Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-01-26 FLEŠ
Dan - novi portal
Osna­ži­ti sa­rad­nju
Cr­na Go­ra i Ru­mu­ni­ja ima­ju obo­stra­ni in­te­res za osna­ži­va­nje do­bre sa­rad­nje u raz­li­či­tim obla­sti­ma, a na­ro­či­to u obla­sti so­ci­jal­ne po­li­ti­ke, oci­je­nje­no je na sa­stan­ku mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća i am­ba­sa­do­ra Ru­mu­ni­je Fer­di­nan­da Na­gi­ja. Kon­sta­to­va­no je da su od­no­si dvi­ju ze­ma­lja do­dat­no oja­ča­ni kroz sa­rad­nju u okvi­ru mul­ti­la­te­ral­nih fo­ru­ma i or­ga­ni­za­ci­ja, a in­ten­ziv­na sa­rad­nja od­vi­ja se u okvi­ri­ma ši­ro­ke nor­ma­tiv­no prav­ne osno­ve, če­mu će do­pri­ni­je­ti i za­klju­če­nje spo­ra­zu­ma o so­ci­jal­nom osi­gu­ra­nju. U pro­te­klom pe­ri­o­du odr­ža­na su tri kru­ga pre­go­vo­ra iz­me­đu de­le­ga­ci­ja Cr­ne Go­re i Ru­mu­ni­je u ve­zi sa za­klju­či­va­njem spo­ra­zu­ma o so­ci­jal­nom osi­gu­ra­nju, na ko­ji­ma su usa­gla­še­ne sve od­red­be spo­ra­zu­ma.M.S.

Sje­ća­nje na Ho­lo­ka­ust
Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va sa­op­šti­lo je da se 27. ja­nu­a­ra obi­lje­ža­va Me­đu­na­rod­ni dan sje­ća­nja na žr­tve Ho­lo­ka­u­sta. Tim po­vo­dom, or­ga­ni­za­ci­ja Svjet­ski je­vrej­ski kon­gres or­ga­ni­zo­va­će ko­me­mo­ra­tiv­ni do­ga­đaj, ko­ji će za­in­te­re­so­va­ni mo­ći da pra­te pre­ko nji­ho­ve fej­sbuk stra­ni­ce https://www.fa­ce­bo­ok.com/Wor­ldJe­wishCong/. Sni­mak će uži­vo bi­ti emi­to­van pre­ko Fej­sbu­ka 24. ja­nu­a­ra od osam do 12 ča­so­va, 25. ja­nu­ar od 10 do 14 ča­so­va, kao i 26. ja­nu­ar od 12 do 16 ča­so­va.M.S.

Za obu­ku 25.0000
Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va ras­pi­sa­lo je ten­der ko­jim tra­ži naj­po­volj­ni­jeg po­nu­đa­ča ko­ji će struč­no usa­vr­ši­ti va­zdu­ho­plov­nog teh­ni­ča­ra. Za obu­ku su sprem­ni da pla­te do 25.000 eura.
– Pred­met jav­ne na­bav­ke je ško­lo­va­nje va­zdu­ho­plov­nog teh­ni­ča­ra za ovla­šće­nje ni­voa B1 za iz­vr­ša­va­nje ra­do­va na he­li­kop­te­ru AB 412, kao i kurs raz­li­ka iz­me­đu he­li­kop­te­ra AB 412 i he­li­kop­te­ra AB 212. Po­nu­đač je du­žan do­sta­vi­ti bez­u­slov­nu i na pr­vi po­ziv na­pla­ti­vu ga­ran­ci­ju po­nu­de u iz­no­su od dva od­sto pro­ci­je­nje­ne vri­jed­no­sti jav­ne na­bav­ke, kao ga­ran­ci­ju osta­ja­nja u oba­ve­zi pre­ma po­nu­di u pe­ri­o­du va­že­nja po­nu­de i 10 da­na na­kon is­te­ka va­že­nja po­nu­de – na­vo­di se u ten­de­ru.M.S.

Obu­ka za pi­sa­nje
Udru­že­nje mla­dih sa hen­di­ke­pom Cr­ne Go­re (UMHCG) u su­bo­tu, 4. fe­bru­a­ra, or­ga­ni­zu­je obu­ku za pi­sa­nje tek­sto­va iz obla­sti ljud­skih pra­va oso­ba s in­va­li­di­te­tom za stu­den­te no­vi­nar­stva, ali i mla­de s in­va­li­di­te­tom ko­ji stu­di­ra­ju srod­ne dru­štve­ne na­u­ke. Obu­ka će se odr­ža­ti u pro­sto­ri­ja­ma Udru­že­nja u 11sa­ti. Obu­ka se or­ga­ni­zu­je u okvi­ru pro­jek­ta Di­sa­bi­lityIN­FO.
– Ak­tiv­nost ima za cilj da uče­sni­ci­ma obu­ke omo­gu­ći da raz­mje­nju­ju svo­ja zna­nja i is­ku­stva s dru­gim oso­ba­ma. Uče­sni­ci će pri­pre­ma­ti tek­sto­ve o naj­zna­čaj­ni­jim obla­sti­ma ži­vo­ta OSI, kao što su: obra­zo­va­nje, za­po­šlja­va­nje, sa­mo­stal­ni ži­vot i ser­vi­si po­dr­ške, pri­stu­pač­nost, ljud­ska pra­va, po­ro­dič­ni ži­vot, za­ni­mlji­vo­sti, sport i re­kre­a­ci­ja – ka­žu u UMHCG.M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"