Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-11-20 NI DVIJE GODINE NAKON ŠTO JE OTVORENO TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE NIJEDNA KOMPANIJA NIJE ZAINTERESOVANA ZA ULAZAK
Niko ne dolazi zbog monopola EPCG Novi snabdjevači se ne pojavljuju na našem tržištu jer nemaju povjerenja u vlast i sistem. Vrhu vlasti je bitno da se niko ni ne pojavljuje, kako ne bi narušavao monopol, jer je svakome jasno da su vlasnici EPCG bliski sa premijerom, rekao je Milutin Đukanović (DF)
Dan - novi portal
Ni na­kon sko­ro dvi­je go­di­ne ot­ka­ko je otvo­re­no tr­ži­šte elek­trič­ne ener­gi­je, od­no­sno, ot­ka­ko do­ma­ćin­stva ima­ju pra­vo da bi­ra­ju od ko­jeg snab­dje­va­ča će da ku­pu­ju stru­ju, ni­jed­na ener­get­ska kom­pa­ni­ja ni­je ušla na cr­no­gor­sko tr­ži­šte. Zbog to­ga su do­ma­ćin­stva i da­lje pri­mo­ra­na da stru­ju ku­pu­ju od Elek­tro­pri­vre­de ko­ja je­di­na snab­di­je­va ma­le po­tro­ša­če.
Pred­sjed­nik od­bo­ra Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ener­ge­ti­ku (RAE) Mi­ro­slav Vuk­če­vić ka­zao je „Da­nu” da se još ni­ko ni­je zva­nič­no ogla­sio i tra­žio do­bi­ja­nje li­cen­ce za snab­di­je­va­nje do­ma­ćin­sta­va.
– Li­cen­cu za snab­di­je­va­nje je do­bio Uni­prom, ali on ima svo­je po­tro­ša­če i na­mje­ra­va njih da snab­di­je­va stru­jom. U pi­ta­nju su od­re­đe­na pred­u­ze­ća. Mon­te­ne­gro bo­nu­su je ne­dav­no pro­du­že­na li­cen­ca za snab­di­je­va­nje elek­trič­nom ener­gi­jom do 2027. go­di­ne, ali ni od njih ne­ma­mo na­go­vje­šta­ja da će da snab­di­je­va­ju do­ma­ćin­stva. Mon­te­ne­gro bo­nus je od­re­đe­ni vre­men­ski pe­ri­od snab­di­je­vao Kom­bi­nat alu­mi­ni­ju­ma stru­jom – re­kao je Vuk­če­vić.
Je­dan od raz­lo­ga zbog ko­jih se od 2015. go­di­ne, ka­da je otvo­re­no tr­ži­šte, ni­ko ni­je po­ja­vlji­vao je taj što se FC Di­stri­bu­ci­ja ni­je iz­dva­ja­la iz EPCG. Po­lo­vi­nom go­di­ne je i to ura­đe­no, do­du­še sa za­ka­šnje­njem od ne­ko­li­ko go­di­na. No­vo pred­u­ze­će je Cr­no­gor­ski elek­tro­di­stri­bu­tiv­ni si­stem (CE­DIS).
– Di­stri­bu­ci­ja se iz­dvo­ji­la jer se zbog njih ni­ko ni­je ni po­ja­vlji­vao. Ako se bi­lo ko ja­vi za li­cen­cu snab­dje­va­ča elek­trič­nom ener­gi­jom, po­ku­ša­će da snab­di­je­va ve­li­ke po­tro­ša­če, a ne do­ma­ćin­stva. Snab­di­je­va­ti do­ma­ćin­stva je kom­pli­ko­va­no za­to što tre­ba da ima­te teh­nič­ku pod­lo­gu. Mo­ra­te da pri­ja­vi­te ener­gi­ju ko­ju će­te da tr­gu­je­te i pro­da­je­te po­tro­ša­či­ma. Re­ci­mo ako ho­će­te da snab­di­je­va­te hi­lja­du do­ma­ćin­sta­va mo­ra­te ima­ti po­dat­ke ko­li­ko tro­še elek­trič­ne ener­gi­je – po­ja­snio je Vuk­če­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, po­ten­ci­jal­ni snab­dje­vač bi mo­gao da uzme da snab­di­je­va je­dan grad.
