Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija PROIZVOĐAČ GENCI GUGA U RAZGOVORU ZA „DAN” OCIJENIO Šansa u proizvodnji ljekovitog bilja
Dan - novi portal
Po­ljo­pri­vred­ni­ci sa pro­sto­ra Bal­ka­na šan­su tre­ba da tra­že u uz­go­ju ne­kih od pre­ko 420 vr­sta za­čin­skog i lje­ko­vi­tog bi­lja, ko­je je karak­teristično za ovo područje, sma­tra pro­iz­vo­đač iz Al­ba­ni­je Gen­ci Gu­ga.
On je, ka­ko je ka­zao „Da­nu”, pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci pot­pi­sao ugo­vor sa Vla­dom Al­ba­ni­je o za­ku­pu 700 hek­ta­ra ze­mlji­šta po ci­je­ni od 37 hi­lja­da do­la­ra, a na­mje­ra­va da uz­ga­ja lje­ko­vi­to i za­čin­sko bi­lje.
– Po za­vr­šet­ku ko­mu­ni­stič­ke ere sve ko­o­pe­ra­ti­ve su uni­šte­ne i osta­la su na­pu­šte­na ima­nja i ze­mlja. Na­mje­ra­va­mo da tu ze­mlju po­no­vo ob­ra­di­mo i otvo­ri­mo far­mu, a u tom po­slu sam sa dva pri­ja­te­lja – ka­zao je on.
Gu­ga je is­ta­kao da će pro­iz­vo­de iz­vo­zi­ti za kom­pa­ni­je iz ze­ma­lja ko­je ima­ju raz­vi­je­nu in­du­stri­ju pro­iz­vod­nje hra­ne, kao što su Ame­ri­ka, Nje­mač­ka, Fran­cu­ska i Ja­pan.
– Bal­kan ima 420 vr­sta bi­lja po­zna­tog ši­rom svi­je­ta, pa sam raz­mi­šljao za­što se ne bih ba­vio uz­ga­ja­njem ne­kih od tih vr­sta, a mo­žda ću bi­ti do­bar pri­mjer dru­gi­ma da ura­de ne­što slič­no. Na taj na­čin mo­že da se sa­ču­va i na­sta­vi tra­di­ci­ja, uz mo­der­ni­za­ci­ju i otva­ra­nje far­mi. Pla­ni­ra­mo da za­posli­mo osam­de­se­tak rad­ni­ka, a za dvi­je-tri go­di­ne u pla­nu je za­po­šlja­va­nje oko 400 rad­ni­ka za una­pre­đe­nje teh­no­lo­gi­je – ka­zao je on.
Na­gla­sio je da je sa pro­sto­ra Cr­ne Go­re ku­po­vao do­sta lje­ko­vi­tog bi­lja, ko­je je ve­o­ma do­brog kva­li­te­ta, ali se pro­iz­vo­đa­či, ka­ko je ka­zao, fo­ku­si­ra­ju na uz­goj gro­žđa i slič­nih kul­tu­ra.
– Cr­na Go­ra i Al­ba­ni­ja su pre­po­zna­te u svi­je­tu po lje­ko­vi­tom i za­čin­skom bi­lju, kao što se, na pri­mjer, za Al­ba­ni­ju i Grč­ku ve­zu­je ori­ga­no – re­kao je on.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, sa­rad­nja iz­me­đu kom­pa­ni­ja u re­gi­o­nu ni­je na za­vid­nom ni­vou sa sta­no­vi­šta za­jed­nič­kih pro­je­ka­ta i bi­zni­sa.
Naj­ve­ći pro­blem sa ko­ji­ma se pro­iz­vo­đa­či su­o­ča­va­ju su, ka­ko je ka­zao, fi­nan­si­je, jer je kom­pli­ko­va­no obez­bi­je­di­ti sred­stva za ula­ga­nja, od­no­sno za kre­di­te u ban­ka­ma, naj­te­že je obez­bi­je­di­ti ko­la­te­ral. Sma­tra da bi tre­ba­lo po­jed­no­sta­vi­ti uslo­ve za do­bi­ja­nje kre­di­ta.
– Far­me­ri kao ko­la­te­ral za obez­bje­đe­nje kre­di­ta mo­gu da sta­ve ze­mlji­šte, ali je pro­blem na ko­li­ko će ban­ka da pro­ci­je­ni vri­jed­nost ze­mlji­šta – re­kao je Gu­ga.
Is­ta­kao je i da se u post­ko­mu­ni­stič­kom pe­ri­o­du kao pro­blem ja­vi­lo i usit­nja­va­nje ze­mlji­šta na ma­le par­ce­le, ali, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ima pri­mje­ra da se vla­sni­ci ma­njih par­ce­la udru­žu­ju i za­jed­nič­ki osni­va­ju far­me.
– Neo­p­hod­no je i vi­še ino­va­ci­ja. Na pri­mjer, ako vi­di­mo da ne­ka far­ma uspje­šno pro­iz­vo­di u Ka­li­for­ni­ji, ne tre­ba to da ko­pi­ra­mo, jer ima do­sta to­ga da se uz­ga­ja u na­šoj ze­mlji, pa ne­ma po­tre­be da ko­pi­ra­mo – re­kao je on.
Gu­ga je ka­zao da je par­ce­li­za­ci­ja ze­mlji­šta u Al­ba­ni­ji za­u­sta­vlje­na, ali je pro­blem to što ni­je do­šlo do uje­di­nje­nja vla­sni­ka ze­mlje, što je pred­u­slov za uvo­đe­nje teh­no­lo­gi­ja, ali i za jef­ti­ni­ji pro­ces pro­iz­vod­nje.
– Tre­nut­no u Al­ba­ni­ji ni­je­smo osno­va­li ve­li­ke ko­o­pe­ra­ti­ve, slič­ne oni­ma ka­kve su ne­kad bi­le, već su kod nas još uvi­jek ma­le far­me, ali mi se či­ni da su stva­ri po­če­le da se mi­je­nja­ju u po­zi­tiv­nom prav­cu. Lju­di se udru­žu­ju, sa­da če­ti­ri ili pet po­ro­di­ca udru­žu­ju svo­ja ima­nja, a u bu­duć­no­sti će se udru­ži­va­ti mo­žda 15 do 20 po­ro­di­ca – ka­zao je on.J.V.


Vi­so­ki stan­dar­di

Gu­ga sma­tra da je je­dan od pro­ble­ma sa ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju pro­iz­vo­đa­či i to što ne po­sto­ji ko­mo­ra, od­no­sno udru­že­nje ko­je bi stvar­no pred­sta­vlja­lo pro­iz­vo­đa­če i nji­ho­ve in­te­re­se.
– Ve­o­ma je kom­pli­ko­va­no is­pu­ni­ti sve EU stan­dar­de, a pro­ces ser­ti­fi­ka­ci­je je vr­lo skup za far­me­re, kao i ser­ti­fi­ka­ci­ja ze­mlji­šta, te je sto­ga i po­treb­na or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja bi po­mo­gla pro­iz­vo­đa­či­ma da do­bi­ju ser­ti­fi­ka­te – re­kao je on.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"