Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2016-10-07 STRUČNJAK ZA BEZBJEDNOST DŽEVAD GALIJAŠEVIĆ TVRDI CIK je Izetbegovićeva privatna komisija To je Izetbegovićeva privatna izborna komisija, a ne CIK, što je pokazala nedostavljanjem spiskova za održavanje referenduma – istakao je Galijašević
Dan - novi portal
SA­RA­JE­VO – Pred­sjed­nik SDA Ba­kir Izet­be­go­vić že­li da na­sta­vi sa na­ci­o­nal­nom kon­fron­ta­ci­jom Sr­ba i Bo­šnja­ka i da Sre­bre­ni­cu de­fi­ni­tiv­no iz­vu­če iz ustav­nog po­ret­ka Re­pu­bli­ke Srp­ske, što po­ka­zu­je da­na­šnja od­lu­ka Cen­tral­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je da utvr­đi­va­nje iz­bor­nih rezylta­ta sa pet bi­rač­kih mje­sta u toj op­šti­ni bu­de oba­vlje­no u Sa­ra­je­vu, re­kao je Sr­ni struč­njak za bez­bjed­nost Dže­vad Ga­li­ja­še­vić.
–To je Izet­be­go­vi­će­va pri­vat­na iz­bor­na ko­mi­si­ja, a ne CIK, što je po­ka­za­la ne­do­sta­vlja­njem spi­sko­va za odr­ža­va­nje re­fe­ren­du­ma. Ci­je­la nje­go­va po­li­ti­ka je osu­đe­na u Srp­skoj ne­vi­đe­nim ot­po­rom na­ro­da, ali i u Fe­de­ra­ci­ji BiH, gdje je vi­še od po­la sta­nov­ni­ka od­ba­ci­lo nje­go­vu po­li­ti­ku i bi­ra­lo ne­za­vi­sne kan­di­da­te – is­ta­kao je Ga­li­ja­še­vić.
On je oci­je­nio da je ova­kva od­lu­ka CIK-a ru­še­nje ustav­nog po­ret­ka BiH jer CIK ne­ma pra­vo da op­štin­ske gla­so­ve bro­ji u Sa­ra­je­vu, ne­go na li­cu mje­sta, i to ra­di lo­kal­na iz­bor­na ko­mi­si­ja.
– Izet­be­go­vić da­lje kon­fr­on­ti­ra dva na­ro­da jer iz­gle­da da su iz­bo­ri u Sre­bre­ni­ci fik­tiv­ni čak i ka­da po­nu­di­te kan­di­da­ta ko­ji je imao 10 go­di­na u vri­je­ma ra­ta, či­stu bi­o­gra­fi­ju, oso­bu ko­ja je žr­tva ra­ta sa sta­no­vi­šta stra­da­nja po­ro­di­ce. Či­ne se svi va­nu­stav­ni ko­ra­ci da se iz­bo­ri obe­smi­sle. Bo­šnja­ci mo­gu na­pra­vi­ti iz­bor­ni front za Sre­bre­ni­cu, ali ka­da ga Sr­bi na­pra­ve, on­da je pro­blem – ka­zao je Ga­li­ja­še­vić.
On sma­tra da bi Tu­ži­la­štvo BiH mo­ra­lo re­a­go­va­ti, ali da, na­ža­lost, ova­kvo ko­rum­pi­ra­no i kri­mi­na­li­zo­va­no ne­će re­a­go­va­ti.
On je oci­je­nio da je ri­ječ o ma­ne­vru ka­kve smo vi­đa­li u du­goj isto­ri­ji pri­če o Sre­bre­ni­ci, la­žnih bro­je­va, fal­si­fi­ko­va­nih po­da­ta­ka i ru­še­nja po­ku­ša­ja da lju­di ta­mo za­jed­no ži­ve.
