Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-11-21 OSNOVNO TUŽILAŠTVO POSTUPILO PO ODLUCI USTAVNOG SUDA
Ponovo saslušavaju „sajovce” zbog prebijanja
Dan - novi portal
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo po­stu­pi­će po od­lu­ci Us­tva­nog su­da ko­jom je na­lo­že­no da taj or­gan pre­du­zme od­go­va­ra­ju­će mje­re i rad­nje ka­ko bi bi­li iden­ti­fi­ko­va­ni svi pri­pad­ni­ci SAJ-a ko­ji su uče­stvo­va­li u pre­bi­ja­nju Mi­lo­ra­da Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća 24. ok­to­bra 2015.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, osnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac po­no­vo će sa­slu­ša­ti sve pri­pad­ni­ke SAJ-a i na­lo­ži­ti po­nov­na vje­šta­če­nja, a po­tom će iz­vje­štaj pro­sli­je­di­ti Us­tav­nom su­du.
Vi­še pri­pad­ni­ka SAJ-a bru­tal­no je pre­tu­klo Mar­ti­no­vi­ća 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne, na­kon raz­bi­ja­nja pro­te­sta DF-a. Na­kon bru­tal­nog pre­bi­ja­nja, po­lo­mi­li su i nje­gov auto­mo­bil, o če­mu po­sto­ji i vi­deo-za­pis.
Iako se na snim­ku vi­di da je u pre­bi­ja­nju Mar­ti­no­vi­ća uče­stvo­va­lo vi­še od 20 „sa­jo­va­ca”, sa­mo dva pri­pad­ni­ka te spe­ci­jal­ne je­di­ni­ce su za­vr­ši­la na op­tu­že­nič­koj klu­pi, a su­di im se za mu­če­nje u sti­ca­ju sa te­škim tje­le­snim po­vre­da­ma i uni­šte­njem i otu­đe­njem tu­đe stva­ri. 
Iz­no­se­ći od­bra­ne, oni su re­kli da su sa­mo ra­di­li svoj po­sao, dok je Mar­ti­no­vić tvr­dio da ga je 35 „sa­jo­va­ca” bru­tal­no pre­tu­klo te no­ći bez ika­kvog po­vo­da.
U me­đu­vre­me­nu, su­spen­do­va­ni ko­man­dant Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce Ra­do­sav Lje­ško­vić osu­đen je na pet mje­se­ci za­tvo­ra zbog pri­kri­va­nja pri­pad­ni­ka te po­li­cij­ske je­di­ni­ce, ko­ji su tu­kli gra­đa­ne na­kon raz­bi­ja­nja pro­te­sta De­mo­krat­skog fron­ta.Tu­ži­la­štvo je po­di­glo op­tu­žni pred­log pro­tiv Lje­ško­vi­ća zbog kri­vič­nog dje­la pru­ža­nje po­mo­ći uči­ni­o­cu po­sli­je iz­vr­še­nog kri­vič­nog dje­la, za ko­je je za­pri­je­će­na ka­zna za­tvo­ra od tri mje­se­ca do pet go­di­na. On se tre­nut­no na­la­zi na iz­dr­ža­va­nju za­tvor­ske ka­zne.
Ustav­ni sud je od­lu­ku ko­jom su na­re­di­li da Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci pre­du­zme od­go­va­ra­ju­će mje­re i rad­nje ka­ko bi bi­li iden­ti­fi­ko­va­ni pri­pad­ni­ci Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce ko­ji su uče­stvo­va­li u pre­bi­ja­nju Mi­lo­ra­da Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća do­sta­vio tu­ži­la­štvu tek na­kon če­ti­ri mje­se­ca. Ustav­ni sud je na­re­dio da tu­ži­la­štvo u ro­ku od tri mje­se­ca iz­vr­ši tu od­lu­ku i da im do­sta­ve iz­vje­štaj o to­me što su pred­u­ze­li. Iako su hit­nu is­tra­gu tra­ži­li u ro­ku od tri mje­se­ca, tu­ži­la­štvo je tek sa­da po­če­lo da pred­u­zi­ma rad­nje po nji­ho­voj od­lu­ci jer im je od­lu­ka do­sta­vlje­na sko­ro če­ti­ri mje­se­ca na­kon do­no­še­nja.
– Po­vo­dom do­ga­đa­ja od 24.10.2015. go­di­ne, ka­da je do­šlo do pre­bi­ja­nja Mi­lo­ra­da Mar­ti­no­vi­ća, ovo tu­ži­la­štvo je for­mi­ra­lo pred­met pro­tiv vi­še za­sad ne­i­den­ti­fi­ko­va­nih li­ca, pri­pad­ni­ka SAJ-a, ko­ji je od ta­da i da­lje u fa­zi iz­vi­đa­ja. U tom pred­me­tu, od­mah po do­ga­đa­ju, sa­slu­ša­ni su svi pri­pad­ni­ci SAJ-a i iz­vr­še­no je vi­še vje­šta­če­nja (me­di­cin­sko, PEH, sa­o­bra­ćaj­no ma­šin­sko, DNK ...). Od ta­da do da­nas, u kon­ti­nu­i­te­tu se pred­u­zi­ma­ju do­ka­zne rad­nje. Ustav­ni sud je do­nio od­lu­ku ko­ja je tu­ži­la­štvu do­sta­vlje­na tek 3.11.2017. go­di­ne – sa­op­šti­la je ra­ni­je za „Dan” Dan­ka Iva­no­vić Đe­rić, tu­ži­lac i port­pa­rol Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci.
Ustav­nu žal­bu po­vo­dom po­stu­pa­nja po­li­ca­ja­ca u slu­ča­ju pre­bi­ja­nja Mar­ti­no­vi­ća pod­ni­je­la je ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va (HRA). 
– Od­lu­ka u slu­ča­ju Mar­ti­no­vić je do­ni­je­ta 25. ju­la 2017, do­sta­vlje­na je po­sli­je vi­še od tri mje­se­ca, 6.11.2017, a još uvi­jek ni­je ob­ja­vlje­na u Slu­žbe­nom li­stu, pa tro­mje­seč­ni rok u ko­me je ODT du­žno da spro­ve­de sve po­treb­ne rad­nje još ni­je ni po­čeo da te­če. Ka­ko je Ustav­ni sud u od­lu­ci kon­sta­to­vao da ODT ni­je hit­no spro­ve­lo is­tra­gu i na­lo­žio da je sad hit­no spro­ve­de, odu­go­vla­če­nje Ustav­nog su­da u iz­ra­di od­lu­ke i nje­nom ob­ja­vlji­va­nju ne po­dr­ža­va ozbilj­nost na­red­be za hit­no spro­vo­đe­nje is­tra­ge – sa­op­šte­no je ra­ni­je iz HRA.
M.V.R.


Ni­šta ni­je­su vi­dje­li i ču­li

Za bru­tal­no pre­bi­ja­nje Mar­ti­no­vi­ća i lo­mlje­nje nje­go­vog auto­mo­bi­la su­di se sa­mo pri­pad­ni­ci­ma SAJ-a   Go­ra­nu Ze­ja­ku i Bo­ru Gr­gu­ro­vi­ću. U po­stup­ku je sa­slu­ša­no vi­še nji­ho­vih ko­le­ga, ali svi su tvr­di­li da kri­tič­ne no­ći ni­šta ni­je­su vi­dje­li i ču­li.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"