Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-11-21 PREDSJEDNIK GP URA PODNIO PRIJAVU PROTIV DIREKTORA ASK
Abazović Abazović: Radonjić je šraf u kriminalnoj mašineriji režima Jedan sam od rijetkih funkcionera koji je dao saglasnost da ASK može slobodno pristupati svim mojim bankovnim računima, pa se pitam kako me neko može optužiti da sam nešto sakrio. Omogućio sam da ASK u svakom trenutku vidi svaku promjenu ali ne i da to zloupotrebljava niti da me zbog toga proganjaju, kaže Abazović
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA Dri­tan Aba­zo­vić pod­nio je pri­ja­vu Agen­ci­ji za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka i slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma pro­tiv di­rek­to­ra Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) Sretena Radonjića zbog zlo­u­po­tre­be lič­nih po­da­ta­ka u po­li­tič­ke svr­he. On je na­gla­sio da je je­dan od ri­jet­kih funk­ci­o­ne­ra ko­ji je dao sa­gla­snost da ASK mo­že slo­bod­no pri­stu­pa­ti svim nje­go­vim ban­kov­nim ra­ču­ni­ma.
– Pa se pi­tam, ka­ko me ne­ko mo­že op­tu­ži­ti da sam ne­što sa­krio? Omo­gu­ćio sam da ASK u sva­kom tre­nut­ku vi­di sva­ku pro­mje­nu ali ne i da to zlo­u­po­tre­blja­va ni­ti da me zbog to­ga pro­ga­nja­ju. Ali se ne tre­ba ču­di­ti „spi­ke­ru“ Pink M Sre­te­nu Ra­do­nji­ću, ko­ji je na­šao da „pu­ni“ ka­fa­ne i uli­ce ne­tač­nim in­for­ma­ci­ja­ma ko­je ima­ju za cilj da po­li­tič­ki agi­tu­je za DPS i de­gra­di­ra opo­zi­ci­o­na­re. Ra­di se o čo­vje­ku ko­ji po di­rek­ti­vi pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, sa ko­jim je ina­če u pri­ja­telj­sko-rod­bin­skim ve­za­ma, po­vr­šno, ne­pro­fe­si­o­nal­no i ud­ba­ški pod­me­će u ci­lju za­šti­ta ve­li­kih DPS zlo­u­po­tre­ba ko­ji­ma se na­vod­ni di­rek­tor, a su­štin­ski „spi­ker“ Be­be Po­po­vi­ća, ne že­li ba­vi­ti – is­ta­kao je Aba­zo­vić.
On je ka­zao da je u pe­tak bio u ASK jer je na jed­nom ne­for­mal­nom sku­pu, ka­ko je re­kao, sa­znao da se pro­tiv nje­ga vo­di po­stu­pak.
– Za­mi­sli­te ka­kav je pro­fe­si­o­na­li­zam di­rek­to­ra ASK-a kad na mje­sti­ma gdje lju­de naj­ma­nje in­te­re­su­je po­li­ti­ka sa­zna­jem po­vjer­lji­ve in­for­ma­ci­je i na­vod­no za­šti­će­ne po­dat­ke. Na­ža­lost, Ra­do­njić je uspio da u pot­pu­no­sti obe­smi­sli in­sti­tut da­va­nja sa­gla­sno­sti za uvid u lič­ne ban­kov­ne ra­ču­ne i da taj me­ha­ni­zam kon­tro­le, mi­mo za­ko­na, zlo­u­po­tri­je­bi. Žao mi je slu­žbe­ni­ka ko­ji ta­mo ra­de, oni ni­šta ni­je­su kri­vi, sa­mo sli­je­de upu­te čo­vje­ka ko­ji je obič­ni šraf u kri­mi­nal­noj ma­ši­ne­ri­ji re­ži­ma DPS-a – po­ru­čio je on.
Aba­zo­vić je do­dao da sa ne­str­plje­njem če­ka sud­ski po­stu­pak, kao i onaj ko­ji je on lič­no po­kre­nuo.
Me­di­ji su ju­če ob­ja­vi­li da je Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je 20. ok­to­bra pod­ni­je­la Su­du za pre­kr­ša­je Bu­dva – odje­lje­nje Ul­cinj za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka pro­tiv Aba­zo­vi­ća, ko­jeg te­re­ti da je pre­kr­šio Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, jer je pri­ja­vio ne­ta­čan iz­nos de­po­zi­ta u ban­ci. Agen­ci­ja ga te­re­ti da je pri­ja­vio 20.000 eura ma­nje oro­če­nog nov­ca od ono­ga, pre­ma tvrd­nja­ma ASK, što na­vod­no stvar­no ima.
Aba­zo­vić je po­vu­kao pot­pis ko­ji se od­no­si na da­va­nje sa­gla­sno­sti za uvid u nje­go­ve ban­kar­ske ra­ču­ne. On je taj po­stu­pak ASK obra­zlo­žio ti­me da se ra­di o fa­kul­ta­tiv­noj mje­ri ko­ju je Agen­ci­ja u pret­hod­nom pe­ri­o­du zlo­u­po­tri­je­bi­la.A.O.


ASK: Ne ra­di­mo po ne­či­jim di­rek­ti­va­ma

Iz Agen­ci­je su ju­če od­ba­ci­li tvrd­nje Aba­zo­vi­ća da po­kre­ću pre­kr­šaj­ne po­stup­ke po bi­lo či­jim na­lo­zi­ma i di­rek­ti­va­ma. Ka­za­li su da pro­vje­ru imo­vin­skih kar­to­na ne spro­vo­de se­lek­tiv­no i po sop­stve­nom na­ho­đe­nju, već u skla­du sa Go­di­šnjim pla­nom pro­vje­ra ko­jim je ob­u­hva­će­no 1.400 jav­nih funk­ci­o­ne­ra na dr­žav­nom i lo­kal­nom ni­vou kao i na osno­vu pod­ne­se­nih pri­ja­va.
– Go­di­šnjim pla­nom pro­vje­re je pro­pi­sa­na oba­ve­zna pro­vje­ra imo­vin­skih kar­to­na za sve po­sla­ni­ke, mi­ni­stre, tu­ži­o­ce i su­di­je. A ka­ko je po­sla­nik Aba­zo­vić uz sve na­ve­de­no dao Agen­ci­ji i sa­gla­snost da Agen­ci­ja mo­že vr­šti­ti pro­vje­ru po­da­ta­ka iz imo­vin­skog kar­to­na sa po­da­ci­ma sa ban­kov­nog ra­ču­na, Agen­ci­ja je i u ovom di­je­lu spro­ve­la po­stu­pak pro­vje­re i utvr­di­la od­re­đe­ne ne­po­du­dar­no­sti. U slu­ča­ju utvr­đe­ne ne­po­du­dar­no­sti po­da­ta­ka iz imo­vin­skog kar­to­na jav­nog funk­ci­o­ne­ra i evi­den­ci­ja in­sti­tu­ci­ja ko­je po­sje­du­ju po­dat­ke o imo­vi­ni i pri­ho­di­ma jav­nog funk­ci­o­ne­ra, Agen­ci­ja na­kon utvr­đi­va­nja či­nje­nič­nog sta­nja po­kre­će od­go­va­ra­ju­ći pre­kr­šaj­ni ili uprav­ni po­stu­pak – po­ja­šnja­va­ju iz ASK.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"