Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni SANACIJA ZGRADE SLAVJANSKE ČITAONICE VEĆ GODINU I PO NA ČEKANJU
Radove zakočile smjernice nadležnih MZ je predložila da nam Uprava za zaštitu kulturnih dobara da sugestije za izradu glavnog projekta, ali do njih nikako da dođemo. Ne znam da li je u pitanju nesposobnost ili nedovoljno kapaciteta, ali u svakom slučaju to je ono što je limitirajuće da radovi počnu, kaže Dejan Adžić
Dan - novi portal
S
a­na­ci­ja zgra­de Do­ma kul­tu­re u Do­bro­ti, ne­ka­da­šnje Sla­vjan­ske či­ta­o­ni­ce – objek­ta iz­u­zet­ne kul­tur­ne vri­jed­no­sti u ko­joj je da­nas smje­šte­na kan­ce­la­ri­ja mje­sne za­jed­ni­ce, vi­še­na­mjen­ska ha­la i ka­fa­na, još uvi­jek je na če­ka­nju. Po ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka MZ Do­bro­ta 1 De­ja­na Adži­ća, sred­stva za sa­na­ci­ju su obez­bi­je­đe­na, to jest bu­dže­ti­ra­na u iz­no­su od 300 hi­lja­da eura, me­đu­tim, po­če­tak ra­do­va ko­či ogro­man pro­blem u ko­mi­ni­ka­ci­ji sa Upra­vom za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra.
– Već go­di­nu i po da­na smo sa nji­ma u ko­mu­ni­ka­ci­ji da na­đe­mo rje­še­nje ka­ko bi is­po­što­va­li sve nji­ho­ve za­htje­ve ka­da je u pi­ta­nju sa­na­ci­ja Do­ma kul­tu­re, ali inert­nost ne­kih lju­di iz te usta­no­ve uslo­vi­la je ne­mo­guć­nost ras­pi­si­va­nja ten­de­ra za glav­ni pro­je­kat, jer je idej­ni odav­no za­vr­šen. MZ je pred­lo­ži­la da nam Upra­va da su­ge­sti­je za iz­ra­du glav­nog pro­jek­ta, ali do njih ni­ka­ko da do­đe­mo. Ne znam da li je u pi­ta­nju ne­spo­sob­nost, ne­do­volj­nost ka­pa­ci­te­ta ili ne­ka dru­ga po­za­di­na, ali u sva­kom slu­ča­ju to je ono što je li­mi­ti­ra­ju­će da ti ra­do­vi poč­nu. Ra­di se o par sit­ni­ca, po­čev od to­ga da li će pre­grad­ni zi­do­vi bi­ti od ovog ili onog ma­te­ri­ja­la, ka­kvi će bi­ti za­tvo­ri, da li će se ko­ri­sti­ti jed­na vr­sta pro­zo­ra ili dru­ga. U sva­kom slu­ča­ju, zgra­da Do­ma će se re­no­vi­ra­ti i ra­di­mo na to­me da po­gu­ra­mo lju­de iz Upra­ve i da kre­ne­mo – sa­op­štio je Adžić za „Dan”, pod­vu­kav­ši da zgra­da Do­ma osta­je u po­sto­je­ćim ga­ba­ri­ti­ma – ne­ma na­do­gra­đi­va­nja, ni ši­re­nja objek­ta, već će se sa­na­ci­ja oba­vi­ti u po­sto­je­ćim ga­ba­ri­ti­ma. On je pod­sje­tio da u tom objek­tu džu­do tre­nir oko 150 dje­ce, dok se u sa­li Do­ma sva­ko­dnev­no odr­ža­va­ju ra­zni sa­stan­ci i sku­po­vi.
– Kraj­nje je vri­je­me da nam Upra­va da smjer­ni­ce, ka­ko bi se pri­stu­pi­lo ra­do­vi­ma – po­ru­ču­je Adžić.
Go­vo­re­ći o ovo­go­di­šnjim re­zul­ta­ti­ma ra­da MZ, is­ti­če da je re­a­li­zo­van ve­li­ki dio pro­je­ka­ta, a još par je osta­lo po pla­nu ra­da Di­rek­ci­je za ure­đe­nje i iz­grad­nju za ovu go­di­nu, od ko­jih je re­a­li­za­ci­ja od­re­đe­nih u to­ku, a ne­ki pro­jek­ti će bi­ti za­vr­še­ni na­red­ne go­di­ne.
