Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-05-30 NJEMAČKA AMBASADORKA GUDRUN ŠTAJNAKER UPOZORILA
Štajnaker Solana blokira poglavlje 27 Bez zaštite Solane Crna Gora neće otvoriti poglavlje 27 u pregovorima sa EU, bilo bi kontradiktorno. Ministarstvo je obećalo da će tražiti Ramsar status, još to nijesu uradili. Sada kažu iz ekonomskih razloga, ali to nema nikakve veze, kazala je Štajnaker
Dan - novi portal
C
r­na Go­ra mo­ra da za­šti­ti ul­cinj­sku So­la­nu uko­li­ko že­li da na­sta­vi pre­go­vo­re o ula­sku u Evrop­sku uni­ju, po­ru­če­no sa osni­va­nja dru­štva za za­šti­tu So­la­ne ko­je no­si ime dr Mar­ti­na Šnaj­de­ra, nje­mač­kog bi­o­lo­ga i or­ni­to­lo­ga, ko­ji je po­sled­nje go­di­ne ži­vo­ta po­sve­tio is­tra­ži­va­nju i za­šti­ti So­la­ne.
Nje­mač­ka am­ba­sa­dor­ka na kra­ju svog man­da­ta u Cr­noj Go­ri upo­zo­ri­la je cr­no­gor­sku vlast.
– Bez za­šti­te So­la­ne Cr­na Go­ra ne­će otvo­ri­ti po­gla­vlje 27 u pre­go­vo­ri­ma sa EU, bi­lo bi kon­tra­dik­tor­no. Mi­ni­star­stvo je obe­ća­lo da će tra­ži­ti Ram­sar sta­tus, još to ni­je­su ura­di­li. Sa­da ka­žu iz eko­nom­skih raz­lo­ga, ali to ne­ma ni­ka­kve ve­ze. Čak ni vla­sni­štvo ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa za­šti­tom So­la­ne, ko­ja mo­ra bi­ti za­šti­će­na, jer je je­din­stve­no pod­ruč­je, ne sa­mo u Evro­pi, ne­go i u svi­je­tu. Ne ra­zu­mi­jem po­na­ša­nje Vla­de i mi­ni­star­stva – ka­za­la je nje­mač­ka am­ba­sa­dor­ka u Cr­noj Go­ri Eli­za­bet Gu­drun Štaj­na­ker.
Ona je ka­za­la da se ra­di o bu­duć­no­sti So­la­ne i oču­va­nju bi­o­di­ver­zi­te­ta ko­ji je od zna­ča­ja za Evro­pu.
– So­la­na je va­ša eko­nom­ska i so­ci­jal­na bu­duć­nost. Svi­jet će vas po to­me ci­je­ni­ti – na­ve­la je ona.
Li­der SDP-a i do­sko­ra­šnji šef par­la­men­ta Ran­ko Kri­vo­ka­pić is­ta­kao je ju­če u Ul­ci­nju da je ukup­na do­ma­ća jav­nost na is­pi­tu.
– Cr­na Go­ra sa­zri­je­va. Ako smo Ta­ru bra­ni­li pri­je de­set go­di­na i od­bra­ni­li je od po­ta­pa­nja, a sud­bi­na joj je bi­la da ne­sta­ne, sad je So­la­na mje­sto gdje se mje­ri spo­sob­nost Cr­ne Go­re da je od­bra­ni­mo od de­va­sti­ra­ju­će po­ha­re re­sur­sa. Uvje­ren sam da će jav­nost ima­ti sna­ge, po­seb­no što je Cr­na Go­ra ušla u Evrop­ske in­te­gra­ci­je, da bra­ni svo­je do­bro od onih ko­ji bi ga po­tro­ši­li za tren, ili ga ote­li od na­ro­da, imo­vi­nu ko­ja pri­pa­da na­šoj dje­ci – re­kao je Kri­vo­ka­pić.
Pot­pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Ul­cinj Ze­ne­pa Li­ka is­ta­kla je da već go­di­nu tra­že
da se So­la­na za­šti­ti.
– Pro­ce­du­ra je za­vr­še­na, akt o pro­gla­še­nju če­ka u fi­o­ka­ma SO Ul­cinj, ka­ko bi se So­la­na pro­gla­si­la za­šti­će­nom zo­nom. Po na­ma ni­je tre­ba­lo da se odu­go­vla­či, a da li će se za­šti­titi, vi­dje­će­mo – re­kla je ona.
Or­ni­to­log Dar­ko Sa­ve­ljić is­ta­kao je da se po­sled­njih go­di­na sti­če uti­sak da je za­šti­ta So­la­ne sa­mo po­li­tič­ko pi­ta­nje.
– Mno­go je me­đu­na­rod­nih za­jed­ni­ca za­in­te­re­so­va­no za za­šti­tu So­la­ne, za­to što su po­da­ci o pti­ca­ma i bi­o­lo­škoj vri­jed­no­sti So­la­ne ob­ja­vlje­ni i u me­đu­na­rod­nim na­uč­nim ča­so­pi­si­ma i sma­tram da ne­ma pre­pre­ke, što se bi­o­lo­ških stva­ri ti­če, za nje­nu za­šti­tu – re­kao je on.
Ra­ni­je je do­go­vo­re­no da Vla­da pro­gla­si So­la­nu Eme­rald sta­ni­štem naj­ka­sni­je do ju­na 2015. go­di­ne i da je no­mi­nu­je za Ram­sar pod­ruč­je naj­ka­sni­je do tog da­tu­ma, a kraj­nji rok za sla­nje pri­ja­va pro­šao je po­čet­kom ove go­di­ne.
M.K.


Ima pred­u­slo­ve bren­da

Za pred­sjed­ni­cu Udru­že­nja iza­bra­na je Ze­ne­pa Li­ka, a uz nju će u uprav­nom od­bo­ru dru­štva bi­ti i Dar­ko Sa­ve­ljić, Ada­le­ta Bi­be­zić, dr Dra­gan Haj­du­ko­vić i mr Dri­tan Aba­zo­vić.
– So­la­na ima sve pred­u­slo­ve da bu­de brend Cr­ne Go­re i Ul­ci­nja. Sa­da nam tre­ba­ju vi­zi­ja i vo­lja. Mi ima­mo vi­zi­ju. Dru­gi tre­ba da do­ka­žu da ima­ju vo­lju – re­kla je Li­ka.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"