Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2016-10-07 IZVJEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O SRBIJI Minusi zbog Rusa i Haga Neće biti direktnog zahtjeva da se uvedu sankcije Rusiji, ali će biti pobrojani svi vidovi saradnje i kontakti na visokom nivou između Beograda i Moskve, uključujući i posjetu premijera Dmitrija Medvedeva, ukoliko do nje dođe do kraja oktobra
Dan - novi portal
Na­pre­dak Sr­bi­je u ovo­go­di­šnjem iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je bi­će oci­je­njen kao „umje­re­no po­zi­ti­van”, sa ni­zom za­mjer­ki u ne­ko­li­ko ključ­nih obla­sti: od vla­da­vi­ne pra­va, di­ja­lo­ga sa Pri­šti­nom, sa­rad­nje sa Ha­gom do spolj­ne po­li­ti­ke – sa­zna­ju „No­vo­sti” u Bri­se­lu.
U na­cr­tu iz­vje­šta­ja, ko­ji je u sje­di­štu EU pro­šlog pet­ka pred­sta­vljen srp­skoj stra­ni, kon­sta­to­va­no je da je po­treb­no ubr­za­ti spro­vo­đe­nje po­stig­nu­tih spo­ra­zu­ma iz­me­đu Be­o­gra­da i Pri­šti­ne, po­go­to­vo oko te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja i ener­ge­ti­ke, kao i po­sti­ći do­go­vor oko otva­ra­nja no­vih te­ma.
Be­o­gra­du se za­mje­ra i što se oglu­ša­va na od­lu­ke Tri­bu­na­la, po­go­to­vo ka­da je ri­ječ o iz­ru­če­nju tro­je ra­di­ka­la ko­ji se te­re­te za ne­po­što­va­nje su­da. Od Sr­bi­je će se tra­ži­ti da, ka­ko na­pre­du­ju pre­go­vo­ri o član­stvu, usa­gla­ša­va svo­ju spolj­nu po­li­ti­ku sa EU.
Ne­će bi­ti di­rekt­nog za­htje­va da se uve­du sank­ci­je Ru­si­ji, ali će bi­ti po­bro­ja­ni svi vi­do­vi sa­rad­nje i kon­tak­ti na vi­so­kom ni­vou iz­me­đu Be­o­gra­da i Mo­skve, uklju­ču­ju­ći i po­sje­tu pre­mi­je­ra Dmi­tri­ja Me­dve­de­va, uko­li­ko do nje do­đe do kra­ja ok­to­bra.
Oče­ki­va­nja Bri­se­la bi­će da Sr­bi­ja u ve­ćoj mje­ri ko­or­di­ni­ra sa EU, ka­da je ri­ječ o do­no­še­nju od­lu­ka i re­zo­lu­ci­ja u me­đu­na­rod­nim in­sti­tu­ci­ja­ma.
Ne­ko­li­ko „mi­nu­sa” za­bi­lje­že­no je i u naj­va­žni­jim po­gla­vlji­ma 23 i 24, o pra­vo­su­đu i vla­da­vi­ni pra­va. Kri­tič­kih to­no­va ima u di­je­lo­vi­ma ko­ji se od­no­se na re­for­mu pra­vo­su­đa, bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je i na me­dij­ske slo­bo­de. Ugra­đe­ne su i „pri­mjed­be” po­je­di­nih dr­ža­va čla­ni­ca na Ak­ci­o­ni plan za ostva­ri­va­nje pra­va na­ci­o­nal­nih ma­nji­na, a is­tak­nut je i zna­čaj ulo­ge ci­vil­nog dru­štva i ne­za­vi­snih in­sti­tu­ci­ja u de­mo­kra­ti­za­ci­ji ze­mlje, kao što je bio slu­čaj i u do­sa­da­šnjim iz­vje­šta­ji­ma.
Fi­nal­ni do­ku­ment će se naj­vje­ro­vat­ni­je osvr­nu­ti i na slu­čaj Sa­va­ma­la, od­no­sno Bri­sel će is­ta­ći nu­žnost ra­svje­tlja­va­nja tog do­ga­đa­ja.
S dru­ge stra­ne, Be­o­grad će bi­ti po­hva­ljen za ma­kro­e­ko­nom­ski na­pre­dak i po­zi­tiv­ne pri­vred­ne po­ka­za­te­lje. Plus će do­bi­ti i „Pa­ra­da po­no­sa”, ko­ja je pro­te­kla bez in­ci­de­na­ta. U iz­vje­šta­ju će bi­ti na­ve­de­no da je Sr­bi­ja uči­ni­la iz­vje­sne po­zi­tiv­ne ko­ra­ke u ve­zi sa una­pre­đe­njem re­gi­o­nal­ne sa­rad­nje, da Be­o­grad ni­je po­dr­žao re­fe­ren­dum u RS, a bi­će osvr­ta i na za­hla­đe­nje ko­je je već ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­mi­jet­no u od­no­si­ma Be­o­gra­da i Za­gre­ba.
Da li će u iz­vje­šta­ju bi­ti na­ve­de­na pre­po­ru­ka Evrop­skom sa­vje­tu da otvo­ri no­va po­gla­vlja sa Sr­bi­jom, za­vi­si­će, pri­je sve­ga, od Nje­mač­ke i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, ko­je za to još ni­su da­le svo­ju sa­gla­snost, pri­je sve­ga zbog ne­za­do­volj­stva raz­vo­jem di­ja­lo­ga Be­o­gra­da i Pri­šti­ne. Za mo­gu­će po­prav­ke Be­o­grad ima rok od de­se­tak da­na, dok se ne uđe u pi­sa­nje fi­nal­ne ver­zi­je iz­vje­šta­ja, da even­tu­al­no is­pra­vi od­re­đe­ne za­mjer­ke.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"