Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-04-08 ODBOR ZA EKONOMIJU ODLUČIO DA SASLUŠA MINISTRA GVOZDENOVIĆA ZBOG GARANCIJE ZA HOTEL „AS” Neko mora biti kriv za štetu od tri miliona Gvozdenović je na sjednici Vlade na kojoj je donijet aneks ugovora za hotel „As” tvrdio da je garancija validna. Neko mora biti kriv zbog toga što se ne može naplatiti garancija od tri miliona, isto kao što i neko mora biti kriv u slučaju „Limenka”, gdje je iz budžeta plaćeno 10,5 miliona. I u jednom i u drugom slučaju je višemilionska šteta dokazana, rekao je Konjević
Dan - novi portal
Od­bor za eko­no­mi­ju po­dr­žao je jed­no­gla­sno ini­ci­ja­ti­vu SDP-a za kon­trol­no sa­slu­ša­nje mi­ni­stra tu­ri­zma Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća zbog ga­ran­ci­je od tri mi­li­o­na za ho­tel „As” ko­ja ne mo­že da se na­pla­ti. Sa­slu­ša­nje će se odr­ža­ti od 18. do 21. apri­la, što će na­knad­no bi­ti pre­ci­zi­ra­no.
Na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci je pro­ši­re­na ini­ci­ja­ti­va pa će osim Gvo­zde­no­vi­ća bi­ti sa­slu­ša­ne i dvi­je oso­be iz Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju i Se­kre­te­ri­ja­ta za raz­voj­ne pro­jek­te. Do odr­ža­va­nja sjed­ni­ce, Od­bor na či­jem če­lu je Alek­san­dar Da­mja­no­vić (SNP), tra­ži­će od Vla­de da im do­sta­vi ugo­vor o ku­po­pro­da­ji, aneks ugo­vo­ra i dru­ge in­for­ma­ci­je u ve­zi sa pri­va­ti­za­ci­o­nim ugo­vo­rom za ho­tel „As”.
Ra­ško Ko­nje­vić (SDP), kao je­dan od pot­pi­sni­ka ini­ci­ja­ti­ve, ka­zao je da je za nje­ga šo­kant­no da je na­kon dvi­je go­di­ne Mi­ni­star­stvo tu­ri­zma spo­zna­lo da se ra­di o fal­si­fi­ko­va­noj ga­ran­ci­ji.
– Gvo­zde­no­vić je na sjed­ni­ci Vla­de na ko­joj je do­ni­jet aneks ugo­vo­ra tvr­dio da je ovo va­lid­na ga­ran­ci­ja i da nje­go­va tvrd­nja bi­la je­dan od osno­va da se dr­ža­va mo­že na­pla­ti­ti sa tri mi­li­o­na eura ako ne­ko ne in­ve­sti­ra pred­vi­đe­ne oba­ve­ze anek­som – na­veo je Ko­nje­vić.
On je ka­zao da ne­ko mo­ra bi­ti kriv zbog to­ga što se ne mo­že na­pla­ti­ti ga­ran­ci­ja od tri mi­li­o­na, isto kao što i ne­ko mo­ra bi­ti kriv u slu­ča­ju „Li­men­ka”, gdje je iz bu­dže­ta pla­će­no 10,5 mi­li­o­na.
– I u jed­nom i u dru­gom slu­ča­ju je vi­še­mi­li­on­ska šte­ta do­ka­za­na i mi­slim da je ne­ko kriv. Ne ka­žem ko – re­kao je Ko­nje­vić.
Zo­ran Je­lić (DPS) je na­veo da će DPS po­dr­ža­ti ini­ci­ja­ti­vu ka­ko bi se do­šlo do in­for­ma­ci­ja o sta­nju ugo­vor­nih oba­ve­za, za­što je do­šlo do ras­ki­da, za­što su pod­ni­je­te kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv vla­sni­ka ho­te­la, kao i va­lid­no­sti ga­ran­ci­je.
Sr­đan Mi­lić (SNP) ne mo­že da vje­ru­je da je po­sao u Vla­di de­fi­ni­san ta­ko da ne­ko iz bi­lo ko­jeg mi­ni­star­stva mo­že da ka­že da li je ne­što va­lid­no ili ni­je, po pi­ta­nju ga­ran­ci­ja.
– Valj­da po­sto­je lju­di, pa ma­kar iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, da vi­de o če­mu se ra­di. Ali Cr­na Go­ra je ze­mlja ču­da. Na­ma se da­ju ga­ran­ci­je ko­je ne mo­že­mo da na­pla­ti­mo, ali za­to na­še pa­da­ju i gu­bi­mo po 300 mi­li­o­na eura – re­kao je Mi­lić i do­dao da je oči­gled­no da dr­ža­va ni­je do­bi­la stra­te­ške in­ve­sti­to­re.
Go­ran Tu­po­nja (Po­zi­tiv­na) je pred­lo­žio da se na sa­slu­ša­nje po­zo­vu pred­stav­ni­ci in­ve­sti­to­ra, od­no­sno Ne­ge turs i Mon­te­ne in­vest, ali je Da­mja­no­vić ka­zao da po­slov­ni­kom ni­je pred­vi­đe­na ta mo­guć­nost. Zbog to­ga će od in­ve­sti­to­ra tra­ži­ti da po­ša­lje do­pis u ve­zi sa ugo­vo­rom i anek­si­ma i to ko­ri­sti­ti to­kom sa­slu­ša­nja.
Od­bor je ve­ći­nom gla­so­va po­dr­žao i iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o po­re­zu na do­da­tu vri­jed­nost, ko­ji­ma se, iz­me­đu osta­log, PDV-a oslo­ba­đa uvoz ro­be za po­tre­be NA­TO u Cr­noj Go­ri.
D.M.


Vla­da po­ku­ša­la da im pre­ot­me ho­tel

Pred­stav­ni­ci Ne­ge turs i Mon­te­ne in­vest, ko­je su 2002. go­di­ne ku­pi­le ho­tel „As” od Bu­dvan­ske ri­vi­je­re za pet mi­li­o­na ma­ra­ka, pro­šle sed­mi­ce su ka­za­li da je ga­ran­ci­ja va­lid­na, ali da Sbe­ban­ka ne­će da je is­pla­ti zbog sank­ci­ja ko­je je CG uve­la Ru­si­ji. Is­ta­kli su i da im Vla­da ni­je na vri­je­me iz­da­va­la do­zvo­le, te da je na­mje­ra­va­la da ras­ki­ne ugo­vor sa nji­ma i pri­je zva­nič­nog oba­vje­šte­nja. Ka­za­li su i da je Vla­da tri pu­ta po­ku­ša­la i da se pre­ko bu­dvan­skog ka­ta­stra upi­še kao vla­snik ho­te­la na osno­vu jed­no­stra­nog ras­ki­da ugo­vo­ra. Na­ve­li su i da ima­ju pra­vo na sko­ro 30 mi­li­o­na po osno­vu ras­ki­da ugo­vo­ra, te da je Vla­da upor­no od­bi­ja­la part­ne­re za­in­te­re­so­va­ne za pro­je­kat.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"