Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2015-06-10 SRPSKI BIZNISMEN ODUSTAJE OD POSLA U PODGORICI
Delta siti u Podgorici Mišković prodaje Deltu Menadžment upravo vodi ozbiljne pregovore u vezi sa prodajom tržnih centara Delta siti na Novom Beogradu i u Podgorici – najavio je Mišković Svi ti, i slični potezi, povlače se u poslednje vrijeme jer nije dobro da sva jaja budu u jednoj korpi – rekao je Mišković
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik kom­pa­ni­je Del­ta hol­ding Mi­ro­slav Mi­ško­vić na­ja­vio je pro­da­ju tr­žnog cen­tra u Pod­go­ri­ci. Pro­sto­ri­je cen­tra­le Del­ta hol­din­ga u no­vo­be­o­grad­skoj uli­ci Mi­len­ti­ja Po­po­vi­ća 7b pro­da­te su ne­dav­no. Pri­tom je ob­ja­šnje­no da će se sje­di­šte i za­po­sle­ni kroz mje­sec pri­vre­me­no ise­li­ti u ne­ki od mno­gih Del­ti­nih pro­sto­ra u gra­du dok ne bu­de go­to­va no­va zgra­da.
Pre­ma pi­sa­nju be­o­grad­skih me­di­ja, Mi­ško­vić tvr­di da pro­da­ja sje­di­šta fir­me ni­je je­di­na na ko­joj se u Del­ta hol­din­gu tre­nut­no ra­di.
– Me­nadž­ment upra­vo vo­di ozbilj­ne pre­go­vo­re (sa do­brim iz­gle­di­ma za nji­hov uspje­šni za­vr­še­tak) u ve­zi sa pro­da­jom tr­žnih cen­ta­ra Del­ta si­ti na No­vom Be­o­gra­du i u Pod­go­ri­ci – na­gla­sio je Mi­ško­vić.
Ka­ko ob­ja­šnja­va, svi ti, i slič­ni po­te­zi, po­vla­če se u po­sled­nje vri­je­me „jer ni­je do­bro da sva ja­ja bu­du u jed­noj kor­pi”. Iz Mi­ško­vi­će­ve fir­me, me­đu­tim, tvr­de da te pro­da­je „ne zna­če ras­pro­da­je”.
Od nov­ca do­bi­je­nog od pro­da­je šo­ping mo­lo­va pla­ni­ra­na je grad­nja Del­ta pla­ne­ta kod be­o­grad­ske Auto­ko­man­de.
U je­sen 2008. go­di­ne Mi­ško­vi­će­va kom­pa­ni­ja otvo­ri­la je u Pod­go­ri­ci pr­vi tr­žni cen­tar Del­ta si­ti, po­vr­ši­ne od 48 hi­lja­da me­ta­ra kva­drat­nih u ko­ji je ulo­ži­la, ka­ko su ta­da tvr­di­li, 60 mi­li­o­na eura. Del­ta si­ti u Pod­go­ri­ci se sa­sto­ji od dva ni­voa, od ko­jih 24 hi­lja­da kva­dra­ta za­u­zi­ma ma­lo­pro­daj­ni pro­stor i pro­stor za za­bav­ne sa­dr­ža­je.
Otva­ra­nju tog šo­ping mo­la, u ko­ji su za­kup­ci po­slov­nog pro­sto­ra ulo­ži­li 12 mi­li­o­na eura, pri­su­stvo­va­li su ta­da­šnji pre­mi­je­ri Cr­ne Go­re, Sr­bi­je i Re­pu­bli­ke Srp­ske – Mi­lo Đu­ka­no­vić, Mir­ko Cvet­ko­vić i Mi­lo­rad Do­dik, kao i gra­do­na­čel­ni­ci Lju­blja­ne i Sko­plja i pri­vred­ni­ci iz či­ta­vog re­gi­o­na.
Na otva­ra­nju Del­te u Pod­go­ri­ci Mi­ško­vić je po­ru­čio da je nje­go­va kom­pa­ni­ja u Cr­nu Go­ru in­ve­sti­ra­la 172 mi­li­o­na eura i da za­po­šlja­va bli­zu dvi­je hi­lja­de rad­ni­ka, što pred­sta­vlja zna­čaj­nu kom­po­nen­tu raz­vo­ja pri­vre­de Cr­ne Go­re.
Mi­ško­vić je na­ja­vio i ula­ga­nja u Cr­nu Go­ru u obla­sti po­ljo­pri­ve­de i tu­ri­zma. Me­đu­tim, kra­jem 2012. go­di­ne Mi­ro­slav Mi­ško­vić je uhap­šen, a srp­ski is­tra­žni or­ga­ni su ga op­tu­ži­li za te­ške zlo­u­po­tre­be i fi­nan­sij­ske mal­ver­za­ci­je. Su­đe­nje pred Spe­ci­jal­nim su­dom u Be­o­gra­du i da­lje je u to­ku, kon­kret­no, u fa­zi je do­ka­znog po­stup­ka. Mi­ško­vić je od­bra­nu iz­nio kra­jem de­cem­bra pro­šle go­di­ne. Po­lo­žio je jem­stvo od 12 mi­li­o­na eura u ke­šu u za­mje­nu za pri­tvor, a nje­gov sin Mar­ko, ko­ji je ta­ko­đe bio pri­ve­den, za­lo­žio je ne­kret­ni­ne vri­jed­ne 3,2 mi­li­o­na eura za od­bra­nu sa slo­bo­de.
Op­tu­žni­ca te­re­ti Mi­ško­vi­ća i ne­ko­li­ko dru­gih li­ca da su od 2005. do 2010. go­di­ne ne­za­ko­ni­tim iz­vla­če­njem nov­ca iz pu­tar­skih pred­u­ze­ća i uta­jom po­re­za ošte­ti­li ta pred­u­ze­ća za 16,95 mi­li­jar­di di­na­ra, a bu­džet za 472 mi­li­o­na di­na­ra. Uz to se Mi­ro­sla­vu i Mar­ku Mi­ško­vi­ću na te­ret sta­vlja­ju kri­vič­na dje­la zlo­u­po­tre­ba po­lo­ža­ja od­go­vor­nog li­ca u sa­i­zvr­ši­la­štvu i po­re­ska uta­ja. Za oba dje­la za­ko­nom je za­pri­je­će­na ka­zna do de­set go­di­na za­tvo­ra.
M.V.


Ne mo­že iz Sr­bi­je

Od­lu­kom srp­skih vla­sti Mi­ško­vi­ću je pri­vre­me­no od­u­zet pa­soš i od­re­đe­na mje­ra za­bra­ne na­pu­šta­nja bo­ra­vi­šta, uz oba­ve­zu ja­vlja­nja Po­li­cij­skoj upra­vi za grad Be­o­grad sva­kog pr­vog rad­nog da­na u mje­se­cu. Ista mje­ra pred­vi­đe­na je i za nje­go­vog si­na Mar­ka.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"