Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo PREDSJEDNIK BORDA DIREKTORA PLANTAŽA VESELIN VUKOTIĆ PRIJAVIO VRIJEDNU IMOVINU
Vukotić Suvlasnik UDG i devet fakulteta Vukotić je u prošloj godini zaradio 81.098 eura, skoro 30.000 više nego u 2014. Veselin Vukotić posjeduje akcije u fakultetima pravnih nauka, za međunarodnu ekonomiju, informacione sisteme, za prehrambenu tehnologiju, umjetnost, za kulturu i turizam, na Humanističkim studijama, Politehnici, na Sportskom menadžmentu
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik bor­da di­rek­to­ra kom­pa­ni­je Plan­ta­že 13. jul Ve­se­lin Vu­ko­tić pri­ja­vio je da po­sje­du­je ak­ci­je na de­vet fa­kul­te­ta i da ima če­tvr­ti­nu udje­la u fir­mi Uni­ver­zi­tats, ko­ja upra­vlja Uni­ver­zi­te­tom „Do­nja Go­ri­ca” (UDG). Vu­ko­tić je u svom imo­vin­skom kar­to­nu na­veo da je za go­di­nu za­ra­dio 81.098 eura, od­no­sno sko­ro 30.000 vi­še ne­go la­ni.
Osim Vu­ko­ti­ća, je­dan od osni­va­ča fir­me Uni­ver­zi­tats je pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić, ko­ji u njoj ima 25 od­sto ka­pi­ta­la.
Vu­ko­tić je pri­ja­vio da je pro­šle go­di­ne vr­še­ći jav­nu funk­ci­ju za­ra­dio 27.014 eura. Do­dat­nih 54.084 eura pri­ho­do­vao je na Uni­ver­zi­te­tu „Do­nja Go­ri­ca”. Pre­ma po­da­ci­ma iz nje­go­vog imo­vin­skog kar­to­na ko­ji je ob­ja­vljen na saj­tu Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, Vu­ko­tić u Plan­ta­ža­ma mje­seč­no za­ra­đu­je 509 eura, a kao član Cr­no­gor­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umjet­no­sti (CA­NU) još 741 euro. Nje­go­va mje­seč­na pla­ta na UDG iz­no­si 1.500 eura, dok je na Fa­kul­te­tu za me­đu­na­rod­nu eko­no­mi­ju, fi­nan­si­je i bi­znis pri­ho­do­vao 2.900. Na tom fa­kul­te­tu je u ja­nu­a­ru 2015. go­di­ne za­ra­dio ho­no­rar od 1.144 eura za „na­ci­o­nal­ni pro­je­kat”. Po osno­vu ugo­vo­ra o dje­lu na Hu­ma­ni­stič­kim stu­di­ja­ma je u apri­lu pro­šle go­di­ne za­ra­dio 150 eura. Kao pred­sjed­nik In­sti­tu­ta za stra­te­ške stu­di­je i pro­jek­ci­je u ju­nu i de­cem­bru 2015. do­bio je na­kna­de u iz­no­si­ma od po 5.000 i 7.000 eura.
Vu­ko­tić je vla­snik vi­no­gra­da 1. kla­se od 1.407 kva­dra­ta. Po­sje­du­je i dvi­je li­va­de 2. kla­se od 394 i 814 me­ta­ra kva­drat­nih, te dva voć­nja­ka 1. kla­se od 1.457 me­ta­ra kva­drat­nih i 901 kva­drat. Ima i nji­vu 2. kla­se od 814 kva­dra­ta i li­va­du od 1.584 me­ta­ra kva­drat­nih, ko­ju je do­bio u na­sled­stvo.
