Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-01-08 DPS ODGOVORIO NA VIŠE REAKCIJA OPOZICIJE O ULAGANJIMA I RAZVOJU GRADA
Istočnoj tribini pristupamo studiozno
Dan - novi portal
Opo­zi­ci­o­ni od­bor­ni­ci, tvrd­nja­ma da iz­ra­da idej­nog rje­še­nja za iz­grad­nju Is­toč­ne tri­bi­ne grad­skog sta­di­o­na ka­sni dva mje­se­ca, de­mon­stri­ra­ju kla­sič­no ne­po­zna­va­nje ma­te­ri­je kao i po­stu­pa­ka i pro­ce­du­ra pri­li­kom iz­ra­de stu­di­je ko­ja pred­sta­vlja osno­vu za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta, sa­op­šti­li su iz Klu­ba od­bor­ni­ka DPS-a re­a­gu­ju­ći na tekst „Gra­do­na­čel­ni­ci pro­la­ze, tri­bi­na osta­je u obe­ća­nji­ma”.
– Pred­stav­ni­ci­ma grad­ske upra­ve je 1. de­cem­bra pro­šle go­di­ne po­sred­stvom do­na­to­ra C.R.E.A.M. Mon­te­ne­gro pred­sta­vlje­no kon­cep­tu­al­no rje­še­nje ko­je je osno­va idej­nog pro­jek­ta Is­toč­ne tri­bi­ne i bu­du­ćeg iz­gle­da grad­skog sta­di­o­na u od­no­su na ko­je su ru­ko­vod­stvo i struč­ne slu­žbe Glav­nog gra­da da­li su­ge­sti­je i pred­lo­ge u ci­lju kva­li­tet­ni­je i efi­ka­sni­je iz­ra­de stu­di­je. Ra­di se o slo­že­nom po­slu ko­ji zah­ti­je­va rje­ša­va­nje plan­skih, imo­vin­skih i eko­nom­skih pi­ta­nja ko­ji­ma tre­ba pri­stu­pa­ti stu­di­o­zno i si­stem­ski, jer je iz­grad­nja is­toč­ne tri­bi­ne sa­mo pr­vi ko­rak u re­ko­struk­ci­ji či­ta­vog sta­di­o­na u ci­lju stva­ra­nja je­din­stve­ne cje­li­ne i kom­pakt­no­sti objek­ta po svim stan­dar­di­ma UEFA i FI­FA. Umje­sto da kao od­bor­ni­ci i gra­đa­ni Pod­go­ri­ce bu­du za­do­volj­ni i po­zdra­ve to što je grad­ska upra­va uspje­la da pro­na­đe kre­di­bil­ne i re­no­mi­ra­ne part­ne­re za iz­ra­du stu­di­je, ko­ja je u fi­nal­noj fa­zi, oni po­ku­ša­va­ju da ob­ma­nju­ju gra­đa­ne s ci­ljem pri­ku­plja­nja jef­ti­nih po­li­tič­kih po­e­na. Kao uvi­jek do sa­da ni ovo­ga pu­ta si­gur­no ne­će us­pje­ti u svom na­u­mu jer gra­đa­ni vr­lo do­bro zna­ju da grad­ska upra­va uspje­šno i efi­ka­sno re­a­li­zu­je sve ka­pi­tal­ne pro­jek­te i raz­vi­ja grad u skla­du sa pla­no­vi­ma i po­tre­ba­ma svih gra­đa­na Pod­go­ri­ce. Na na­čin na ko­ji oni mi­sle da je mo­gu­će iz­ra­di­ti stu­di­ju, taj po­sao bi bio za­vr­šen za pet da­na ta­ko što bi se pre­cr­ta­lo od­re­đe­no rje­še­nje ne­kog od slič­nih pro­je­ka­ta iz raz­vi­je­nih evrop­skih ze­ma­lja, što ne bi ima­lo ni­ka­kvu svr­hu i ko­rist u slu­ča­ju iz­grad­nje is­toč­ne tri­bi­ne i re­ko­struk­ci­je či­ta­vog sta­di­o­na. Su­šti­na iz­ra­de stu­di­je iz­vo­dlji­vo­sti je­ste upra­vo da se rje­še­nja pri­la­go­de po­sto­je­ćoj sport­skoj in­fra­struk­tu­ri –sa­op­šti­li su iz klu­ba od­bor­ni­ka DPS-a.
A.D.-S.R.


Opo­zi­ci­ja o so­ci­ja­li ka­ko im kad od­go­va­ra

Opo­zi­ci­ja u pod­go­rič­kom par­la­men­tu ne­ma usa­gla­šen stav da li je za jed­no­krat­nu so­ci­jal­nu po­moć ili ni­je i u kom iz­no­su, jer su pri­li­kom do­no­še­nja bu­dže­ta tvr­di­li su da je iz­nos pre­ve­lik, a sa­da mi­je­nja­ju mi­šlje­nje pa ka­žu da je „skan­da­lo­zno to što je za slu­žbu gra­do­na­čel­ni­ka opre­di­je­lje­no vi­še nov­ca ne­go za jed­no­krat­na so­ci­jal­na da­va­nja”, re­a­go­va­li su iz Klu­ba od­bor­ni­ka DPS-a u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da na tekst „Za Mi­gov ka­bi­net tri pu­ta vi­še ne­go za jed­no­krat­nu so­ci­ja­lu”.
– Ni na sjed­ni­ci Skup­šti­ne se ni­jed­na pri­mjed­ba ni­je mo­gla ču­ti na račun da su iz­dva­ja­nja za jed­no­krat­nu so­ci­jal­nu po­moć ma­la. Na­knad­na iz­mi­je­nje­na pa­met ovih od­bor­ni­ka vi­še go­vo­ri o po­li­ti­kant­stvu u nji­ho­vim re­do­vi­ma ne­go o ozbilj­nom oba­vlja­nju od­bo­r­nič­kog man­da­ta– sa­op­šti­li su iz Klu­ba od­bor­ni­ka DPS-a.


Ar­so­vić: La­ku­šić se „bu­di” pred iz­bo­re

Tu­žno zvu­či kad se Zo­ran La­ku­šić, od­bor­nik DNP-a par mje­se­ci pred iz­bo­re, probudi i „sje­ti” da je od­bo­r­nik u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da i da bi do­bro bi­lo da po­ka­že na­vo­du bri­gu za Pod­go­ri­cu, navodi Vla­dan Ar­so­vić, od­bor­nik DPS u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da.
– Ono što La­ku­ši­ća bo­li je to što je upra­va Glav­nog gra­da u pro­te­klom pe­ri­o­du re­a­li­za­ci­jom zna­čaj­nih ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta po­kre­nu­la je­dan ve­o­ma obi­man in­ve­sti­ci­o­ni ci­klus ko­jim smo stvo­ri­ti pret­po­stav­ke za di­na­mi­čan i odr­živ raz­voj Pod­go­ri­ce. Ko­li­ko gra­đa­ni vje­ru­ju La­ku­ši­ću i dru­ži­ni po­ka­zu­ju svi do­sa­da­šnji iz­bo­ri na ko­ji­ma či­ta­va ko­a­li­ci­ja par­ti­ja, me­đu ko­ji­ma je i La­ku­ši­će­va, ne uspi­je­va­ju ni­ti da se pri­bli­že DPS, a ka­mo li osvo­je vlast – po­ru­čio je Ar­so­vić.
On je pod­sje­tio i na sve objek­te i in­ve­sti­ci­je u pret­hod­nih tri ipo go­di­ne, kao i one tek za­po­če­te i pla­ni­ra­ne...

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"