Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2015-06-09 NADLEŽNI NE REAGUJU ZBOG KRŠENJA ZAKONA O DRŽAVNIM SIMBOLIMA I ISTICANJA ZNAMENJA DRUGIH DRŽAVA
Ispred crkve na Rumiji istaknute albanske zastave Zastave Albanije na vrhu Rumije Iz Uprave policije juče nam je nezvanično saopšteno da barska policija provjerava pod kojim okolnostima su nastale sporne fotografije, da li je riječ o nekoj planinarskoj delegaciji iz druge države, te da li je vrh Rumije javno mjesto Ne bih volio da to ima neku političku konotaciju, da je to neko inaćenje sa nama, ili da potvrde ono Bardhijevo da je Rumija albanska planina. To bi zaista bilo ružno – smatra barski paroh Jovan Plamenac Na fotografijama se vidi preko 50 osoba okupljenih oko zastava Albanije, dok se nekoliko albanskih zastava vijori
Dan - novi portal
Gru­pa od pre­ko 50 lju­di fo­to­gra­fi­sa­la se pri­je dva da­na na vr­hu Ru­mi­je, po­red cr­kve Sve­te Tro­ji­ce, gdje su ra­ši­ri­li više za­sta­va Al­ba­ni­je. Iako je po Za­ko­nu o dr­žav­nim sim­bo­li­ma za­bra­nje­no is­ti­ca­nje za­sta­va stra­nih dr­ža­va bez zna­me­nja Cr­ne Go­re na jav­nim mje­sti­ma, nad­le­žni­ma u na­šoj dr­ža­vi iz­gle­da da ta­kvi pri­zo­ri sme­ta­ju sa­mo u si­tu­a­ci­ji ka­da se na ne­kom ve­se­lju za­vi­jo­ri „tro­boj­ka”.
Pod­sje­ća­mo da su brač­ni pa­ro­vi iz Ko­la­ši­na kra­jem pro­šlog mje­se­ca ka­žnje­ni jer su sva­to­vi no­si­li za­sta­vu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ali nad­le­žni­ma iz­gle­da da ne sme­ta­ju al­ban­ske za­sta­ve, od­no­sno gr­bo­vi ko­ji sim­boli­zu­ju od­u­zi­ma­nje i di­je­la Cr­ne Go­re, ka­ko to pred­vi­đa ide­ja tak­ozvane Al­ba­ni­je. U si­tu­a­ci­ja­ma ka­da se za­vi­jo­ri srp­ska za­sta­va, pre­kr­šaj­ni na­log eks­pre­sno na­pi­šu.
Na fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je „Dan” ob­ja­vlju­je vi­di se gru­pa od pre­ko 50 oso­ba na vr­hu Ru­mi­je, po­red cr­kve Sv. Tro­ji­ce (iz­nad jed­ne za­sta­ve uoča­va se krst), koje su istaknule na ovoj planini albanske zastave.
Iz Upra­ve po­li­ci­je ju­če nam je ne­zva­nič­no sa­op­šte­no da bar­ska po­li­ci­ja pro­vje­ra­va pod ko­jim okol­no­sti­ma su na­sta­le spor­ne fo­to­gra­fi­je, da li je ri­ječ o ne­koj pla­ni­nar­skoj de­le­ga­ci­ji iz dru­ge dr­ža­ve, kao i to da li je vrh Ru­mi­je jav­no mje­sto. O akiv­no­sti­ma ko­je je bar­ska po­li­ci­ja pre­u­ze­la u ovom slu­ča­ju tre­ba­lo bi da od­go­vo­re do­bi­je­mo da­nas.
Bar­ski pa­roh Jo­van Pla­me­nac ka­že za „Dan” da po­sto­ji NVO iz Ul­ci­nja ko­ja go­di­na­ma or­ga­ni­zu­je pla­ni­na­re­nje na Ru­mi­ju. Sko­ro sva­ke go­di­ne, ka­ko ka­že, pe­nju se na Ru­mi­ju, na­vo­de­ći da pro­šle go­di­ne, za raz­li­ku od ra­ni­jih ni­je­su „ni­šta di­ra­li”.
