Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-08-23 STATISTIKA POKAZUJE DA NAŠI GRAĐANI TEŠKO DOBIJAJU AZIL U RAZVIJENIM DRŽAVAMA
Ilustracija (Foto: Balkan plus) Deportovano 300 crnogorskih državljana Iz Njemačke je deportovano 265 crnogorskih državljana, Švedske 10, Luksemburga osam, Austrije šest, Belgije četiri, Holandije pet i Danske i Španije po jedan građanin Crne Gore
Dan - novi portal
Iz ze­ma­lja Evrop­ske uni­je (EU) od po­čet­ka go­di­ne pri­nud­no je vra­će­no 300 cr­no­gor­skih gra­đa­na, po­ka­zu­ju po­da­ci iz Iz­vje­šta­ja o re­a­li­za­ci­ji ak­ci­o­nog pla­na za po­gla­vlje 24 prav­da, slo­bo­da i bez­bjed­nost. Ka­ko se na­vo­di u tom do­ku­men­tu, dr­ža­ve čla­ni­ce EU su po­sla­le 140 za­htje­va za re­ad­mi­si­ju, a naj­vi­še ih je bi­lo iz Nje­mač­ke iz ko­je je de­por­to­va­no 265 cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na.
Re­ad­mi­si­ja je do­bro­vo­ljan ili pri­si­lan po­vra­tak li­ca ko­ja neo­sno­va­no bo­ra­ve na te­ri­to­ri­ji ne­ke dr­ža­ve u nji­ho­ve ze­mlje po­ri­je­kla. U ogrom­nom bro­ju slu­ča­je­va ri­ječ je o od­bi­je­nim po­tra­ži­va­o­ci­ma azi­la, ali ima i dru­ga­či­jih slu­ča­je­va.
Pro­ce­du­ra re­ad­mi­si­je je da po­li­ci­ja ze­mlje u ko­joj li­ce bo­ra­vi ile­gal­no za­po­či­nje pro­ce­du­ru po­tvr­đi­va­nja dr­ža­vljan­stva oso­be či­ji je za­htjev za bo­ra­vak ili na­sta­nje­nje u toj ze­mlji od­bi­jen. Po­tom Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va Cr­ne Go­re do­bi­ja mol­bu za po­tvr­du iden­ti­te­ta, a na­kon to­ga, na osno­vu pot­pi­sa­nog spo­ra­zu­ma ša­lje po­zi­ti­van od­go­vor na za­htjev za re­ad­mi­si­ju po­li­ci­je dr­ža­ve iz ko­je je sti­gao za­htjev. Pro­ce­du­ra se oba­vlja uz kon­sul­ta­ci­je sa am­ba­sa­dom.
Ka­ko se na­vo­di u iz­vje­šta­ju ko­ji je usvoji­la cr­no­gor­ska vla­da, osim iz Nje­mač­ke za­htje­vi za re­ad­mi­si­ju su sti­za­li i iz Šved­ske i to za 10 li­ca, iz Luk­sem­bur­ga za osam, Austri­je za šest, Bel­gi­je za če­ti­ri, Ho­lan­di­je za pet i Dan­ske i Špa­ni­je za po jed­nog cr­no­gor­skog dr­ža­vlja­ni­na.
– U pe­ri­o­du od 1. ja­nu­a­ra do 30. ju­na ove go­di­ne ni­je bi­lo ne­ga­tiv­nih od­go­vo­ra na za­htje­ve za pri­hva­ta­nje cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Za pr­vih šest mje­se­ci, Cr­na Go­ra je od dr­ža­va čla­ni­ca EU do­bi­la 60 za­htje­va za pri­hva­ta­nje dr­ža­vlja­na tre­ćih dr­ža­va, ko­ji su se od­no­si­li na pri­hva­ta­nje 101 li­ca, ali ni­jed­no ni­je pri­hva­će­no.
