Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-11-21 DEMOKRATSKI FRONT POSTAVIO DESET PITANJA GLAVNOM SPECIJALNOM TUŽIOCU Katnić je Edi
Dan - novi portal
Po­vo­dom iz­ja­ve ko­ju je svje­dok sa­rad­nik Sa­ša Sin­đe­lić dao 2. no­vem­bra 2016. pred is­tra­žnim su­di­jom Mi­ro­sla­vom Ba­šo­vi­ćem, Pred­sjed­ni­štvo De­mo­krat­skog fron­ta po­sta­vlja de­set pi­ta­nja glav­nom spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću, „glav­nom iz­vo­đa­ču dr­žav­nog uda­ra, za ko­jeg će se do kra­ja po­stup­ka is­po­sta­vi­ti da je, u stva­ri, on sve vri­je­me bio Edi”.
– Na osno­vu ko­jeg čla­na za­ko­na i od­lu­ke je do­di­je­lio sta­tus agen­ta pro­vo­ka­to­ra Mir­ku Pa­ji Ve­li­mi­ro­vi­ću, osu­đi­va­nom kri­mi­nal­cu, ima­ju­ći u vi­du da je to is­klju­či­vo u nad­le­žno­sti po­li­ci­je, i da je mi­ni­star po­li­ci­je jav­no ne­gi­rao u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re da je po­li­ci­ja uče­stvo­va­la u do­dje­li tog sta­tu­sa Ve­li­mi­ro­vi­ću – upi­ta­li su iz DF-a.
Oni pi­ta­ju i da li je Sa­ša Sin­đe­lić 27. sep­tem­bra de­por­to­van sa mo­skov­skog aero­dro­ma zbog fal­si­fi­ko­va­nih put­nih is­pra­va, kao što je 2. no­vem­bra 2016. iz­ja­vio pred su­di­jom za is­tra­gu Mi­ro­sla­vom Ba­šo­vi­ćem, i ko je or­ga­ni­za­tor tzv. dr­žav­nog uda­ra u Cr­noj Go­ri – Edvard Ši­ro­kov ili Edu­ard Ši­šma­kov.
– Ako je to Edvard Ši­ro­kov, ka­ko je on­da mo­gao re­dov­nom avio-li­ni­jom da na­pu­sti Be­o­grad 21. ok­to­bra, a ima­ju­ći u vi­du da je sa­mo dva da­na pri­je to­ga ozvu­če­nom Sin­đe­li­ću tra­žio da ubi­je ta­da­šnjeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća? Ako je to Edu­ard Ši­šma­kov, ka­ko je on­da mo­gu­će da je taj čo­vjek or­ga­ni­zo­vao dr­žav­ni udar, a da ni­kad ni­je bio ni u Sr­bi­ji ni u Cr­noj Go­ri, o če­mu po­sto­ji i zva­nič­na po­tvr­da Mi­ni­star­stva spolj­nih po­slo­va Ru­ske Fe­de­ra­ci­je? Za­što se sni­mak raz­go­vo­ra iz­me­đu Sin­đe­li­ća i Ši­šma­ko­va, a na ko­ji se kao na krun­ski do­kaz ne­ko­li­ko pu­ta u svo­jim in­ter­vju­i­ma po­zi­vao Mi­li­vo­je Kat­nić, ne na­la­zi u do­ka­znim spi­si­ma, ima­ju­ći u vi­du da je Sin­đe­lić, po sop­stve­nom pri­zna­nju, bio ozvu­čen? Da li Mi­li­vo­je Kat­nić i da­lje tvr­di da su Edvard Ši­ro­kov i Edu­ard Ši­šma­kov jed­na ista oso­ba i da su su ru­ski dr­žav­ni or­ga­ni uče­sto­va­li u or­ga­ni­zo­va­nju dr­žav­nog uda­ra u Cr­noj Go­ri i da su za tu svr­hu or­ga­ni­zo­va­li ko­man­do­se GRU-a i agen­te FSB -a, da su fi­nan­si­ra­li te­ro­ri­zam, da su fal­si­fi­ko­va­li put­ne is­pra­ve, ka­ko bi spri­je­či­li ula­zak Cr­ne Go­re u NA­TO – pi­ta­ju iz DF-a.
Oni su Kat­ni­ća pi­ta­li i za­što je uni­štio pr­vi za­pi­snik o sa­slu­ša­nju Sa­še Sin­đe­li­ća, sa­či­njen kra­jem ok­to­bra 2016. go­di­ne u Be­o­gra­du.
– Po či­jem na­lo­gu i u skla­du sa ko­jim za­ko­ni­ma je Mi­li­vo­je Kat­nić mo­gao obe­ća­ti Sa­ši Sin­đe­li­ću pro­mje­nu iden­ti­te­ta ka­ko bi do­bio sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka i la­žno svje­do­čio u pro­ce­su za tzv. dr­žav­ni udar? Da li je ije­dan dr­žav­ni or­gan Cr­ne Go­re bio oba­vi­je­šten od stra­ne Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća ko­je sve ak­tiv­no­sti od 12. ok­to­bra 2016. pred­u­zi­ma ka­ko bi spri­je­čio na­ja­vlje­ni dr­žav­ni udar i naj­ve­će kr­vo­pro­li­će u isto­ri­ji Cr­ne Go­re? Po­što ZKP ne pred­vi­đa mo­guć­nost da se po­sta­vlja­ju pi­ta­nja spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu u sud­ni­ci, pred­sjed­ni­štvo DF-a pred cr­no­gor­skom jav­no­šću po­sta­vlja sa­mo ovih de­set pi­ta­nja Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću i oče­ku­je od­go­vo­re od nje­ga. Uko­li­ko iz­bjeg­ne od­go­vo­re, oba­vje­šta­va­mo ga da će mu ista ova pi­ta­nja bi­ti po­sta­vlje­na u sud­ni­ci, a su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša ne­ka po­ku­ša da ga spa­si od isti­ne –po­ru­či­li su iz DF-a.VJ.D.


SDT: Od­go­vo­ri­će­mo kroz do­ka­ze

Spe­ci­ja­lno dr­žav­no tu­ži­la­štvo oba­vi­je­sti­lo je jav­nost da će na sva pi­ta­nja ko­ja se ti­ču kri­vič­ne od­go­vor­no­sti okri­vlje­nih i kri­vič­nih dje­la ko­ja su pred­met po­stup­ka od­go­vo­ri­ti kroz pre­zen­to­va­nje do­ka­za.
– Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo će to, u skla­du sa svo­jom Usta­vom i za­ko­ni­ma de­fi­ni­sa­nom ulo­gom, ura­di­ti na glav­nom pre­tre­su ko­ji se pred Vi­šim su­dom u Pod­go­ri­ci pro­tiv okri­vlje­nih vo­di zbog kri­vič­nih dje­la stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je, te­ro­ri­zam u po­ku­ša­ju i kri­vič­nog dje­la pri­pre­ma­nje dje­la pro­tiv ustav­nog ure­đe­nja i bez­bjed­no­sti Cr­ne Go­re – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"