Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-03-26 PENZIONERI KAP-A NAJBOLJI PRIMJER KAKO VLADA POŠTUJE ZAKONE
Penzioneri KAP-a Godinu čekaju isplatu otpremnina Mislili smo da se u Crnoj Gori poštuju zakoni i da će nam otpremnine biti isplaćene u 2016. godini. Kada smo se prije godinu okupili, ni na kraj pameti nam nije bilo da nam ni dan-danas otpremnine neće biti isplaćene, kazao je predstavnik penzionera Zoran Vukotić
Dan - novi portal
Ka­da su pri­je go­di­nu da­na pen­zi­o­ne­ri Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma (KAP) po­če­li da se oku­plja­ju is­pred Vla­de, Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja i Skup­šti­ne, ni­je im ni na kraj pa­me­ti bi­lo da im ni dan-da­nas ne­će bi­ti is­pla­će­ne ot­prem­ni­ne. Pra­vo na ot­prem­ni­ne ima­ju shod­no Za­ko­nu o is­pla­ti za biv­še rad­ni­ke KAP-a, kao i na osno­vu Za­ko­na o bu­dže­tu za 2016. go­di­nu.
Pre­ma tim za­ko­ni­ma, za 414 pen­zi­o­ne­ra tre­ba­lo je da bu­de is­pla­će­no 5,45 mi­li­o­na eura, naj­ka­sni­je do 31. de­cem­bra 2016. go­di­ne. Da to baš ne­će ići po za­ko­nu, pen­zi­o­ne­ri su osje­ti­li ka­da je kra­jem mar­ta 2016. go­di­ne ta­da­šnji mi­ni­star eko­no­mi­je Vla­di­mir Ka­va­rić ka­zao da ima in­for­ma­ci­ju da će se po­kre­nu­ti ocje­na ustav­no­sti za­ko­na o is­pla­ti ot­prem­ni­na.
– Mi­sli­li smo da se u Cr­noj Go­ri po­štu­ju za­ko­ni i Skup­šti­na i da će nam ot­prem­ni­ne bi­ti is­pla­će­ne u 2016. go­di­ni. Ka­da smo se pro­šle go­di­ne pr­vi put oku­pi­li ni na kraj pa­me­ti nam ni­je bi­lo da nam ni dan-da­nas ot­prem­ni­ne ne­će bi­ti is­pla­će­ne – ka­zao je za „Dan” pred­stav­nik pen­zi­o­ne­ra Zo­ran Vu­ko­tić.
On je sa ko­le­gom Ni­ko­lom Ra­ko­vi­ćem i osta­lim pen­zi­o­ne­rima obi­la­zio in­sti­tu­ci­je i stra­ne am­ba­sa­de. Uza­lud su uka­zi­va­li na kr­še­nje za­ko­na, pro­te­sto­va­li sva­ko­dnev­no, blo­ki­ra­li sa­o­bra­ćaj­ni­ce, pi­sa­li svim re­le­vant­nim su­bjek­ti­ma, ni­šta ni­je po­mo­glo.
– Dok ni­smo po­če­li sa pro­te­sti­ma i bor­bom za is­pla­tu ot­prem­ni­na, ni­smo zna­li da u Cr­noj Go­ri ne funk­ci­o­ni­še prav­ni si­stem i da se za­ko­ni ne po­štu­ju. Da se za­ko­ni po­štu­ju, dav­no bi nam bi­le is­pla­će­ne ot­prem­ni­ne. U pi­ta­nju je leks spe­ci­ja­lis, ko­ji tre­ba ur­gent­no da se re­a­li­zu­je, ali je sa­mo­vo­lja čel­nih lju­di Vla­de ja­ča od za­ko­na ko­ji usvo­ji Skup­šti­na – is­ta­kao je Vu­ko­tić.
U pro­te­klih go­di­nu naj­vi­še su bi­li is­pred Skup­šti­ne, i po ki­ši i po sun­cu, dok su u po­sled­nja tri mje­se­ca ra­di­ka­li­zo­va­li pro­te­ste i po­če­li sa blo­ka­da­ma sa­o­bra­ćaj­ni­ca. Jed­nom su po­ku­ša­li i upad u Skup­šti­nu, ka­da ih je po­li­ci­ja spri­je­či­la.
Po­red sve­ga to­ga, ka­ko je ka­zao, naj­te­že im je pa­lo to što funk­ci­o­ne­ri, ko­ji su od stra­ne na­ro­da iza­bra­ni, ne po­štu­ju Skup­šti­nu, od­no­sno vo­lju na­ro­da, jer su u njoj na­rod­ni po­sla­ni­ci.
Ra­ko­vić je ka­zao da ni­ko ni­je oče­ki­vao ova­kav stav Vla­de u ve­zi sa is­pla­tom ot­prem­ni­na.
– Stav Vla­de u ve­zi sa na­šim pro­ble­mom gra­ni­či se sa ne­vje­ro­vat­nim – is­ta­kao je Ra­ko­vić.
Vla­da je pr­vo tra­ži­la od Skup­šti­ne da mi­je­nja za­kon i da no­vac is­pla­ti i osta­lim pen­zi­o­ne­ri­ma ko­ji su zbog ste­ča­ja osta­li bez po­sla, da bi ka­sni­je, ka­ko tvr­de pen­zi­o­ne­ri, Du­ško Mar­ko­vić ka­zao da je 5,45 mi­li­o­na no­vac za pen­zi­o­ne­re KAP-a, te da sa­mo tre­ba da se for­mi­ra rad­na gru­pa ka­ko bi se de­fi­ni­sao na­čin re­a­li­za­ci­je za­ko­na. Obe­ćao je i is­pla­tu ot­prem­ni­na do 1. mar­ta ove go­di­ne.
Me­đu­tim, to se ni­je de­si­lo, jer rad­na gru­pa Vla­de ni­je uspje­la da se do­go­vo­ri sa pen­zi­o­ne­ri­ma KAP-a oko re­a­li­za­ci­je za­ko­na. Nu­di­li su im upo­la ma­nje ot­prem­ni­ne.
Zbog ova­kvog od­no­sa Vla­de, pen­zi­o­ne­ri su još po­lo­vi­nom 2016. go­di­ne pod­ni­je­li tu­žbu pro­tiv dr­ža­ve. U po­ne­dje­ljak će se po­vo­dom to­ga odr­ža­ti pr­vo ro­či­šte. S ob­zi­rom na is­ku­stvo ko­je su ima­li sa Vla­dom i Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i Du­ška Mar­ko­vi­ća, pen­zi­o­ne­ri­ma osta­je da se uzda­ju da će im sud po­mo­ći da do­bi­ju no­vac na ko­ji ima­ju pra­vo shod­no za­ko­nu.
– Ako nam Vla­da u me­đu­vre­me­nu is­pla­ti otr­prem­ni­ne, od­u­sta­će­mo od tu­žbe – za­klju­čio je Ra­ko­vić.
D.M.


Do­go­vor pre­kr­šen vi­še pu­ta

Ra­ko­vić na­vo­di da mu je naj­te­že pa­lo to što je ne­ko­li­ko pu­ta do­šlo do do­go­vo­ra o is­pla­ti, a ka­da je tre­ba­lo da se fi­na­li­zu­je, na­i­šli su na ne­po­što­va­nje od stra­ne lju­di ko­ji je tre­ba­lo to da re­a­li­zu­ju.
– Naj­te­že nam je pa­la ne­do­sled­nost od­go­vor­nih lju­di, ko­ji su bi­li du­žni da za­vr­še po­sao i is­pla­te nam ot­prem­ni­ne – re­kao je Ra­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"