go­ri u ok­to­bru i ko­ja je bi­la nji­ho­va ulo­ga u to­me – re­kao je Dar­ma­no­vić.
On je do­dao da Cr­na Go­ra i Tur­ska di­je­le za­jed­nič­ke in­te­re­se i opre­dje­lje­nja.
– Re­no­mi­ra­ne tur­ske kom­pa­ni­je su već pre­po­zna­le pri­vred­ne po­ten­ci­ja­le Cr­ne Go­re i za­po­če­le po­slo­va­nje u na­šoj ze­mlji i bi­će­mo ve­o­ma za­do­volj­ni uko­li­ko se taj trend na­sta­vi – ka­zao je Dar­ma­no­vić. Ped­sjed­nik Cr­ne Go­re Fi­lip Vu­ja­no­vić i šef par­la­me­ta Ivan Bra­jo­vić pri­mi­li su ju­če u Pod­go­ri­ci Ča­vu­šo­glua.
Pre­ma sa­op­šte­nju, Vu­ja­no­vić je is­ka­zao po­što­va­nje za po­dr­šku Tur­ske NA­TO in­te­gra­ci­ja­ma Cr­ne Go­re, ocje­nju­ju­ći da će član­stvo Cr­ne Go­re u toj voj­noj ali­jan­si do­dat­no pod­sta­ći ukup­nu sa­rad­nju dvi­ju dr­ža­va.
– Kon­sta­to­vao je vi­sok ni­vo od­no­sa u svim obla­sti­ma, sa mo­guć­no­šću da­ljeg una­pre­đe­nja, po­seb­no u sfe­ri eko­no­mi­je. Is­ta­kao je ve­li­ki zna­čaj otva­ra­nja tur­ske Zi­ra­at ban­ke u Cr­noj Go­ri, ko­ja će do­dat­no ohra­bri­ti eko­nom­ska part­ner­stva sa Tur­skom. Na­gla­sio je po­seb­no uva­ža­va­nje dje­lo­va­nja Tur­ske agen­ci­je za sa­rad­nju i ko­or­di­na­ci­ju – TI­KA, ko­ja je re­a­li­zo­va­la pre­ko 150 raz­voj­nih pro­je­ka­ta i pla­ni­ra­la pre­ko 20 no­vih pro­je­ka­ta u skla­du sa naj­ne­po­sred­ni­jim in­te­re­si­ma gra­đa­na Cr­ne Go­re – pi­še u sa­op­šte­nju.
Mi­ni­star Ča­vu­šo­glu je, ka­ko se is­ti­če u sa­op­šte­nju, uvje­ren da će Er­do­ga­no­va po­sje­ta bi­ti po­tvr­da sa­dr­žaj­nih bi­la­te­ral­nih od­no­sa i va­žan pod­sti­caj nji­ho­vom da­ljem una­pre­đe­nju.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"