Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-05-12 SKUPŠTINA NOVE SRPSKE DEMOKRATIJE ODLUČILA
Andrija Mandić ponovo predsjednik
Dan - novi portal
Do­sa­da­šnji pred­sjed­nik No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je An­dri­ja Man­dić po­no­vo je ju­če iza­bran na tu funk­ci­ju. Ka­ko je sa­op­šte­no, Skup­šti­na No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je da­nas je u Pod­go­ri­ci, u pri­su­stvu 403 skup­šti­na­ra za pred­sjed­ni­ka NSD iza­bra­la An­dri­ju Man­di­ća, a za pot­pred­sjed­ni­ke Stra­hi­nju Bu­la­ji­ća, Sla­ve­na Ra­du­no­vi­ća, Si­mo­ni­du Kor­dić i Emi­la La­bu­do­vi­ća.
Pre­ma sa­op­šte­nju, An­dri­ja Man­dić se na­kon iz­bo­ra za pred­sjed­ni­ka za­hva­lio skup­šti­na­ri­ma na po­vje­re­nju i is­ta­kao da je No­va srp­ska de­mo­kra­ti­ja moć­na opo­zi­ci­o­na sna­ga, ali i je­di­ni par­la­men­tar­ni pred­stav­nik srp­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri.
– Ta či­nje­ni­ca zna­čaj­no po­ja­ča­va na­šu od­go­vor­nost na po­li­tič­koj sce­ni – ka­zao je Man­dić.
On je po­ru­čio da No­va srp­ska de­mo­kra­ti­ja na­sta­vlja bor­bu za rav­no­prav­nost i kon­sti­tu­tiv­nost srp­skog na­ro­da i oču­va­nje nje­go­vog iden­ti­te­ta.
– Ka­da do­đe do pro­mje­na u Cr­noj Go­ri, svi oni ko­ji bu­du na­ši part­ne­ri u bu­du­ćoj vla­sti mo­ra­će po­seb­no da vred­nu­ju či­nje­ni­cu da je srp­ski na­rod stva­rao Cr­nu Go­ru, a da je naj­va­žni­ji uslov na­še sa­rad­nje do­sled­no po­što­va­nje i uva­ža­va­nje svih pra­va ko­ja su da­nas us­kra­će­na srp­skoj je­zič­koj i na­ci­o­nal­noj za­jed­ni­ci – re­kao je li­der No­ve.
Man­dić je sa­op­štio da će se za­la­ga­ti da se na­sta­vi još sna­žni­je funk­ci­o­ni­sa­nje De­mo­krat­skog fron­ta, ko­ji se u vre­me­nu ko­je je za na­ma po­ka­zao kao ne­po­ko­le­blji­vi opo­zi­ci­o­ni fak­tor i naj­o­pa­sni­ji pro­tiv­nik dik­ta­tu­re Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pro­je­kat srp­sko-cr­no­gor­skog po­mi­re­nja i za­u­sta­vlja­nje po­dje­la je naj­o­pa­sni­ja po­ru­ka DPS-u, ko­ji u do­broj mje­ri op­sta­je na vla­sti upra­vo na ra­čun na­ših sta­rih di­o­ba i omra­za.
– Za­to ću na­sta­vi­ti da ra­dim i na pre­va­zi­la­že­nju kri­ze u od­no­si­ma Sr­ba i dru­gih na­ro­da u Cr­noj Go­ri – na­gla­sio je Man­dić.
Is­ta­kao je da će ra­di­ti na us­po­sta­vlja­nju kon­ta­ka­ta sa osta­lim opo­zi­ci­o­nim stran­ka­ma, ka­ko bi se do­šlo do po­di­za­nja ni­voa sa­rad­nje i po­vje­re­nja, i po­bolj­ša­nja če­sto po­lju­lja­nih od­no­sa, u su­sret ve­o­ma va­žnim do­ga­đa­ji­ma ko­ji se ti­ču svih gra­đa­na Cr­ne Go­re.
– U pret­hod­nom pe­ri­o­du uspje­li smo da ostva­ri­mo od­lič­ne kon­tak­te sa naj­ja­čim stran­ka­ma u Sr­bi­ji, Re­pu­bli­ci Srp­skoj i Ru­si­ji, a u na­red­nom pe­ri­o­du će­mo ra­di­ti na to­me da No­va srp­ska de­mo­kra­ti­ja apli­ci­ra i u ko­nač­nom po­sta­ne čla­ni­ca me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je oku­plja­ju na­ma srod­ne po­li­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je – is­ta­kao je pred­sjed­nik No­ve.
Man­dić je po­ru­čio da No­va srp­ska de­mo­kra­ti­ja osta­je oštar pro­tiv­nik učla­nje­nja Cr­ne Go­re u NA­TO, i da će po­li­ti­ka No­ve pre­ma EU i da­lje bi­ti kraj­nje opre­zna, jer EU u kon­ti­nu­i­te­tu vo­di po­li­ti­ku dvo­stru­kih ar­ši­na u od­no­su na ne­ke iden­tič­ne si­tu­a­ci­je u re­gi­o­nu.
On je na­gla­sio da No­va mo­ra za­vr­ši­ti pro­ces ja­ča­nja svo­je in­fra­struk­tu­re i da od sna­ge No­ve za­vi­si i sna­ga či­ta­ve opo­zi­ci­je.
– Pro­ces ru­še­nja DPS-a, ko­ji je ot­po­čeo hra­bro­šću DF-a i slo­bod­nih gra­đa­na u sep­tem­bru i ok­to­bru 2015. go­di­ne kao i na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2016. go­di­ne, mo­ra­mo za­jed­no, či­ta­va opo­zi­ci­ja, do­ve­sti do kra­ja – ka­zao je Man­dić.M.V.


Ča­đe­no­vić član glav­nog od­bo­ra

Po­seb­nom od­lu­kom, skup­šti­na je Mi­ha­i­la Ča­đe­no­vi­ća iza­bra­la za čla­na glav­nog od­bo­ra. Ka­ko je sa­op­šte­no, skup­šti­ni se obra­tuo Mi­ljan Ča­đe­no­vić, otac Mi­ha­i­la Ča­đe­no­vi­ća. On je pre­nio po­zdra­ve nje­go­vog si­na skup­šti­ni No­ve i, ka­ko je sa­op­šte­no, nje­gov dir­lji­vi go­vor je is­pra­ćen ova­ci­ja­ma pri­sut­nih.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"