– Za gra­do­ve se ima­ju po­da­ci o po­tro­šnji u zim­skom i ljet­njem pe­ri­o­du, ko­li­ka je po­tro­šnja da­nju, ko­li­ka no­ću. Snab­dje­vač bi mo­rao sve to da pro­jek­tu­je, jer bi od­stu­pa­nja u po­tro­šnji on pla­ćao – re­kao je Vuk­če­vić.
Da po­red EPCG ima još snab­dje­va­ča do­ma­ćin­stva bi mo­gla da bi­ra­ju kod ko­ga im vi­še od­go­va­ra da ku­pu­ju stru­ju, isto kao što je slu­čaj sa te­le­fo­ni­jom i ka­blov­skom te­le­vi­zi­jom. U slu­ča­ju kon­ku­ren­ci­je na tr­ži­štu, mo­gu­će bi bi­le i ni­že ci­je­ne stru­je, ko­ji­ma bi no­vi snab­dje­va­či pri­vu­kli po­tro­ša­če. Zbog sa­mo jed­nog snab­dje­va­ča gra­đa­ni mo­ra­ju da če­ka­ju kraj go­di­ne i no­ve ci­je­ne stru­je ko­je od­re­đu­je RAE. Oni od­re­đu­ju re­gu­la­to­r­no do­zvo­lje­ni pri­hod za CE­DIS, CGES i CO­TEE, dok su za ci­je­nu elek­trič­ne ener­gi­je kao re­fe­rent­nu iza­bra­li Ma­đar­sku ber­zu stru­je. Na osno­vu nje će se od­re­đi­va­ti ci­je­na stru­je u Cr­noj Go­ri i, pre­ma na­šim po­da­ci­ma, taj seg­ment ci­je­ne, ko­ji či­ni 40 od­sto ukup­ne ci­je­ne stru­je, bi­će uve­ćan za je­dan pro­ce­nat u 2017. go­di­ni. Osta­lih 60 od­sto, ko­je či­ne ci­je­na pre­no­sa, di­stri­bu­ci­je, ope­ra­to­ra tr­ži­šta i gu­bi­ci na mre­ži, od­re­di­će RAE do 1. de­cem­bra.
Funk­ci­o­ner DF-a Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić je ka­zao da se no­vi snab­dje­va­či ne po­ja­vlju­ju na do­ma­ćem tr­ži­štu jer ne­ma­ju po­vje­re­nje u vlast i u si­stem.
– In­ve­sti­to­ri zna­ju da će bi­ti opljač­ka­ni jer je na če­lu dr­ža­ve jed­na lo­pov­ska ban­da ko­ja svo­jim naj­bli­ži­ma omo­gu­ća­va da iz­vla­če pro­fit. Zbog to­ga se ni­ko ni ne ja­vlja i ne­ma že­lju da uče­stvu­je na ener­get­skom tr­ži­štu Cr­ne Go­re i snab­di­je­va do­ma­ćin­stva – oci­je­nio je Đu­ka­no­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, vr­hu vla­sti je bit­no da se ni­ko ni ne po­ja­vlju­je na tr­ži­štu elek­trič­ne ener­gi­je ka­ko ne bi na­ru­ša­vao mo­no­pol, jer je sva­ko­me ja­sno da su vla­sni­ci EPCG bli­ski pre­mi­je­ru.
– Dr­že Ter­mo­e­lek­tra­nu, Rud­nik uglja, KAP. Kon­tro­li­šu sve u elek­troener­get­skom sek­to­ru i ni­ko nor­ma­lan ne že­li da do­đe i in­ve­sti­ra no­vac u ta­kvim uslo­vi­ma. Zbog sve­ga is­pa­šta­ju gra­đa­ni i pla­ća­ju taj mo­no­pol. Vla­sti oči­gled­no od­go­va­ra da pljač­ka gra­đa­ne i re­sur­se – re­kao je Đu­ka­no­vić.
D.M.


Oko 340 hi­lja­da po­tro­ša­ča

EPCG snab­di­je­va stru­jom oko 340 hi­lja­da do­ma­ćin­sta­va. Od to­ga svo­je oba­ve­ze re­dov­no iz­mi­ru­je 172 hi­lja­de ili 51,5 od­sto po­tro­ša­ča. Pro­sje­čan ra­čun za stru­ju u ok­to­bru je iz­no­sio 30 eura, a u tom mje­se­cu do­ma­ćin­stva su po­tro­ši­la 92 mi­li­o­na ki­lo­vat-sa­ti elek­trič­ne ener­gi­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"