Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo KOČA PAVLOVIĆ PISAO MARGARET EN UJEHARI ZBOG ODBIJANJA TUŽILAŠTVA DA MU DOZVOLI UVID U DOKUMENTA O AFERI „TELEKOM” Amerikancima se žali na Đurđinu
Dan - novi portal
Po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Ko­ča Pa­vlo­vić upo­zo­rio je u pi­smu am­ba­sa­dor­ki SAD u Pod­go­ri­ci Mar­ga­ret En Uje­ha­ra da spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Đur­đi­na Iva­no­vić po­ku­ša­va da na­đe bi­lo ka­kvo oprav­da­nje ka­ko bi one­mo­gu­ći­la nje­go­vo za­ko­ni­to pra­vo na uvid u do­ku­men­ta­ci­ju o afe­ri „Te­le­kom” ko­ja je pri­sti­la iz Ame­ri­ke. Pa­vlo­vić, ko­ji je i član skup­štin­skog od­bo­ra za an­ti­ko­rup­ci­ju, uz pi­smo je do­sta­vio i ko­pi­ju od­go­vo­ra Đur­đi­ne Iva­no­vić na nje­gov za­htjev da ostva­ri uvid u do­ku­men­ta­ci­ju o afe­ri „Te­le­kom” ko­ja je na osno­vu me­đu­na­rod­ne prav­ne po­mo­ći sti­gla iz SAD. Iva­no­vi­će­va je u tom od­go­vo­ru na­ve­la da je od Agen­ci­je za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka i slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma za­tra­ži­la struč­no mi­šlje­nje o to­me da li tra­že­ni uvid u spi­se ugro­ža­va pra­va i slo­bo­de li­ca ga­ran­to­va­na Usta­vom i me­đu­na­rod­nim ra­ti­fi­ko­va­nim spo­ra­zu­mi­ma.
Ko­ča Pa­vlo­vić je u pi­smu Mar­ga­ret En Uje­ha­ri is­ta­kao da joj se obra­ća u na­mje­ri da je in­for­mi­še o ne­sva­ki­da­šnjem od­go­vo­ru ko­ji je do­bio od Spe­ci­jal­nog odje­lje­nja Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva Cr­ne Go­re.
–Taj od­go­vor je dat na moj za­htjev da ostva­rim uvid u do­ku­men­ta­ci­ju iz sud­skog po­stup­ka ko­ji je vo­đen u Va­šoj ze­mlji oko afe­re „Te­le­kom Cr­na Go­ra”, a ko­ju ste nam lju­ba­zno ustu­pi­li po­sred­stvom me­đu­na­rod­ne prav­ne po­mo­ći. Bi­li ste u pri­li­ci da se pu­tem me­di­ja oba­vi­je­sti­te o za­htje­vu ko­ji sam 13. ma­ja upu­tio Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu (VDT). Na­kon jed­no­mje­seč­nog ću­ta­nja, u uto­rak sam do­bio ve­o­ma ču­dan od­go­vor, ko­ji me upu­ću­je na za­klju­čak da VDT, to jest, nje­go­vo spe­ci­jal­no odje­lje­nje ko­je vo­di Đur­đi­na Iva­no­vić, po­ku­ša­va da pro­na­đe bi­lo ka­kvo oprav­da­nje ka­ko bi one­mo­gu­ći­lo mo­je za­ko­ni­to pra­vo na uvid u pri­sti­glu do­ku­men­ta­ci­ju – is­ta­kao je Pa­vlo­vić.
On je uka­zao da u cr­no­gor­skom za­ko­no­dav­stvu ne po­sto­ji ni­ka­kav za­kon­ski osnov za pro­ce­du­ru za­šti­te pri­vat­no­sti cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na či­ja je ko­rum­pi­ra­nost pra­vo­sna­žno utvr­đe­na pred su­do­vi­ma u SAD.