Vu­ko­tić je u svom iz­vje­šta­ju o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni za 2015. go­di­nu na­veo da po­sje­du­je 25 od­sto ak­ci­ja fir­me Uni­ver­zi­tats. Na­veo je da po­sje­du­je i 33,5 od­sto ak­ci­ja Fa­kul­te­ta za me­đu­na­rod­nu eko­no­mi­ju, fi­nan­si­je i bi­znis, dok na Fa­kul­te­tu za in­for­ma­ci­o­ne si­ste­me i teh­no­lo­gi­je­ i­ma 34,5 od­sto udje­la. Vla­snik je i 12,5 od­sto ak­ci­ja Fa­kul­te­ta prav­nih na­u­ka, ko­li­ko ima i na je­di­ni­ci za Hu­ma­ni­stič­ke stu­di­je. Vu­ko­tić ima po 37,5 od­sto ak­ci­ja na Po­li­teh­ni­ci i na Fa­kul­te­tu za pre­hram­be­nu teh­no­lo­gi­ju, bez­bjed­nost hra­ne i eko­lo­gi­ju. Po­sje­du­je 12,5 od­sto ak­ci­ja Fa­kul­te­ta umjet­no­sti, 35 od­sto Sport­skog me­nadž­men­ta i 37,5 od­sto Fa­kul­te­ta za kul­tu­ru i tu­ri­zam. Vu­ko­tić je u svom imo­vin­skom kar­to­nu za 2014. go­di­nu na­veo da je nje­gov udio u UDG fa­kul­te­ti­ma oko 25 od­sto, ne pre­ci­zi­ra­ju­ći o ko­li­ko fa­kul­te­ta se ra­di.
Pri­ja­vio je da od po­kret­ne imo­vi­ne ima lič­nu bi­bli­o­te­ku, či­ju vri­jed­nost ni­je pre­ci­zi­rao.
Nje­go­va su­pru­ga Lji­lja­na pro­šle go­di­ne pri­ho­do­va­la je 5.040 eura od pen­zi­ja, 8.400 od ren­te i do­dat­nih 10.000 eura od pri­vred­nog dru­štva Me­ga­trend.
Vu­ko­ti­će­va po­sje­du­je tre­ći­nu li­va­da 2. i 3. kla­se od 107 me­ta­ra kva­drat­nih, 142 i 5.966 kva­dra­ta, ko­je je ste­kla na­sled­stvom. Vla­sni­ca je i šu­me 5. kla­se od 847 me­ta­ra kva­drat­nih, ko­ju je do­bi­la na po­klon.
Na po­klon je do­bi­la i li­va­du 2. kla­se, od 737 kva­dra­ta, a ku­pi­la je voć­njak 5. kla­se od 4.651 me­tra kva­drat­nog. Po­sje­du­je i 62 od­sto šu­me 4. kla­se od 1.080 kva­dra­ta, ko­ju je ku­pi­la.
Vu­ko­ti­će­va ima dva sta­na – je­dan od 101 kva­dra­ta i dru­gi od 146 me­ta­ra kva­drat­nih. Ima i dvi­je ga­ra­že od 23 i 12 kva­dra­ta, kao i ne­stam­be­ni pro­stor od tri me­tra kva­drat­na. Na nje­no ime se vo­di oro­če­ni šted­ni ulog od 50.000 eura.
Vu­ko­ti­ći po­sje­du­ju vo­zi­la mar­ke „mer­ce­des”. Ve­se­lin Vu­ko­tić vo­zi „mer­ce­des 550” iz 2006. go­di­ne, a nje­go­va su­pru­ga Lji­lja­na „mer­ce­des B180” iz 2013.
Ima­ju ak­ci­je u 18 prav­nih li­ca. Ri­ječ je o fon­do­vi­ma Mig, Atlas Mont, Utip Cr­na Go­ra, Euro­fond Pod­go­ri­ca, Mo­ne­ta, Trend i HLT. Ak­ci­je ima­ju i u pred­u­ze­ći­ma Vek­tra Bo­ka, Iz­bor Bar, Mon­te­kar­go, Odr­ža­va­nje že­lje­znič­kih vo­znih sred­sta­va, Plan­ta­že, Cr­no­gor­ski elek­tro­pre­no­sni si­stem, Bar­ska plo­vid­ba, Cr­no­gor­ski te­le­kom, HTP Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra, Že­lje­znič­ka in­fra­struk­tu­ra Cr­ne Go­re i Že­lje­znič­ki pre­voz Cr­ne Go­re.
Na Vu­ko­ti­će­vu su­vla­snič­ku fir­mu Uni­ver­zi­tats vo­de se po­slov­na zgra­da, ga­ra­ža i ze­mlji­šte u Do­njoj Go­ri­ci.
A.O.


Du­gu­ju 250.000

Vu­ko­ti­ći su kre­dit­no za­du­že­ni 250.000, dok za ra­te mje­seč­no da­ju 1.975 eura. Vu­ko­tić se za­du­žio 2006. go­di­ne na iz­nos od 100.000. Nje­go­va su­pru­ga Lji­lja­na 1. mar­ta ove go­di­ne po­di­gla je po­tro­šač­ki kre­dit od 150.000 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"