Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-05-30 SMIJENJENO RUKOVODSTVO NA MJESTO DOSADAŠNJEG RUKOVODIOCA PJ ROŽAJE FARUKA KALAČA IMENOVANA JE NERMINA ŠABOVIĆ, DOK ĆE RIFATA KALAČA, INŽENJERA ZA KONCESIJE, ZAMIJENITI KENAN PEPIĆ, A FADILA HOTA, ŠEFA
Detalj iz rožajskih šume Smijenjeno rukovodstvo Na mjesto dosadašnjeg rukovodioca PJ Rožaje Faruka Kalača imenovana je Nermina Šabović, dok će Rifata Kalača, inženjera za koncesije, zamijeniti Kenan Pepić, a Fadila Hota, šefa kontrole, Ismet Grlić
Dan - novi portal
Na­kon što je pri­je ne­što vi­še od dva mje­se­ca Mir­sad Nur­ko­vić, ta­da­šnji v.d. di­rek­to­ra Upra­ve za šu­me, po­zvao tu­ži­la­štvo da se uklju­či u ra­svje­tlja­va­nje pljač­ke od 664 sta­bla u ro­žaj­skim šu­ma­ma, pri­je dva da­na je smi­je­nje­no ru­ko­vod­stvo u Po­slov­noj je­di­ni­ci Upra­ve za šu­me u Ro­ža­ja­ma.
Na mje­sto do­sa­da­šnjeg ru­ko­vo­di­o­ca PJ Ro­ža­je Fa­ru­ka Ka­la­ča ime­no­va­na je Ner­mi­na Ša­bo­vić, dok će Ri­fa­ta Ka­la­ča, in­že­nje­ra za kon­ce­si­je, za­mi­je­ni­ti Ke­nan Pe­pić, a Fa­di­la Ho­ta, še­fa kon­tro­le, Ismet Gr­lić.
Nur­ko­vić je po­čet­kom mar­ta za „Dan” ka­zao da je bes­prav­no po­sje­če­no 1.380 ku­bi­ka drv­ne ma­se na pro­sto­ru bać­ko-be­snič­kih šu­ma, kao i u ba­lot­skom ata­ru sa 10 šver­co­va­nih če­ki­ća. On je na­gla­sio da je bes­prav­na sje­ča vr­še­na na je­sen 2014. go­di­ne i u pro­lje­će pro­šle go­di­ne, či­me je pri­či­nje­na ogrom­na šte­ta, a sa­mo pri­mar­na iz­no­si naj­ma­nje 100.000 eura.
Iako se tim slu­ča­jem ba­vi­lo tu­ži­la­štvo, za pljač­ku su pro­ce­su­i­ra­na dva lu­ga­ra, od ko­jih je je­dan osu­đen, a dru­gi se još uvi­jek na­la­zi u sud­skoj pro­ce­du­ri.
Nur­ko­vić je ra­ni­je upo­zo­rio da se ra­di o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu i da je na taj na­čin pro­šver­co­va­no oko 40 šle­pe­ra gra­đe, što ni­je mo­glo da se ura­di bez zna­nja od­go­vor­nih u Upra­vi za šu­me. On je ta­da na­ja­vio da će sa ni­voa Upra­ve za šu­me bi­ti po­kre­nu­ta is­tra­ga i pi­ta­nje od­go­vor­no­sti po­je­di­nih slu­žbe­ni­ka u PJ Ro­ža­je.
– Is­tra­ga se mo­ra spro­ve­sti pro­tiv onih či­ja je oba­ve­za da se od­go­vor­ni­je od­no­se pre­ma šu­ma­ma ko­je su im da­te na ga­zdo­va­nje. Ne­ko ili ni­je ra­dio svoj po­sao, ili ga je ra­dio su­prot­no ono­me što mu je bi­la oba­ve­za. Li­ca ko­ja su vr­ši­la pri­jem i ot­pre­ma­nje gra­đe, kao i ču­va­ri šu­ma, mo­ra­li su pri­mi­je­ti­ti ne­pra­vil­no­sti, kao i nji­ho­vi pret­po­sta­vlje­ni. Da sje­ča ni­je spro­ve­de­na u skla­du sa pro­pi­si­ma go­vo­ri i či­nje­ni­ca da teh­nič­ki pri­jem odje­lje­nja u ko­ji­ma je sje­ča vr­še­na od stra­ne kon­ce­si­o­na­ra ni­je vr­šen, što do­dat­no sta­vlja sum­nju da se svje­sno osta­vljao pro­stor za zlo­u­po­tre­bu u ko­ri­šće­nju šu­ma – ka­zao je ra­ni­je Nur­ko­vić, is­ti­ču­ći da slič­nih ne­le­gal­no­sti ima i u dru­gim sre­di­na­ma te da se od­go­vor­ni mo­ra­ju su­o­či­ti sa za­ko­nom.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, šte­tu su pro­cje­nji­va­le dvi­je nad­le­žne ko­mi­si­je či­ji na­la­zi su do­sta­vlje­ni tu­ži­la­štvu još po­čet­kom ove go­di­ne.
– Uko­li­ko se u tom po­stup­ku utvr­di da su oba iz­vje­šta­ja za­sno­va­na na či­nje­nič­nom sta­nju, o tim pro­pu­sti­ma će mo­ra­ti da in­ter­ve­ni­šu tu­ži­la­štvo i su­do­vi. Ka­rak­te­ri­stič­no je da su obje ko­mi­si­je utvr­di­le da je u vi­še slu­ča­je­va evi­den­ti­ra­no ne­po­što­va­nje od­red­bi za­ko­na o kon­ce­si­ja­ma, kao i ugo­vo­ra o kon­ce­si­ja­ma za ko­ri­šće­nje šu­ma. U eks­plo­a­ta­ci­ji ni­je po­što­van go­di­šnji pro­gram ga­zdo­va­nja šu­ma­ma od stra­ne Upra­ve za šu­me i PJ Ro­ža­je – re­kao je Nur­ko­vić.V.Ra.


Ni­je­su kon­tro­li­sa­li kon­ce­si­o­na­re

Ra­ni­je je utvr­đe­no da su kon­ce­si­o­na­ri ne­u­red­no za­du­ži­va­ni po osno­vu kon­ce­si­o­nih na­kna­da, kao i da Upra­va za šu­me ni­je vr­ši­la kon­tro­lu iz­vr­ša­va­nja kon­ce­si­o­nog ugo­vo­ra, ni­ti po­kre­ta­la me­ha­ni­zme za na­pla­tu, ni­ti je ras­ki­nu­la ugo­vor sa du­žni­ci­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"