Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-11-20 NOVI DETALJI KOMBINATORIKE DPS-A ZA SASTAVLJANJE VLADE
Bošković i Marković Bošković Markovićev kandidat za šefa diplomatije Ukoliko bude formirana nova vlada pod vođstvom DPS-a, do promjene bi trebalo da dođe i na čelnim pozicijama u resorima finansija, nauke, unutrašnjih poslova i rada i socijalnog staranja Prema Olimpijskoj povelji i konvencijama Savjeta Evrope, funkcioneri međunarodnih sportskih federacija trebalo da se uzdržavaju od političkih funkcija, što se ne bi moglo reći i u slučaju Predraga Boškovića
Dan - novi portal
Sa­da­šnji mi­ni­star pro­svje­te Pre­drag Bo­ško­vić (DPS) bi­će kan­di­dat za no­vog še­fa cr­no­gor­ske di­plo­ma­ti­je ako bu­de for­mi­ra­na vla­da man­da­ta­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, Bo­ško­vić bi mo­gao da pre­u­zme taj re­sor ako de­le­ga­ci­ja DPS-a do­đe do no­ve ve­ći­ne kroz pre­go­vo­re sa stran­ka­ma manjina.
Na če­lu Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja (MVPEI) ra­ni­je je bio Igor Luk­šić, ko­ji je na­pu­stio tu funk­ci­ju da bi se kan­di­do­vao za ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Uje­di­nje­nih na­ci­ja, ali se ubr­zo po­vu­kao iz te tr­ke. U vri­je­me vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja, ru­ko­vo­đe­nje MVPEI bi­lo je po­vje­re­no pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću.
Ka­ko je „Dan” već pi­sao, Mar­ko­vi­će­va vla­da, uko­li­ko bu­de for­mi­ra­na, mo­gla bi da do­ne­se zna­ča­jan broj no­vih ime­na u od­no­su na sa­da­šnji Đu­ka­no­vi­ćev ka­bi­net.
Ra­ču­na­ju­ći i mi­ni­stra bez port­fe­lja, Vla­da Cr­ne Go­re ima 17 mi­ni­star­sta­va, s tim što bi taj broj u Mar­ko­vi­će­vom ka­bi­ne­tu tre­ba­lo da bu­de ve­ći ma­kar za je­dan re­sor, i to za re­sor spor­ta.
Pre­drag Bo­ško­vić je bio po­sla­nik u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re, za­mje­nik mi­ni­stra spolj­nih po­slo­va dr­žav­ne za­jed­ni­ce Sr­bi­je i Cr­ne Go­re, mi­ni­star eko­no­mi­je u Vla­di Cr­ne Go­re i pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Rud­ni­ka uglja Plje­vlja. On se u od­la­za­ćoj vla­di na­la­zi na mje­stu mi­ni­stra pro­svje­te.
Od ju­na 2012. go­di­ne je član Iz­vr­šnog ko­mi­te­ta Evrop­ske ru­ko­met­ne fe­de­ra­ci­je, a od­ne­dav­no je i pot­pred­sjed­nik te or­ga­ni­za­ci­je. Iako bi funk­ci­o­ne­ri me­đu­na­rod­nih sport­skih fe­de­ra­ci­ja, pre­ma Olim­pij­skoj po­ve­lji i kon­ven­ci­ja­ma Sa­vje­ta Evro­pe, tre­ba­lo da se uz­dr­ža­va­ju od po­li­tič­kih funk­ci­ja, ov­dje to ni­je slu­čaj.
Što se ti­če re­so­ra spor­ta, po­zna­to je da je kao glav­ni kan­di­dat za čel­ni­ka tog no­vog mi­ni­star­stva fi­gu­ri­rao Ni­ko­la Ja­no­vić (DPS), ali je sa­da i Li­be­ral­na par­ti­ja is­ta­kla kan­di­da­tu­ru. Bo­šnjač­koj stran­ci je tre­ba­lo da pri­pad­ne mje­sto mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de, ma­da bi, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, mo­glo da se ide na va­ri­jan­tu da pot­pred­sjed­nik Vla­de za re­gi­o­nal­ni raz­voj do­bi­je ve­ća ovla­šće­nja. BS je u pre­go­vo­ri­ma sa DPS-om tra­ži­la mje­sta mi­ni­sta­ra po­ljo­pri­vre­de i ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, mi­ni­stra bez port­fe­lja i pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de sa po­seb­nim re­so­rom za re­gi­o­nal­ni raz­voj, ali je pi­ta­nje da li će to bi­ti uva­že­no.
Po­sto­ji i mo­guć­nost da se for­mi­ra po­seb­no mi­ni­star­stvo za di­ja­spo­ru, ko­je bi na­sta­lo na osno­vu ra­da sa­da­šnje Upra­ve za di­ja­spo­ru, ko­ja je tre­nut­no dio upra­vo re­so­ra vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja. Mo­gu­će for­mi­ra­nje mi­ni­star­stva za di­ja­spo­ru, uz po­ten­ci­jal­no di­je­lje­nje Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma na dva re­so­ra, upu­ću­je na za­klju­čak o ozbilj­ni­joj re­kon­struk­ci­ji vla­de.
Ako Mar­ko­vić for­mi­ra vla­du, jed­na od va­ri­jan­ti je da no­vi mi­ni­star kul­tu­re bu­de Želj­ko Ru­to­vić, ko­ji je sa­da po­moć­nik mi­ni­stra. Per­so­nal­ne pro­mje­ne se oče­ku­ju i na mje­sti­ma mi­ni­sta­ra fi­nan­si­ja, na­u­ke, unu­tra­šnjih po­slo­va i ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja.
Ra­ni­je se spe­ku­li­sa­lo da bi So­ci­jal­de­mo­kra­ta­ma tre­ba­lo da pri­pad­nu mje­sta pot­pred­sje­ni­ka i mi­nistra sa­o­bra­ća­ja, kao i mje­sto pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re.
M.V.


Bez od­go­vo­ra

Pre­drag Bo­ško­vić ni­je od­go­vo­rio na pi­ta­nje „Da­na” da li je man­da­tar Mar­ko­vić raz­go­va­rao sa njim o ime­no­va­nju na funk­ci­ju še­fa cr­no­gor­ske di­plo­ma­ti­je. Na pi­ta­nja po­sla­ta na na­ma do­stu­pan broj Bo­ško­vi­će­vog bro­ja te­le­fo­na ju­če ni­je­smo do­bi­li od­go­vo­re. Bo­ško­vić nam ni­je od­go­vo­rio ni na pi­ta­nje da li je ime­no­va­nje na mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka Evrop­ske ru­ko­met­ne fe­de­ra­ci­je pre­pre­ka za nje­gov an­ga­žman u Vla­di.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"