Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-04-08 DOK ČEKA ODLUKU SUDU O VERIFIKACIJI SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVICE, MILOŠ MAROVIĆ OTIŠAO U BEOGRAD NA LIJEČENJE
Marović Založio četiri nekretnine kao garanciju da će se vratiti Tužilaštvo provjerava nekretnine koje su prijatelji i rođaci Miloša Marovića dali kao zalog da će on uplatiti 380.000 eura, koliko je predviđeno sporazumom o priznanju krivice, i pojaviti se na sudu
Dan - novi portal
Bu­dva­nin Mi­loš Ma­ro­vić tre­nut­no se na­la­zi na li­je­če­nju u Be­o­gra­du, a tu­ži­la­štvo pro­vje­ra­va ne­kret­ni­ne ko­je su nje­go­vi pri­ja­te­lji da­li kao za­log da će on pla­ti­ti 380.000 eura, ka­ko je pred­vi­đe­no spo­ra­zu­mom o pri­zna­nju kri­vi­ce, i pojaviti se na sudu. Ma­ro­vić će se usko­ro vra­ti­ti u Cr­nu Go­ru, či­me će se ste­ći svi neo­p­hod­ni uslo­vi za ve­ri­fi­ka­ci­ju spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce ko­ji je sklo­pio sa tu­ži­la­štvom. Pr­vo­bit­no je bi­lo pla­ni­ra­no da spo­ra­zum bu­de pot­pi­san do kra­ja mar­ta, ali je taj rok po­mje­ren zbog Ma­ro­vi­će­vog zdrav­stve­nog sta­nja.
–Tu­ži­la­štvo tre­nut­no pro­vje­ra­va imo­vi­nu ko­ju su pri­ja­te­lji i ro­đa­ci Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća da­li kao za­log da će on upla­ti­ti 380.000 eura, ko­li­ko je pred­vi­đe­no spo­ra­zu­mom o pri­zna­nju kri­vi­ce. Ma­ro­vić se tre­nut­no na­la­zi na li­je­če­nju u Be­o­gra­du i tu­ži­lac je u kon­tak­tu s njim. Oče­ku­je­mo da će usko­ro do­ći u Cr­nu Go­ru i da će spo­ra­zum bi­ti ve­ri­fi­ko­van od stra­ne Vi­šeg su­da – re­če­no nam je u tu­ži­la­štvu.
Ma­ro­vić se do­go­vo­rio sa tu­ži­la­štvom da pri­zna kri­vi­cu i da od­le­ži go­di­nu da­na i pla­ti 380.000 eura. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, Ma­ro­vić će po­ći na od­slu­že­nje za­tvor­ske ka­zne od­mah na­kon pot­pi­si­va­nja spo­ra­zu­ma u su­du.
Pri­ja­te­lji i ro­đa­ci Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća za­lo­ži­li su ne­ko­li­ko sta­no­va i pla­ce­va kao ga­ran­ci­ju da će on dr­ža­vi upla­ti­ti 380.000 eura uko­li­ko sud pri­hva­ti nje­go­vu na­god­bu sa tu­ži­la­štvom.
Od­mah po nje­go­vom po­vrat­ku u Cr­nu Go­ru, vi­je­će Vi­šeg su­da će pri­hva­ti­ti spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce ko­ji je sin vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća pot­pi­sao sa Spe­ci­jal­nim tu­ži­la­štvom. Pre­ma tom do­go­vo­ru, on je pri­znao da je pod­stre­ka­vao dru­ge na ne­za­ko­ni­te rad­nje to­kom pro­da­je 26.000 kva­dra­ta op­štin­ske ze­mlje na Ja­zu, a za­uz­vrat će bez su­đe­nja pro­ve­sti go­di­nu da­na u za­tvo­ru i pla­ti­ti 380.000 eura. No­vac ne­će do­bi­ti dr­ža­va, od­no­sno Op­šti­na Bu­dva, već će mla­đi Ma­ro­vić vra­ti­ti dug ko­ji je na­pra­vio pre­ma tre­ćoj oso­bi pri­li­kom sum­nji­vog po­sla oko tr­go­vi­ne op­štin­skog ze­mlji­šta.
