Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2015-04-29 FLEŠ
Dan - novi portal
Pa­jo­vić osta­je u pri­tvo­ru
Vr­hov­ni sud Cr­ne Go­re pri­hva­tio je pred­log Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva da se Vu­ku Pa­jo­vi­ću iz Spu­ža, ko­ji se te­re­ti da je po­ku­šao da ubi­je Bo­ba­na La­ko­vi­ća, pri­tvor pro­du­ži za još mje­sec da­na. Ka­ko is­tra­ga pro­tiv Pa­jo­vi­ća ni­je za­vr­še­na, a u da­ljem po­stup­ku neo­p­hod­no je sa­slu­ša­ti ošte­će­nog La­ko­vi­ća i svje­do­ke V.R., Ž.P. i D.B., te iz­vr­ši­ti bi­o­lo­ško vje­šta­če­nje po­vje­re­no Fo­ren­zič­kom cen­tru u Da­ni­lov­gra­du, tu­ži­la­štvo je tra­ži­lo pro­du­že­nje pri­tvo­ra za okri­vlje­nog, što je sud pri­hva­tio.
–Ra­ni­ja osu­đi­va­nost okri­vlje­nog za kri­vič­no dje­lo sa ele­men­ti­ma na­si­lja pred­sta­vlja okol­nost ko­ja uka­zu­je na opa­snost da bi okri­vlje­ni po­no­vio kri­vič­no dje­lo uko­li­ko bi se na­šao na slo­bo­di – na­ve­de­no je u rje­še­nju Vr­hov­nog su­da.M.V.P.

Iza­zvao udes
Osnov­ni sud u Pod­go­ri­ci po­tvr­dio je op­tu­žni­cu pro­tiv D.S., okri­vlje­nog za kri­vič­no dje­lo te­ško dje­lo pro­tiv bez­bjed­no­sti jav­nog sa­o­bra­ća­ja. U op­tu­žni­ci se na­vo­di da je okri­vlje­ni D.S. 26.8.2014.go­di­ne, na ma­gi­stral­nom pu­tu Pod­go­ri­ca–Ko­la­šin, u mje­stu Ve­ži­šte, ne pri­dr­ža­va­ju­ći se sa­o­bra­ćaj­nih pro­pi­sa, do­veo u opa­snost ži­vo­te lju­di.
–Okri­vlje­ni se iz prav­ca Ko­la­ši­na kre­tao pre­ma Pod­go­ri­ci vo­zi­lom „fi­jat pun­to’’, ko­jim je upra­vljao pod dej­stvom al­ko­ho­la, u kon­cen­tra­ci­ji od 1,84 pro­mi­la al­ko­ho­la u or­ga­ni­zmu. U mje­stu Ve­ži­šte okri­vlje­ni se ni­je kre­tao de­snom ko­lo­vo­znom tra­kom, već je pre­šao na li­je­vu ko­lo­vo­znu tra­ku, a u tom tre­nut­ku je iz su­prot­nog smje­ra na­i­la­zi­lo vo­zi­lo „golf 3’’,  ko­jim je upra­vljao ošte­će­ni L.V. Do­šlo je do su­da­ra dva vo­zi­la, pri če­mu je L.V. za­do­bio te­ške tje­le­sne po­vre­de – sa­op­šte­no je iz tu­ži­la­štva.M.V.P.

Od­u­ze­ti lje­ko­vi
Slu­žbe­ni­ci Upra­ve ca­ri­na su na gra­nič­nom pre­la­zu Dra­če­no­vac pro­na­šli i od­u­ze­li ne­pri­ja­vlje­ne lje­ko­ve vri­jed­ne 660 eura. Ta ro­ba od­u­ze­ta je pri­li­kom re­dov­ne kon­tro­le put­nič­kog pro­me­ta i ro­be. To­kom de­talj­nog pre­gle­da auto­mo­bi­la cr­no­gor­skih re­gi­star­skih ozna­ka ko­ji se kre­tao iz prav­ca Sr­bi­je, ca­ri­ni­ci su pro­na­šli ro­bu ko­ja ni­je bi­la pri­ja­vlje­na nad­le­žnoj gra­nič­noj ca­rin­skoj is­po­sta­vi. U pi­ta­nju je 289 ku­ti­ja lje­ko­va.
–Po­me­nu­ta ro­ba se na­la­zi­la u pr­tlja­gu auto­mo­bi­la. Zbog po­či­nje­nog ca­rin­skog pre­kr­ša­ja, ne­pri­ja­vlje­na ro­ba je traj­no od­u­ze­ta, a od­go­vor­nom li­cu je iz­dat pre­kr­šaj­ni na­log – sa­op­šte­no je iz Upra­ve ca­ri­na.M.V.P.

Kon­fe­ren­ci­ja o te­ro­ri­zmu
Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­ško Ko­nje­vić uče­stvo­va­će da­nas na kon­fe­ren­ci­ji o stra­nim te­ro­ri­stič­kim bor­ci­ma, spre­ča­va­nju ra­di­ka­li­zma i bor­bi pro­tiv te­ro­ri­zma u re­gi­o­nu Bal­ka­na, ko­ju u Be­o­gra­du or­ga­ni­zu­ju vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va.
Kon­fe­ren­ci­ji će otvo­ri­ti pred­sjed­nik Vla­de Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, a po­seb­na pa­žnja će bi­ti po­sve­će­na no­vim iza­zo­vi­ma u bor­bi pro­tiv te­ro­ri­zma, kao što su prav­ci kre­ta­nja stra­nih te­ro­ri­stič­kih bo­ra­ca, prav­ni okvir za bor­bu pro­tiv te­ro­ri­zma, pre­ven­ci­ja ra­di­ka­li­zma i zna­čaj re­gi­o­nal­ne sa­rad­nje. M.V.P.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"