Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2016-10-06 POLITIČARI O GODIŠNJICI 5. OKTOBRA Od propuštenih šansi do novih pobjeda
Dan - novi portal
Bi­lo je i do­brih i lo­ših stra­na Pe­tog ok­to­bra, oci­je­ni­li su po­li­ti­ča­ri u Sr­bi­ji na ju­če­ra­šnjoj 16. go­di­šnji­ci od pr­o­mje­na ko­je su na vlast do­ve­le DOS i sru­ši­le re­žim Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća. Ova­ku ocje­nu iz­nio je i pre­mi­jer Sr­bi­je i li­der SNS-a Alek­san­dar Vu­čić ko­ji ka­že da je do­bro što je do­šlo do pro­mje­na, ali da na­si­lje sva­ka­ko ni­je bi­lo do­bro.
– Za raz­li­ku od mno­gih za ko­je da­nas vi­dim da su se svr­sta­va­li, valj­da do­ka­zu­ju­ći lo­jal­nost se­bi, jer su svi bez­gre­šni, po­ku­ša­ću da bu­dem objek­ti­van i da ka­žem da su se 5. ok­to­bra de­si­le ne­ke stva­ri ko­je su mo­ra­le da se do­go­de, i ne­ke ko­je ni­je­su smje­le da se do­go­de. Mo­ra­lo je da se do­go­di da Sr­bi­ja iza­đe iz me­đu­na­rod­ne izo­la­ci­je i to je bi­la va­žna te­ko­vi­na, a ni­je smje­lo da se do­go­di da sve što su ge­ne­ra­ci­je gra­đa­na stva­ra­le, ra­di­le i pra­vi­le, bu­de opljač­ka­no i uni­šte­no u ne­ko­li­ko go­di­na po­sli­je 5. ok­to­bra – re­kao je Vu­čić.
– Iako su gra­đa­ni raz­o­ča­ra­ni, a ne­ka obe­ća­nja su iz­ne­vje­re­na, pe­ti ok­to­bar je dan za po­nos, dan ka­da su gra­đa­ni po­ka­za­li da po­sto­ji li­ni­ja ko­ju ni­ko ne mo­že ne­ka­žnje­no da pre­đe – oci­je­nio je pred­sjed­nik DS-a Dra­gan Šu­ta­no­vac.
Ma ko­li­ko se oni ko­ji su da­nas na vla­sti tru­di­li da po­ni­šte sve te­ko­vi­ne pe­tog ok­to­bra, ne­će im po­ći za ru­kom da iko­ga ube­de da taj dan ni­je bio isto­rij­ski va­žan za Sr­bi­ju, na­veo je Šu­ta­no­vac u pi­sa­noj iz­ja­vi.
– Oni su se cio ži­vot bo­ri­li pro­tiv ono­ga što pe­ti ok­to­bar pred­sta­vlja, baš kao što smo se mi svi bo­ri­li pro­tiv ono­ga što oni i ta­da i da­nas u Sr­bi­ji po­ku­ša­va­ju da ura­de. Po­bi­je­di­li smo ih ta­da, po­bi­je­di­će­mo ih opet – po­ru­čio je on.
Pri­je 16 go­di­na na da­na­šnji dan je od­bra­nje­na de­mo­kra­ti­ja. Pe­ti ok­to­bar 2000. go­di­ne je dan ka­da smo od­lu­či­li da po­sta­ne­mo dio svi­je­ta, da dr­ža­vu vra­ti­mo u Uje­di­nje­ne na­ci­je, u Sa­vjet Evro­pe, pod­sje­tio je Šu­ta­no­vac.
Šef po­sla­nič­ke gru­pe SPS u Skup­šti­ni Sr­bi­je Đor­đe Mi­li­će­vić kon­sta­tu­je da se SPS ne bi pro­mi­je­ni­la i re­for­mi­sa­la da ni­je bi­lo 5. ok­to­bra.
– Ne bi se ni zna­lo ko je u stran­ci zbog funk­ci­ja, a ko zbog ide­o­lo­gi­je – iz­ja­vio je Mi­li­će­vić. Ka­že da se ne sje­ća gde je bio tog da­na, ali sma­tra da tre­ba da se iz­vu­ku po­u­ke iz pe­ri­o­da pri­je i po­sli­je pe­tog ok­to­bra.
– Pe­ti ok­to­bar je sim­bol pro­pu­šte­nih šan­si i iz­ne­vje­re­nih obe­ća­nja. Gra­đa­ni su do­bi­li uni­šte­ne fa­bri­ke, rad­ni­ci su osta­li bez po­sla i da­nas osje­ća­mo ne­ga­tiv­ne efek­te tih pro­mje­na – re­kao je on.
Mi­li­će­vić is­ti­če da SPS tre­ba da bu­de za­hva­lan oni­ma ko­ji su ga or­ga­ni­zo­va­li, jer gra­đa­ni ne bi dru­ga­či­je zna­li šta su oni ko­ji su na­ja­vlji­va­li pro­mje­ne mo­gli da ura­de, a SPS se ne bi pro­mi­je­nio.
Po­sla­nik LDP Na­ta­ša Mi­ćić ka­že da je za nju to „či­nje­nič­no i emo­tiv­no ve­li­ki dan” i da se su­prot­sta­vlja sva­koj nje­go­voj re­la­ti­vi­za­ci­ji i obe­smi­šlja­va­nju.
– Na­ža­lost, da­nas smo svje­do­ci da mno­go vi­še ima iz­ja­va ta­kve vr­ste. Dru­go je pi­ta­nje što su mno­ge šan­se pro­pu­šte­ne, i to je tač­no, mi­je­nja­le su se vla­de, ali sam 5. ok­to­bar je za­i­sta ve­li­ki i isto­rij­ski dan – re­kla je Mi­ći­će­va.
Ka­že da tu ne­ma mje­sta pa­te­ti­ci, ali da po­seb­no ne­ma mje­sta obe­smi­šlja­va­nju.
– Si­gu­r­na da će dje­ca uči­ti u ško­li o to­me i da će to uvi­jek bi­ti zna­ča­jan dan za Sr­bi­ju – re­kla je ona.
Li­der No­ve stran­ke Zo­ran Živ­ko­vić je is­ko­ri­stio pri­li­ku to­kom skup­štin­ske ras­pra­ve da „svim ro­do­lju­bi­ma” če­sti­ta 5.ok­to­bar – va­žan dan za mo­der­nu isto­ri­ju Sr­bi­je, a čla­no­vi nje­go­ve stran­ke su is­pred par­la­men­ta or­ga­ni­zo­va­li ak­ci­ju „Bu­dil­nik”. Ob­ja­sni­li su da obi­lje­ža­va­ju 16 go­di­na od uvo­đe­nja de­mo­kra­ti­je.M.Nj.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"