Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton - datum: 2018-01-06 VIRTUELNI DIJALOG SA OCEM (8) Iskušenja Jola Markovića Knjigu Vasilija Markovića „Virtuelni dijalog sa ocem” objavio je Unireks 2017. godine
Dan - novi portal
-PI­ŠE: Va­si­li­je Mar­ko­vić

Go­di­ne 1847. za­tva­ra se Ku­li ka­pe­tan Vu­le Ni­ko­lin Mar­ko­vić. Vu­le Ni­ko­lin sa ci­je­lim brat­stvom Mar­ko­vi­ća po­no­vo se za­tva­ra u pe­ći­nu i če­ka ne­pri­ja­te­lja.
Od Ra­ša na­zi­va­ju se, na ma­lo, Ra­šo­vi­ći. Po­ro­di­ca Mar­ko­vi­ća di­je­li se na ma­nje gra­na, ko­je se zo­vu: Ra­šo­vi­ći, Pe­ri­ši­ći, Rgo­ti­ći, La­bi­ći, Jo­ko­vi­ći, Vu­šo­vi­ći, Ma­lo­vi­ći i Po­po­vi­ći.
Mu­rat (Mi­lan) Ra­šov imao je bra­ću Ili­ju i Ša­ba­na. Ne­vje­sta mu od­ga­ji­la se­dam si­no­va. To­dor je bio naj­ču­ve­ni­ji od njih. On je bio če­lič­ni ju­nak, ne­u­mo­ljiv i pra­ve­dan. Po­gi­nuo je od nik­ši­ćih Tu­ra­ka. Mi­lu­tin, dru­gi sin Mu­ra­tov (Mi­la­nov) bio je pa­me­tan, raz­bo­rit i ve­o­ma hra­bar. U bo­ju sa Tur­ci­ma, na Dre­zgi, po­gu­bio je al­ban­skog po­gla­vi­cu Br­ga­ća Gru­du. Lu­ka Mu­ra­tov (Mi­la­nov) po­gi­nuo je na Bi­o­ču. La­ke­ta Mu­ra­tov (Mi­la­nov) ko­li­ko je bio hra­bar to­li­ko je bio upo­ran i tvr­do­glav, uvi­jek na „dra­go mi je“ ži­vio.
Jo­ki­ca, sin Mi­lut­na Mu­ra­to­va (Mi­la­no­va), po­stao je per­ja­nik na dvo­ru ce­tinj­skom, a za­tim i ka­pe­tan pi­per­ski. Za­tva­rao se sa bra­tom Ma­tom u Ku­li svo­jih dje­do­va 1852. go­di­ne. Pre­mi­nuo je 1892. go­di­ne.
Mi­lić, sin Jo­ki­čin, ta­ko­đe je bio per­ja­nik ce­tinj­skog dvo­ra, ali po­sli­je čer­gi­sti sa knja­zom Ni­ko­lom vra­tio je per­ja­nič­ki grb i oti­šao u Pi­pe­re.
Jo­van, sin Mi­li­ća Jo­ki­či­na, imao je tri bra­ta, To­ka, Vu­ka­ši­na i Mi­lu­ti­na, i tri se­stre, Dra­gu, Se­ki­cu i Mi­le­nu. Jo­van se ba­vio sto­čar­stvom i po­ljo­pri­vre­dom, dok su Vu­ka­šin i Mi­lu­tin za­vr­ša­va­li ško­le u Ru­si­ji. Jo­van je imao pe­to­ro dje­ce, Sto­ju, Za­ru, Ra­du­la, Jo­ki­cu (Jo­la) i Mir­ka. Jo­ki­ca (Jo­le) ima si­na Va­si­li­ja i unu­ka Dan­ka.
Mo­ram da po­ve­dem di­ja­log sa ocem Jo­ki­com (Jo­lem) Jo­va­no­vim Mar­ko­vić. Ne­ću se za­dr­ža­va­ti na to­me ka­ko je pro­mi­je­nio svo­je kr­sno ime, pa uzeo Jo­le. Kad na­u­man da ne­što ostva­ri, moj otac je ostva­rio. Upor­nost i sa­mo upor­nost.
Kao što je ži­vot Jo­la Mar­ko­vi­ća bio kom­pli­ko­van i iz­u­kr­štan, ta­ko je o nje­mu sje­ća­nje vri­jed­no po­me­na. Sud­ba? Udes? Is­ku­še­nja, na­pri­je će to bi­ti, is­ku­še­nja.