– Iz Nje­mač­ke su sti­gla 53 za­htje­va za pri­hva­ta­nje 87 li­ca, Šved­ske je­dan za­htjev za pri­hva­ta­nje jed­nog li­ca, isto kao iz Austri­je, iz Bel­gi­je dva za­htje­va za pri­hva­ta­nje šest li­ca, Ho­lan­di­je je­dan za­htjev za pri­hva­ta­nje dva li­ca, a Nor­ve­ške dva za­htje­va za pri­hva­ta­nje če­ti­ri li­ca. Od po­čet­ka go­di­ne ni­je bi­lo po­zi­tiv­nih od­go­vo­ra za pri­hva­ta­nje li­ca ko­ja ni­je­su cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­ni –pi­še u iz­vje­šta­ju.
Pre­ma ras­po­lo­ži­vim po­da­ci­ma, iz­van Cr­ne Go­re ži­vi oko 600.000 lju­di na­šeg po­ri­je­kla. Pri­je go­di­nu bio je ak­tu­e­lan pro­blem ma­sov­nog ise­lja­va­nja na­ših gra­đa­na sa sje­ve­ra, pre­te­žno u Nje­mač­ku, ko­ji su po­ku­ša­li do­bi­ti azil u toj dr­ža­vi zbog te­ške so­cio-eko­nom­ske si­tu­a­ci­je. Ipak, oni su mo­ra­li da se vra­te jer je Cr­na Go­ra pro­gla­še­na za ze­mlju si­gur­nog po­ri­je­kla što je u ve­li­koj mje­ri ote­ža­lo do­bi­ja­nje azi­la u ze­mlja­ma EU.
Iz Upra­ve za di­ja­spo­ru ra­ni­je je sa­op­šte­no da ne­ma­ju po­u­zdan po­da­tak ko­li­ko lju­di sa pod­ruč­ja Cr­ne Go­re sa­da ži­vi u in­stran­stvu, jer uku­pan broj za­vi­si i od to­ga ko se sma­tra ise­lje­ni­kom.
Gra­đa­ni Cr­ne Go­re ko­ji ra­de u ino­stran­stvu i cr­no­gor­ski ise­lje­ni­ci tran­sfe­ri­sa­li su u do­mo­vi­nu to­kom 11 mje­se­ci pro­šle go­di­ne 349,3 mi­li­o­na eura.
Iz Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re (CBCG) sa­op­šte­no je da se od ukup­nog pri­li­va do­zna­ka, 215,5 mi­li­o­na eura od­no­si­lo na kom­pen­za­ci­je za­po­sle­nih, od­no­sno na pla­te re­zi­de­na­ta ko­ji ra­de u ino­stran­stvu. Na lič­ne tran­sfe­re od­no­si­lo se 101,9 mi­li­o­na eura, dok se 31,9 mi­li­o­na od­no­si­lo na pri­liv po osno­vu pen­zi­ja, in­va­lid­ni­na i dru­gih so­ci­jal­nih pri­ma­nja.
Iz Cen­tral­ne ban­ke su ob­ja­sni­li da su, u skla­du s no­vom me­to­do­lo­gi­jom Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da, ko­ju ta fi­nan­sij­ska in­sti­tu­ci­ja pri­mje­nju­je od 2014. go­di­ne, lič­ni tran­sfe­ri no­va ka­te­go­ri­ja ko­ja pred­sta­vlja ši­ri kon­cept od do­sad ko­ri­šće­nog kon­cep­ta rad­nič­kih do­zna­ka.
M.S.


U ze­mlje re­gi­o­na vra­će­no 27 gra­đa­na

Od po­čet­ka go­di­ne od dr­ža­va sa ko­ji­ma se Cr­na Go­ra gra­ni­či pri­mlje­na su ukup­no dva za­htje­va da se tri li­ca vra­te u ma­tič­nu dr­ža­vu. Iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne je sti­gao je­dan za­htjev za po­vra­tak dva li­ca, a iz Hr­vat­ske je­dan za­htjev.
– Od ukup­no dva za­htje­va za pri­hva­ta­nje tri li­ca ni­je bi­lo po­zi­tiv­nih od­go­vo­ra. Na je­dan za­htjev za pri­hva­ta­nje dva li­ca nad­le­žnim or­ga­ni­ma BiH upu­ćen je ne­ga­ti­van od­go­vor, dok je jed­no li­ce za­tra­ži­lo azil – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Cr­na Go­ra je de­por­to­va­la 27 li­ca ko­ja su dr­ža­vlja­ni ze­ma­lja u re­gi­o­nu, a naj­vi­še u Sr­bi­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"