Mi­loš Ma­ro­vić je osum­nji­čen da je uče­stvo­vao u ne­za­ko­ni­tim po­slo­vi­ma oko pro­da­je ze­mlji­šta u za­le­đu pla­že Jaz, u ko­ji­ma je Op­šti­na Bu­dva ošte­će­na za 1,4 mi­li­o­na eura.
Ma­ro­vić je uhap­šen po­čet­kom de­cem­bra pro­šle go­di­ne, po po­vrat­ku sa li­je­če­nja u Be­o­gra­du. Po do­la­sku u Cr­nu Go­ru bio je smje­šten u pri­vat­noj kli­ni­ci „Ko­dra”, gdje dao iz­ja­vu tu­ži­la­štvu. Na­log za nje­go­vo hap­še­nje iz­dat je u ok­to­bru pro­šle go­di­ne, ali on ni­je mo­gao do­ći na sa­slu­ša­nje zbog lo­šeg zdrav­stve­nog sta­nja. Ma­ro­vić je na­kon po­vrat­ka u ze­mlju tra­žio da bu­de u „Ko­dri”, ali je utvr­đe­no da u spu­škom za­tvo­ru po­sto­je uslo­vi za nje­go­vo li­je­če­nje, na­kon če­ga je spro­ve­den u is­tra­žni za­tvor.
Biv­ši gra­do­na­čel­nik Bu­dve Raj­ko Ku­lja­ča, ne­ka­da­šnji di­rek­tor AMD Bu­dva Igor Trn­ski i Mar­ko Vu­jo­vić, kum Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, do­bi­li su sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka u pred­me­tu „Pri­je­vor”. Svi oni su sa­op­šti­li da je sum­nji­ve po­slo­ve or­ga­ni­zo­vao Sve­to­zar Ma­ro­vić, a da je u nji­ho­vom spro­vo­đe­nju uče­stvo­vao i nje­gov sin Mi­loš. Pre­ma nji­ho­vim ri­je­či­ma, iza či­ta­vog po­sla oko spor­ne pro­da­je ze­mlji­šta sta­jao je Mi­loš Ma­ro­vić, a sve je od­ra­đe­no pre­ko nje­go­vog ku­ma Mar­ka Vu­jo­vi­ća. Trn­ski je is­pri­čao tu­ži­o­cu da ga je Mi­loš Ma­ro­vić pod­stre­ka­vao da od Op­šti­ne ku­pi plac u in­du­strij­skoj zo­ni Ja­za ka­ko bi nje­go­va kom­pa­ni­ja na toj lo­ka­ci­ji, iz­me­đu osta­log, mo­gla da gra­di sa­lon na­mje­šta­ja, ali od to­ga ni­je bi­lo ni­šta.D.Ž.


Is­tra­ga

Osim Ma­ro­vi­ća, za mal­ver­za­ci­je pri­li­kom pro­da­je ze­mlji­šta iz­nad Ja­za osum­nji­če­ni su i biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Bu­dva La­zar Ra­đe­no­vić, ko­ji je ta­ko­đe sklo­pio spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce, vla­snik bu­dvan­ske fir­me Me­ga­pro­met Mi­o­drag Mi­tro­vić, biv­ša di­rek­tor­ka bu­dvan­skog ka­ta­stra Mir­ja­na Ma­ro­vić, biv­ši di­rek­tor Za­vo­da za iz­grad­nju Bu­dva Ste­vi­ca Dra­go­vić i pro­cje­ni­te­lji Mar­ko Ra­du­no­vić, Mil­ka La­za­re­vić i Lju­bi­ša Ba­će­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"