Nje­go­vi ro­di­te­lji su bi­li Mi­le­na (Mi­ka) i Jo­van. Mi­le­na se pre­zi­va­la Vu­ka­no­vić, do uda­je. U bra­ku su ima­li pe­to­ro dje­ce, Sto­ju (ro­đe­nu 1896. god.), Za­ru (ro­đe­nu 1899. god.), Ra­du­la (ro­đe­nog 1901. god.), Jo­la (ro­đe­nog 15. V 1903. god.) u se­lu Li­ša i Mir­ka (ro­đe­nog 1906. god.) u pla­ni­ni Ka­me­nik. Pr­vo dvo­je dje­ce pre­mi­nu­la su, pa je maj­ka na­dje­nu­la slje­de­ćem dje­te­tu to ime.
U je­sen 1912, Jo­le­vog oca Jo­va­na Mi­li­će­va mo­bi­li­sa­še. Cr­no­gor­ski kralj Ni­ko­la ob­ja­vi: Bal­kan­ski rat! De­čić, Bar­da­njolt, Ska­dar,... Po­sli­je ra­ta sa Tur­skom do­đe na red II bal­kan­ski rat s Bu­gar­skom. Cr­no­gor­ci sti­go­še do Bre­ga­li­ce. Sa nji­ma je bio Jo­van Mi­li­ćev.
Sto­ju i Za­ru, ko­je su ču­va­le ov­ce u Ka­me­ni­ku, pre­sre­to­še kom­ši­je:
– Mo­ra­mo, voj­ska mo­ra da se hra­ni. Odvo­ji­te, dje­co, se­dam ova­ca ko­je su vam ma­nje ža­li­je.
Jo­le­vo ško­lo­va­nje bi­lo je ne­re­dov­no. Pro­vo­dio je da­ne u osku­di­ci. Imao je se­dam čla­no­va po­ro­di­ce ko­je tre­ba na­hra­ni­ti. Sve­op­šte tka­nje stvar­no­sti od­mo­ta­va klup­ko sva­kog da­na.
U to­ku I svjet­skog ra­ta Cr­nu Go­ru je oku­pi­ra­la Austro­u­gar­ska. Ju­nač­ki kralj Ni­ko­la je po­bje­gao, pre­ko Ska­dar­skog je­ze­ra, u Fran­cu­sku, osta­vlja­ju­ći rat­ni­ke da se sna­la­ze. Oku­pa­tor je pljač­kao i no­sio sva sred­stva od če­ga na­rod ži­vi. Od dr­ve­ta su no­si­li obu­ću.
Ubr­zo je u Ru­si­ji buk­nu­la Ok­to­bar­ska re­vo­lu­ci­ja.
Kad je na­pu­stio oku­pa­tor Cr­nu Go­ru, is­kr­sla je bra­to­u­bi­lač­ka bor­ba. Jed­ni su se zva­li ze­le­na­ši, a dru­gi bje­la­ši. Jed­ni su htje­li srp­skog kra­lja, a dru­gi cr­no­gor­skog.
U to vri­je­me na­sta­la je za­jed­ni­ca ju­žno­slo­slo­ven­skih na­ro­da SHS, ko­ja je pre­ra­sla u Kra­lje­vi­nu Ju­go­sla­vi­ju. U lje­to 1921. god. do­la­zi, vo­de­nim pu­tem, dr Vu­ka­šin Mar­ko­vić. Ni­je če­sti­to ot­krio svoj iden­ti­tet, a po­li­ci­ja ga hap­si. Pro­veo je vi­še da­na u za­tvo­ru, a po­li­ci­ja ga pro­tje­ru­je u za­vi­čaj­ne Pi­pe­re. On je otvo­re­no go­vo­rio ka­ko ga ju­re de­tek­ti­vi i po­li­ci­ja. Go­vo­rio je: Ja sam pro­tiv ka­pi­ta­li­sta, pro­tiv ra­ta, za ve­li­ku ide­ju Mark­sa i Le­nji­na, sa rad­nič­kom kla­som, sa ko­mu­ni­sti­ma. Pro­tiv ni­tko­va, špi­ju­na, ka­pi­ti­sta.
Od po­vrat­ka dr Mar­ko­vi­ća, za užu fa­mi­li­ju na­sta­je pra­vi pa­kao. Re­vo­lu­ci­o­nar­ne pri­li­ke u Cr­noj Go­ri ni­je­su bi­le ta­kve. Si­ro­ma­šti­na i sa­mo si­ro­ma­šti­na.
Jo­le je od­lu­čio, pri­dru­ži­će se svom stri­cu Vu­ka­ši­nu, u to­ku pe­tog raz­re­da gim­na­zi­je. Jo­le­vi ro­di­te­lji, maj­ka Mi­le­na i otac Jo­van, stal­no su bi­li na po­kle­ku od hap­še­nja, a kćer­ka Sto­ja i Za­ra hap­še­ne su pet pu­ta. Voj­ska i žan­da­ri opljač­ka­li su sve po­kret­no i sa­sje­kli su sve voć­ke, kon­fi­sko­va­li su svu sto­ku.
(NA­STA­VI­ĆE SE)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"