– Na­dam se da ni­je­su ni ove. Ima­li smo ra­ni­je ve­li­kih pro­ble­ma ka­da po ci­je­loj cr­kvi is­pi­šu Al­ba­ni­ja, is­cr­ta­ju je. Pro­šle go­di­ne ni­je­su ni­šta ra­di­li. Na Ru­mi­ju idu pla­ni­na­ri, broj­ni lju­di, gra­đa­ni. Cr­kva na ta­kav na­čin ostva­ru­je svo­ju mi­si­ju – ka­zao je on.
Ipak, ka­ko is­ti­če Pla­me­nac, ne bi bi­lo po­želj­no ka­da bi ova­kve stva­ri ima­le po­li­tič­ku ko­no­ta­ci­ju.
– Ne bih vo­lio da to ima ne­ku po­li­tič­ku ko­no­ta­ci­ju, da je to ne­ko ina­će­nje sa na­ma, ili da po­tvr­de ono Bard­hi­je­vo da je Ru­mi­ja al­ban­ska pla­ni­na. To bi za­i­sta bi­lo ru­žno. Ako iz­la­ze ova­ko kao što iz­la­ze i dru­gi lju­di, on­da sa­mo ne­ka iz­la­ze, Bo­gu hva­la – iz­ja­vio je Pla­me­nac.
Cr­kva na Ru­mi­ji pri­je tri go­di­ne oskr­na­vlje­na je na­pi­si­ma ko­ji su na njoj osva­nu­li. Po­li­ci­ja ta­da ni­je uspje­la da ot­kri­je ko je na hra­mu is­pi­sao „Et­nič­ka Al­ba­ni­ja”, „Al­ban­ska na­ci­o­nal­na ar­mi­ja” i dru­ge po­ru­ke.
Ta­da­šnju si­tu­a­ci­ju po­seb­no su pod­gri­ja­le iz­ja­ve po­je­di­nih zva­nič­ni­ka Op­šti­ne Bar da se i ne ra­di o ne­kom te­škom in­ci­den­tu, jer na vr­hu Ru­mi­je ne ži­vi ni­ko, iz­u­zev što ta­mo do­la­ze vu­ko­vi i li­si­ce. Vi­jo­re­nje al­ban­skih za­sta­va na ovom mje­stu po­sta­lo je pri­lič­no uobi­čaj­no iz go­di­ne u go­di­nu, s tim što se u ovoj na­šao pro­stor i za obi­ljež­ja ko­ja sim­blo­i­zu­ju osva­jač­ke te­žnje po­je­di­nih ul­tra­na­ci­o­na­li­sta.
Pre­ma Za­ko­nu o dr­žav­nim sim­bo­li­ma, ako ne­ko is­tak­ne na­ci­o­nal­ne sim­bo­le bez zna­me­nja Cr­ne Go­re, bi­će nov­ča­no ka­žnjen, a vi­si­na ka­zne za­vi­si od to­ga da li je ri­ječ o gra­đa­ni­ma, pred­u­ze­ći­ma ili o pri­vred­nom dru­štvu i kre­će se od 2.000 do 20.000 eura.
A.T.


Ka­žnja­va­ju sa­mo za srp­ska obi­ljež­ja

Ka­žnja­va­nje po­ro­di­ca iz Ko­la­ši­na ko­je su is­ti­ca­le srp­sku za­sta­vu na svad­ba­ma iza­zva­lo je bur­ne re­ak­ci­je u cr­no­gor­skoj jav­no­sti, a uka­za­ni su i broj­ni pri­mje­ri gdje za vi­jo­re­nje al­ban­skih ili pak srp­skih za­sta­va­ma ni­ko ni­je od­go­va­rao.
Po ovom osno­vu su­di­je za pre­kr­ša­je do sa­da su iz­ri­ca­le ka­zne u iz­no­si­ma od 700 do 1.500 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"