Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-03-28 ODT ODBACIO KRIVIČNU PRIJAVU SLAVICE ŠĆEKIĆ PROTIV SUDIJA ZBOG NESTANKA DOKAZA IZ SPISA PREDMETA ZA UBISTVO NJENOG BRATA
Šćekić Ne znaju ko je sklonio CD sa iskazom Bohuma
Dan - novi portal
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci od­ba­ci­lo je kri­vič­nu pri­ja­vu ko­ju je Sla­vi­ca Šće­kić, se­stra ubi­je­nog po­li­cij­skog funk­ci­o­ne­ra Sla­vo­lju­ba Šće­ki­ća, pod­ni­je­la pro­tiv su­di­ja Bi­lja­ne Usko­ko­vić, Slav­ke Vuk­če­vić, Mi­len­ke Ži­žić i Va­len­ti­ne Pa­vli­čić zbog ne­stan­ka do­ka­znog ma­te­ri­ja­la iz spi­sa pred­me­ta ubi­stva nje­nog bra­ta.
Dr­žav­ni tu­ži­lac u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu Vu­kas Ra­do­njić od­ba­cio je pri­ja­vu Šće­ki­će­ve, uz obra­zlo­že­nje da se iz spi­sa pred­me­ta, od­no­sno iz is­ka­za okri­vlje­nih su­di­ja, nji­ho­vih ko­le­ga i spi­sa pred­me­ta ni­je mo­glo utvr­di­ti u kom pe­ri­o­du, na ko­ji na­čin, pod ko­jim okol­no­sti­ma i u ko­joj or­ga­ni­za­ci­o­noj je­di­ni­ci su­da je do­šlo do ne­stan­ka CD-a. Zbog to­ga, obra­zlo­žio je Ra­do­njić u od­lu­ci, tu­ži­la­štvo ni­je mo­glo utvr­di­ti da li su ne­ka li­ca iz su­da, kao ni su­di­je ko­je je se­stra ubi­je­nog in­spek­to­ra okri­vi­la po­ve­za­ni sa ne­stan­kom ovog do­ka­za.
Šće­ki­će­va je su­di­je Vuk­če­vić, Usko­ko­vić, Ži­žić i Pa­vli­čić okri­vi­la da su od 2009. do 2012. go­di­ne iz­vr­ši­le kri­vič­na dje­la ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi i zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja ne­vr­še­njem du­žno­sti, što je do­ve­lo do gu­bit­ka CD sa snim­kom sa­slu­ša­nja za­šti­će­nog svje­do­ka Zo­ra­na Vla­o­vi­ća.
Is­pi­tu­ju­ći ovu pri­ja­vu, tu­ži­lac Ra­do­njić je kao svje­do­ke sa­slu­šao Šće­ki­će­vu, ne­ka­da­šnjeg su­di­ju La­za­ra Ako­vi­ća, pri­ja­vlje­nu Vuk­če­vić, a pri­ku­plje­na su oba­vje­šte­nja od Usko­ko­vi­će­ve, kao i pi­sa­na iz­ja­šnje­nja Pa­vli­či­će­ve i Ži­ži­će­ve. To­kom iz­vi­đa­ja iz­vr­šen je uvid u kri­vič­ni spis Ape­la­ci­o­nog su­da, pri­ba­vlje­na su iz­ja­šnje­nja od pred­sjed­ni­ka Vi­šeg i Ape­la­ci­o­nog su­da Bo­ri­sa Sa­vi­ća i Mu­ši­ke Du­jo­vi­ća. Ipak, iz svih is­ka­za i pi­sa­nih do­ka­za ni­je se mo­glo utvr­di­ti ka­ko je ne­stao CD, jer su sve su­di­je iz­ja­vi­le da o tom slu­ča­ju ne­ma­ju ni­ka­kva sa­zna­nja.
Sla­vi­ca Šće­kić je na od­lu­ku tu­ži­o­ca Ra­do­nji­ća pod­ni­je­la pri­tu­žbu Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci. Se­stra ubi­je­nog po­li­cij­skog in­spek­to­ra je na­ve­la da je tu­ži­lac ne­pri­mjer­eno okon­čao slu­čaj ne utvr­div­ši ka­ko i gdje je do­šlo do gu­blje­nja CD-a ni ko je od­go­vo­ran za to.
