Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-04-08 POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA KOTOR I TIVAT BIĆE U FUNKCIJI OD 20. JUNA
Stjepčević i Novosel obišli radove Opštine vagaju ko će rukovoditi Klačinom Formirane su i dvije komisije, ali još izabrali menadžment. Mislim da će preduzeće imati oko devet radnika, neće to biti glomazno, već funkcionalno preduzeće. Nećemo dozvoliti da postrojenje krene a da nismo i ta pitanja riješili, rekao je Novosel
Dan - novi portal
TI­VAT -Po­stro­je­nje za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da u Đu­ra­še­vi­ći­ma bi­će za­vr­še­no do 20. ju­na, po­ru­či­li su ju­če pred­sjed­ni­ci op­šti­na Ko­tor i Ti­vat Alek­san­dar Stjep­če­vić i Ivan No­vo­sel, na gra­di­li­štu u Kla­či­ni. Oni su sa sa­rad­ni­ci­ma ob­i­šli po­stro­je­nje iz­ra­ziv­ši za­do­volj­stvo do­sad ura­đe­nim po­slo­vi­ma.
- Bo­ko­ko­tor­ski za­liv je uvr­šten u li­stu 30 naj­ljep­ših za­li­va svi­je­ta. Mo­ra­mo se od­go­vor­no od­no­si­ti pre­ma ži­vot­noj sre­di­ni. Sa ova­kvim po­stro­je­nji­ma na­dam se do­sti­ći će­mo evrop­ske stan­dar­de u eko­lo­gi­ji. Za­jed­nič­kim tru­dom ko­tor­ske i ti­vat­ske op­šti­ne do­šlo je do re­a­li­za­ci­je ovog po­stro­je­nja, a sve to, na­rav­no, ima uti­ca­ja na na­šu stra­te­šku gra­nu, a to je tu­ri­zam. Sve to go­vo­ri o zna­ča­ju ove na­še za­jed­nič­ke in­ve­sti­ci­je od 10,2 mi­li­o­na eura, pla­ni­ra­ne na 72 hi­lja­de sta­nov­ni­ka. Svi smo za­do­volj­ni di­na­mi­kom ra­do­va, i ja če­sti­tam i iz­vo­đa­ču ra­do­va i nad­zor­nom or­ga­nu i pred­u­ze­ću Vo­da­kom - re­kao je Stjep­če­vić. Pred­sjed­nik op­šti­ne Ti­vat re­kao je da se mo­že kon­sta­to­va­ti da su ra­do­vi u za­vr­šnoj fa­zi, i da su to re­zul­ta­ti do­bre sa­rad­nje i ko­mu­ni­ka­ci­je Ko­to­ra i Tiv­ta i kru­na ula­ga­nja u za­šti­ti ži­vot­ne sre­di­ne, pri­je sve­ga Za­li­va.
- Op­šti­na Ti­vat je u po­slednjih go­di­na ulo­ži­la ogrom­na sred­stva, da bi­smo do­šli do fi­na­la, do ovog po­stro­je­nja. Po­sli­je ovog si­gur­no će­mo ima­ti či­sti­ji za­liv. Pla­ni­ra­mo da sa­ni­ra­mo ha­va­ri­sa­ni is­pust ko­ji se na­la­zi u mo­ru. An­ga­žo­va­li smo i ro­ni­o­ca, obez­bi­je­di­li sred­stva. Mi­slim da će­mo do se­zo­ne i to ski­nu­ti sa dnev­nog re­da, ako ne bu­de pro­ble­ma sa ten­de­rom. Op­šti­na Ti­vat na­sta­vlja ula­ga­nja u pri­mar­nu, se­kun­dar­nu i ter­ci­jal­nu ka­na­li­za­ci­o­nu mre­žu. Ove go­di­ne za­vr­ši­će­mo ter­ci­jal­nu mre­žu u vi­šim di­je­lo­vi­ma, a kre­nu­će­mo sa iz­grad­njom ka­na­li­za­ci­o­nog si­ste­ma u Do­njoj La­stvi. Ra­di­mo na pro­jek­ti­ma za ka­na­li­za­ci­ju u Gra­di­o­šni­ci. Eli­mi­ni­sa­će­mo sve is­pu­ste ko­ji idu u za­liv. Ima­mo pro­jek­te, obez­bi­je­di­li smo sred­stva, ima­mo i is­ku­stva. Kre­nu­li smo pri­je de­se­tak go­di­na od nu­le, a do­šli smo do to­ga da će op­šti­na Ti­vat ima­ti rije­še­no pi­ta­nje ka­na­li­za­ci­je - re­kao je No­vo­sel.
