Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2016-10-08 LIDERI HDZ-A I MOSTA POSTIGLI DOGOVOR
Plenković mandatar, usvojili „rotirajući” model U prve dvije godine mandata idućeg saziva Hrvatskog sabora predsjednik će biti Petrov kao čelnik Mosta, a druge dvije godine pripašće predstavniku HDZ-a”, rekao je Plenković
Dan - novi portal
Z
A­GREB – Čel­ni­ci HDZ-a i Mo­sta An­drej Plen­ko­vić i Bo­žo Pe­trov u pe­tak su po­ru­či­li da je po­stig­nut do­go­vor oko svih bit­nih pi­ta­nja i ka­ko obo­ji­ca vje­ru­ju da će Hr­vat­ska do­bi­ti sta­bil­nu vla­du ko­ja će uspje­šno ra­di­ti u pred­sto­je­će če­ti­ri go­di­ne.
– Vo­di­li smo vr­lo te­melj­ne, part­ner­ske i pri­ja­telj­ske raz­go­vo­re u pro­te­klim da­ni­ma i ju­če smo po­sti­gli do­go­vor oko svih bit­nih pi­ta­nja ko­ja su bi­li na dnev­nom re­du, po­čev­ši naj­pri­je od se­dam to­ča­ka ko­je je Most vr­lo ja­sno ar­ti­ku­li­sao i pri­je iz­bo­ra, po­tom o ra­du na pro­gra­mu za­jed­nič­ke vla­de HDZ-a i Mo­sta uz pot­po­ru na­ci­o­nal­nih ma­nji­na, na ko­jem će na­ši struč­nja­ci u smi­slu de­talj­ne fi­na­li­za­ci­je ra­di­ti i sle­de­ćih ne­ko­li­ko da­na te ju­če oko sa­sta­va vla­de u smi­slu bro­ja port­fe­lja ko­ji će bi­ti u nad­le­žno­sti na­šeg part­ne­ra kao i o ro­ti­ra­ju­ćoj kon­cep­ci­ji na če­lu Hr­vat­skog sa­bo­ra – re­kao je Plen­ko­vić no­vi­na­ri­ma.
Taj do­go­vo­re­ni „ro­ti­ra­ju­ći” mo­del Plen­ko­vić sma­tra evrop­skim rje­še­njem po­zna­tim u prak­si Evrop­skog par­la­men­ta.
– U pr­ve dvi­je go­di­ne man­da­ta idu­ćeg sa­zi­va Hr­vat­skog sa­bo­ra pred­sjed­nik će bi­ti go­spo­din Pe­trov kao čel­nik Mo­sta, a dru­ge dvi­je go­di­ne pri­pa­šće pred­stav­ni­ku HDZ-a – re­kao je Plen­ko­vić. Ta će rje­še­nja pred­sta­vi­ti na HDZ-ovim stra­nač­kim ti­je­li­ma.
– Ri­ječ je o do­go­vo­ru, kom­pro­mi­su, na­rav­no, kao što je to uvi­jek u pre­go­vo­ri­ma, ko­ji naj­bo­lje od­ra­ža­va ja­sno iz­ra­že­nu vo­lju bi­ra­ča, po­tvr­đu­je na­še svje­to­na­zor­ske i pro­gram­ske bli­sko­sti i ja oče­ku­jem sta­bil­nu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, sta­bil­nu vla­du i učin­ko­vit rad u če­ti­ri go­di­ne ko­je su pred na­ma – re­kao je šef HDZ-a ko­ji je po­stig­nu­ti do­go­vor na­zvao „kva­li­tet­nim” i „kon­kret­nim”.
Za li­de­ra Mo­sta Bo­ža Pe­tro­va do­go­vor iz­me­đu HDZ-a i Mo­sta je „svo­je­vr­sni kom­pr­o­mis” u ko­jem, ka­že, vje­ru­je da je svi­ma pod­jed­na­ko do­bro i pod­jed­na­ko lo­še.
– Na osno­vu po­sled­nje tri sed­mi­ce pre­go­vo­ra mo­že­mo vje­ro­va­ti da će ovo bi­ti sta­bil­na vla­da i da će bi­ti vla­da ko­ja stvar­no že­li da se do­go­de pro­mje­ne – na­gla­sio je Pe­trov. Mi­sli da je po­stig­nut do­go­vor „pre­ko­rek­tan i za jed­nu i za dru­gu stra­nu” te zbog to­ga, ka­že, sma­tra da će bi­ti sta­bil­na vla­da.
– To po­ka­zu­je smjer u ko­jem će ići ova vla­da i vje­ru­jem da će se sve što smo do­go­vo­ri­li na kra­ju i na­pra­vi­ti – po­ru­čio je Pe­trov.
Upi­tan ko­ja mi­ni­star­stva pri­pa­da­ju Mo­stu, Plen­ko­vić je uz­vra­tio ka­ko je vr­lo pre­ci­zno do­go­vo­re­no da će Most ima­ti jed­no­g pot­pred­sjed­ni­ka vla­de ko­ji će ujed­no bi­ti i mi­ni­star, u kon­kret­nom slu­ča­ju upra­ve te još tri mi­ni­star­stva – Mi­ni­star­stvo unu­ta­ra­šnjih po­slo­va, Mi­ni­star­stvo pra­vo­su­đa, Mi­ni­star­stvo za­šti­te oko­li­ne i ener­ge­ti­ke.
– Ener­ge­ti­ka će kao dio jed­ne upra­ve Mi­ni­star­stva go­spo­dar­stva bi­ti spo­je­na s po­sto­je­ćim Mi­ni­star­stvom za­šti­te oko­li­ne – ka­zao je.
Na pi­ta­nje s ko­li­ko pot­pi­sa ras­po­la­že, Plen­ko­vić je od­go­vo­rio ka­ko „ra­ču­na na Mo­sto­vih 15” te ka­ko mi­sli da će bi­ti mo­žda čak i pre­ko 90 pot­pi­sa.
– Mo­žda još po­ne­ki pri­stig­ne do po­ne­djelj­ka ka­da ću se sa­sta­ti s pred­sjed­ni­com – re­kao je Plen­ko­vić.
(RTS)


Ne­ma dru­gog kru­ga kon­sul­ta­ci­ja

U po­ne­dje­ljak se na Pan­tov­ča­ku ne­će odr­ža­ti dru­gi krug kon­sul­ta­ci­je za man­da­ta­ra no­ve vla­de, sa­zna­je Hi­na u Kan­ce­la­ri­ji pred­sjed­ni­ce RH ko­ji je po­tvr­dio da će se pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić sa­sta­ti sa čel­ni­kom HDZ-a An­dre­jem Plen­ko­vi­ćem i uru­či­ti mu man­dat s ob­zi­rom na to da joj je po­tvr­dio ka­ko ima nat­po­lo­vič­nu ve­ći­nu pot­pi­sa iza­bra­nih sa­bor­skih za­stup­ni­ka. Hi­ni je po­tvr­đe­no da se pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke u pe­tak te­le­fon­ski ču­la s pred­sjed­ni­kom HDZ-a ko­ji joj je re­kao da će na Pan­tov­čak do­ći s vi­še od 76 po­treb­nih pot­pi­sa po­dr­ške da bu­de man­da­tar vla­de.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"