– Po­seb­no is­ti­čem ne­pri­mje­re­no obra­zlo­že­nje da ne po­sto­ji osno­va­na sum­nja da su po­me­nu­te su­di­je iz­vr­ši­le kri­vič­na dje­la zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi i spre­ča­va­nje do­ka­zi­va­nja, kao ni dru­go dje­lo ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti ka­da je zbog ne­re­pro­du­ko­va­nja CD-a, snim­ka sa­slu­ša­nja za­šti­će­nog svje­do­ka, bi­la uki­nu­ta dru­go­ste­pe­na osu­đu­ju­ća pre­su­da – na­ve­la je Šće­ki­će­va u pri­tu­žbi.
Do­da­je i da je ne­do­pu­sti­vo da se su­di­je ne te­re­te za ne­sa­vje­stan rad, jer ni­je­su pre­gle­da­li sva­ki CD sa iz­ja­vom Vla­ho­vi­ća, već sa­mo je­dan dok su se spre­ma­li za glav­ni pre­tres.
– Ne­ja­sno je obra­zlo­že­nje da ne­ma do­ka­za ko­ji bi uka­zi­va­li da su baš pri­ja­vlje­ne su­di­je do­pri­ni­je­le ne­stan­ku ori­gi­nal­nog CD-a sa snim­kom sa­slu­ša­nja za­šti­će­nog svje­do­ka ka­da sam tu­ži­la­štvu uka­za­la na či­nje­ni­ce ko­je su do­volj­ne da se u kon­kret­nom slu­ča­ju ne mo­že ra­di­ti o neo­sno­va­no­sti sum­nje – pi­še u pri­tu­žbi Šće­ki­će­ve.
Za ubi­stvo Šće­ki­ća osu­đe­ni su Sa­ša Bo­re­ta, Lju­bo Bi­go­vić, Lju­bo Vu­ja­di­no­vić i Mi­lan Šće­kić. Kra­jem de­cem­bra pro­šle go­di­ne nji­ma je Vr­hov­ni sud Cr­ne Go­re po­tvr­dio pre­su­du ko­jom su osu­đe­ni na po 30 go­di­na za­tvo­ra, dok je op­tu­že­ni Alan Ko­žar u slu­ča­ju pod­me­ta­nja bom­be na gra­di­li­štu ho­te­la Splen­did osu­đen na je­din­stve­nu ka­znu za­tvo­ra u tra­ja­nju od šest go­di­na i dva mje­se­ca.
M.V.P.


Ne­sa­vje­stan rad su­di­ja mo­že oslo­bo­di­ti op­tu­že­ne

Iako ne­sta­nak spor­nog CD-a ni­je imao po­sle­di­ca po kri­vič­ni po­stu­pak za ubi­stvo nje­nog bra­ta, Šće­ki­će­va tvr­di da tu­ži­la­štvo mo­ra pro­ce­su­i­ra­ti od­go­vor­ne ko­ji su do­ve­li do to pro­pu­sta. Ona u iz­ja­vi za „Dan” na­vo­di da su po­stu­pa­ju­će su­di­je ko­je je okri­vi­la u sa­da od­ba­če­noj pri­ja­vi od­go­vor­ne za ne­sta­nak ovog do­ka­za, jer su mo­ra­le zna­ti sa­dr­ži­nu za­du­že­nog pred­me­ta i pa­zi­ti na nju.
– Iako je iz­bjeg­nu­ta po­sle­di­ca, ne smi­je se za­ne­ma­ri­ti či­nje­ni­ca da je zbog ne­sa­vje­snog ra­da po­me­nu­tih su­di­ja cio pro­ces mo­gao bi­ti za­vr­šen u ko­rist op­tu­že­nih. Pro­na­la­zak CD-a ne mo­že ni­ti smi­je da uti­če na od­lu­ku tu­ži­o­ca da po­stu­pa­ju­će su­di­je oslo­bo­di od­go­vorn­so­ti za ne­sa­vje­stan rad. Bez ob­zi­ra na to što je do­volj­no do­ka­za da pre­su­da do­bi­je svo­ju pra­vo­sna­žnost ne mo­že, ni­ti smi­je da se za­bo­ra­vi či­nje­ni­ca da je u jed­nom tre­nut­ku bio ne­stao CD iz pred­me­ta i vi­nov­ni­ci tog do­ga­đa­ja mo­ra­ju sno­si­ti od­go­vor­nost – ka­že Šće­ki­će­va, do­da­ju­ći da se kriv­ci mo­ra­ju ka­zni­ti ka­ko se ova­kve „gre­ške” ne bi po­na­vlja­le u bu­duć­no­sti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"