Po­stro­je­njem će to­kom prob­nog jed­no­go­di­šnjeg pe­ri­o­da upra­vlja­ti iz­vo­đač, a op­šti­ne Ko­tor i Ti­vat ni­je­su ri­je­ši­le pi­ta­nje ko će na­kon to­ga upra­vlja­ti ovom fa­bri­kom za pre­ra­du ot­pad­nih vo­da. To ni­je i je­di­ni pro­blem, jer si­stem so­lar­nih sta­kle­ni­ka za isu­ši­va­nje mu­lja za što su op­štin­skom od­lu­kom već na­mi­je­nje­na sred­stva, ne zna se da li će se gra­di­ti. Od­lu­ka da li će se su­va ma­te­ri­ja ko­ja je pro­dukt isu­ši­va­nja od­la­ga­ti na de­po­ni­je ili će Vla­da do­ni­je­ti od­lu­ku od iz­grad­nji spa­li­o­ni­ce ot­pa­da za vi­še gra­do­va sa­če­ka­će naj­ma­nje go­di­nu. Iz­vo­đač ka­že da se na­kon go­di­nu tre­ba raz­mi­šlja­ti ku­da sa su­vom ma­te­ri­jom pre­o­sta­lom od pre­ra­de ot­pad­nih vo­da.
- Ra­di­mo na for­mi­ra­nju za­jed­nič­kog pred­u­ze­ća Ko­to­ra i Tiv­ta. For­mi­ra­ne su i dvi­je Ko­mi­si­je. Evo i da­nas će­mo raz­go­va­ra­ti na te­mu. Ni­smo još iza­bra­li me­na­dže­ment. Mi­slim da će pred­u­ze­će ima­ti oko de­vet rad­ni­ka, ne­će to bi­ti glo­ma­zno, već funk­ci­o­nal­no pred­u­ze­će. Ne­će­mo do­zvo­li­ti da po­stro­je­nje kre­ne a da ni­smo i ta pi­ta­nja rje­ši­li. Ma­lo smo za­sta­li sa ide­jom so­lar­nih sta­kle­ni­ka za isu­še­nje mu­lja. Ni­smo je od­ba­ci­li, ali tra­ži­mo no­va rje­še­nja. Po­stro­je­nje će mo­ći da funk­ci­o­ni­še u po­čet­ku, a do ta­da će­mo do­ći do ko­nač­nih rje­še­nja - re­kao je No­vo­sel.
I pro­jekt me­na­žer fir­me WTE Wassertechnik ko­ja iz­vo­di ra­do­ve Mar­tin Švaj­ce za­do­vo­ljan je što su pri kra­ju pro­jek­ta.
- Za­do­volj­ni smo pro­gre­som iz­vo­đe­nja ra­do­va. Tre­ba­lo bi da se zav­ši do 20. ju­na. Sa­da smo na pra­gu pri­klju­če­nja ot­pad­nih vo­da. 15. ma­ja bi tre­ba­la da bu­de pri­klju­če­na ka­na­li­za­ci­ja i to će sve sku­pa, na­rav­no, po­bolj­ša­ti ži­vot­nu sre­di­nu - is­ta­kao je Švaj­ce.
I nad­zor­ni or­gan je za­do­vo­ljan pro­gre­som ra­do­va ko­ji se, ka­ko je na­gla­sio De­jan Ilić iz fir­me GKW Con­sult, od­vi­ja­ju po pla­nu.
- Prob­ni pe­ri­od po­či­nje 15. ma­ja i na­dam se da će da­ti oče­ki­va­ne re­zul­ta­te - is­ta­kao je Ilić.Ž.K.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"