– Kod Do­ma zdra­vlja ra­di se auto­bu­sko sta­ja­li­šte sa kul­ti­vi­sa­njem či­ta­ve te po­vr­ši­ne gdje će, osim po­sta­vlja­nja klu­pa, bi­ti ure­đe­na i hor­ti­kul­tu­ra, a stva­ra­ju se pred­u­slo­vi da se u tom di­je­lu po­sta­ve dva ki­o­ska. Za idu­ću go­di­nu pla­ni­ra­mo da pre­u­re­di­mo dio pre­ko pu­ta ce­ste i sta­na­ri­ma zgra­de „Pi­o­nir” omo­gu­ći­mo da ima­ju svo­je par­kin­ge, ali i da se na­pra­vi dio jav­nih par­kin­ga. Be­to­ni­ra­nje pri­lič­no ru­i­ni­ra­nog pu­ta po­red apo­te­ke „Mi­lo­še­vić”, ko­ji vo­di ka osnov­noj i sred­njim ško­la­ma, bi tre­ba­lo da poč­ne ove sed­mi­ce, jer je ugo­vor pot­pi­san i iz­vo­đač uve­den u po­sao. Ta­ko­đe, ra­di se na za­vr­šet­ku plan­ske do­ku­men­ta­ci­je za pro­bi­ja­nje pu­ta po­red škol­skog cen­tra. Ti­me bi se omo­gu­ći­lo da ro­di­te­lji do­ve­du bez­bjed­no dje­cu do ško­le, jer je tu sa­da usko gr­lo, ta­ko da se na­pra­vi jed­no­smje­ran re­žim vo­žnje bar u vri­je­me dok tra­je na­sta­va. Od sred­sta­va iz do­na­ci­je „Ter­ne”, a u sa­rad­nji sa Op­šti­nom, za­vr­šen je pro­je­kat ure­đe­nja šest uči­o­ni­ca u Osnov­noj ško­li „Sa­vo Ilić” ka­ko bi uče­ni­ci svih odje­lje­nja do če­tvr­tog raz­re­da mo­gli da idu uju­tro u ško­lu i da za­do­vo­lji­mo ro­di­te­lje ko­ji su ima­li pro­ble­ma zbog svo­jih rad­nih oba­ve­za da uskla­de sa ško­lom – na­vo­di Adžić, do­da­ju­ći da se ra­di i na as­fal­ti­ra­nju di­je­la pu­ta pre­ma Ga­če­vi­ći­ma na Sve­tom Sta­si­ju. Pod­sje­tiv­ši da je to­kom ove go­di­ne ure­đen kom­ple­tan pla­to na Pla­gen­ti­ma, uklju­ču­ju­ći i sport­sko igra­li­šte, for­mi­ra­nje par­ka, i iz­grad­nju ne­ko­li­ko par­king mje­sta, na­gla­ša­va i da su as­fal­ti­ra­ni pri­la­zni pu­te­vi Do­mu zdra­vlja.
B.M.


Par­king ve­li­ki pro­blem

Od pli­vač­nog ba­ze­na do ku­će Po­lja­ka po­sta­vlje­ni su stu­bi­ći ka­ko bi se ri­je­šio pro­blem di­vljeg par­ki­ra­nja na tro­to­a­ru. To vo­za­če ni­je ome­lo, sna­šli su se pa sa­da vo­zi­la par­ki­ra­ju duž ce­ste na­spram tro­to­a­ra.
– Oni su sa­da pre­šli na dru­gu stra­nu. Do­bro­ta se na­la­zi bli­zu Sta­rog gra­da, a tu se par­king ne na­pla­ću­je, ta­ko da vo­za­či pri­bje­ga­va­ju da auta ta­mo par­ki­ra­ju i do gra­da do­đu pje­ške. Pro­blem par­ki­ra­nja mo­ra­mo ri­je­ši­ti za­kon­skim pu­tem, da li uvo­đe­njem na­pla­te par­kin­ga, ali mo­ra­mo iz­bo­ri­ti re­gu­la­ti­vu da bi­smo gra­đa­ni­ma Do­bro­te omo­gu­ći­li kom­fo­ran ži­vot i za­do­vo­lji­li sop­stve­ne po­tre­be u ve­zi par­ki­ra­nja – ka­že Adžić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"