– Bo­šnja­ci ne­će da ži­ve u psi­ho­zi ra­ta ko­ju Ba­kir ge­ne­ri­še. Oni su od­ba­ci­li ta­kvu po­li­ti­ku na pro­te­klim iz­bo­ri­ma, ali on je sa­da po­no­vo gra­di na naj­o­sje­tlji­vi­jem mje­stu – u sa­moj Sre­bre­ni­ci – za­jed­no sa pol­tro­nom Ća­mi­lom Du­ra­ko­vi­ćem, ko­ji je hap­šen zbog da­va­nja sti­pen­di­ja ma­lo­ljet­noj dje­voj­či­ci i zlo­u­po­tre­be – re­kao je Ga­li­ja­še­vić.
CIK je od­lu­či­la da po­sao utvr­đi­va­nja iz­bor­nih rezylta­ta sa pet bi­rač­kih mje­sta u Sre­bre­ni­ci bu­de oba­vljen u Glav­nom cen­tru za bro­ja­nje u Sa­ra­je­vu, a van sna­ge je sta­vi­la za­klju­čak da bu­de odo­bren za­htjev Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je iz Sre­bre­ni­ce da utvr­di iz­bo­r­ne rezylta­te sa pet bi­rač­kih mje­sta ta­ko što će iz­vr­ši­ti kon­tr­ol­no bro­ja­nje.
(RTRS, Sr­na)


Do­dik: Sr­bin je pro­blem za po­li­ti­ča­re u Sa­ra­je­vu

Pred­sje­dik Re­pu­bli­ke Srp­ske Mi­lo­rad Do­dik iz­ja­vio je da po­bje­da kan­di­da­ta srp­skih stra­na­ka za na­čel­ni­ka op­šti­ne Mla­de­na Gru­ji­či­ća ne pred­sta­vlja pro­blem za Bo­šnja­ke u Sre­bre­ni­ci, već je to pro­blem sa­ra­jev­skih po­li­ti­ča­ra.
– Šta je upit­no u Sre­bre­ni­ci osim što iz Sa­ra­je­va pra­ve pro­ble­me da na­čel­nik bu­de Sr­bin? Za­što ne mo­že? Po­što­va­će­mo sva­ku bol i to ni­ko ne mo­že da ig­no­ri­še. Po­štu­jem bol Udru­že­nja „Maj­ke Sre­bre­ni­ce”, ali ka­da uđu u sfe­ru po­li­ti­ke, iz­vi­ni­te, ne po­štu­jem – re­kao je Do­dik u raz­go­vo­ru za RTRS.
Do­dao je da osnov­na ha­ran­ga pre­ma RS do­la­zi iz tog udru­že­nja i iz slič­nih udru­že­nja. Po­no­vio je da će i sa Sr­bi­nom na če­lu Sre­bre­ni­ce Op­šti­na po­mo­ći u obi­lje­ža­va­nju 11. ju­la.
– Ne­mam pro­blem da po­lo­žim cvi­je­će u Po­to­ča­ri­ma, ali ne­ću da idem na po­men jer se to po­li­ti­zu­je i dr­že se po­li­tič­ki go­vo­ri i to ne­ma ve­ze s tim– re­kao je Do­dik.
On je is­ta­kao da će pri­zna­ti da je u Sre­bre­ni­ci po­či­njen ge­no­cid ako ko­mi­si­ja sa ne­u­tral­nim auto­ri­te­ti­ma iz svi­je­ta utvr­di kao tač­nu na­mje­šte­nu in­for­ma­ci­ju ko­ju je na­pi­sao OHR (Kan­ce­la­ri­ja vi­so­kog pred­stav­ni­ka), a ko­ju je ko­mi­si­ja Re­pu­bli­ke Srp­ske pot­pi­sa­la iz stra­ha od stra­na­ca.
– Žao mi je zbog sva­ke ljud­ske pat­nje, ali se pat­nja ko­ja se ta­mo de­si­la pre­tvo­ri­la u po­li­ti­za­ci­ju –za­klju­čio je Do­dik.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"