–Ovom pri­li­kom že­lim da Vam sa­op­štim i to da sam kraj­nje pe­si­mi­sti­čan u po­gle­du re­ak­ci­je Agen­ci­je za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka (AZLP) na za­htjev Đur­đi­ne Iva­no­vić. Na­i­me, po­u­čen ne­dav­nim kraj­nje pri­stra­snim, ne­pro­fe­si­o­nal­nim i ne­za­ko­ni­tim po­stu­pa­njem Agen­ci­je, ko­ja je svo­jim pot­pu­no ne­u­te­me­lje­nim mi­šlje­njem oprav­da­la vi­še­stru­ko od­bi­ja­nje Mon­sta­ta da po­štu­je pra­vo­sna­žnu pre­su­du Uprav­nog su­da, oče­ku­jem da će i ovog pu­ta dje­lo­va­ti na ma­nje-vi­še isti na­čin – na­gla­sio je Pa­vlo­vić u pi­smu ame­rič­koj am­ba­sa­dor­ki.
On oče­ku­je da će Agen­ci­ja pri­te­ći u po­moć Iva­no­vi­će­voj u nje­nom na­po­ru da ga spri­je­či u ostva­ri­va­nju uvi­da u po­dat­ke o afe­ri „Te­le­kom”. On je u pi­smu is­ta­kao da je do­ku­men­ta­ci­ja u ko­ju že­li da ostva­ri uvid vla­sni­štvo ame­rič­ke dr­ža­ve.
–Ja sam le­gal­no iza­bra­ni pred­stav­nik ovog na­ro­da, ko­ji ima za­kon­sko pra­vo da ostva­ri ono što je u obra­ća­nju VDT-u tra­že­no 13.ma­ja ove go­di­ne. Po­što je pred­met­na do­ku­men­ta­ci­ja vla­sni­štvo Va­še dr­ža­ve i po­što shva­tam da su in­sti­tu­ci­je Va­še dr­ža­ve tu do­ku­men­ta­ci­ju ustu­pi­le or­ga­ni­ma dr­ža­ve Cr­ne Go­re (a ne lič­no Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću, Du­šku Mar­ko­vi­ću, Ivi­ci Stan­ko­vi­ću, Đur­đi­ni Iva­no­vić, ili bi­lo ko­joj po­je­di­nač­noj in­sti­tu­ci­ji eks­klu­ziv­no), ja Vas ovom pri­li­kom in­for­mi­šem o na­či­nu na ko­ji tim Va­šim vla­sni­štvom ras­po­la­že na­še VDT – na­veo je Pa­vlo­vić.
M.V.


Ko­rup­ci­ja bez ka­zne

Cr­no­gor­ski te­le­kom pri­va­ti­zo­van je 2005.go­di­ne, ka­da je za 114 mi­li­o­na eura ve­ćin­ski pa­ket ak­ci­ja ku­pio Ma­tav, da­nas Ma­đar te­le­kom. Dio struč­ne i po­li­tič­ke jav­no­sti i ta­da je sum­njao da se ra­di o ko­rup­ci­o­na­škom po­slu, a kra­jem 2011.go­di­ne ame­rič­ka Ko­mi­si­je za har­ti­je od vri­jed­no­sti otvo­ri­la je sud­ski pro­ces zbog ko­rup­ci­je u toj pri­va­ti­za­ci­ji.
Po na­la­zi­ma ame­rič­ke ko­mi­si­je, Doj­če te­le­kom je, na­vod­no, pre­ko svo­je po­dru­žni­ce Ma­đar te­le­kom cr­no­gor­skim zva­nič­ni­ci­ma u po­stup­ku pri­va­ti­za­ci­je Te­le­ko­ma Cr­na Go­ra is­pla­tio mi­to u iz­no­su od 7,35 mi­li­o­na eura. U tu­žbi ame­rič­ke Ko­mi­si­je za har­ti­je od vri­jed­no­sti na­pi­sa­no je da su pod­mi­ći­va­nje u Cr­noj Go­ri u ime Ma­đar te­le­ko­ma omo­gu­ći­la tri di­rek­to­ra, i to pre­ko če­ti­ri la­žna ugo­vo­ra o kon­sul­tant­skim uslu­ga­ma. Od mar­ta pro­šle go­di­ne, sud­ski pro­ces u SAD se vo­di bez po­mi­nja­nja Cr­ne Go­re.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"