Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-11-21 fleš
Dan - novi portal
Pa­vli­čić u Dan­skoj

Za­stup­ni­ca Cr­ne Go­re pred Evrop­skim su­dom za ljud­ska pra­va Va­len­ti­na Pa­vli­čić uče­stvo­va­će na kon­fe­ren­ci­ji „2019. i po­sli­je – raz­ma­tra­nje i da­lji ko­ra­ci od In­ter­la­ken­skog pro­ce­sa“, ko­ja će se odr­ža­ti u Ko­ke­da­lu u Dan­skoj.
– Pred­stav­ni­ci ze­ma­lja čla­ni­ca Sa­vje­ta Evro­pe će se na kon­fe­ren­ci­ji sa­sta­ti sa su­di­ja­ma Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va, zva­nič­ni­ci­ma Se­kre­ta­ri­ja­ta Sa­vje­ta Evro­pe, na­ci­o­nal­nim par­la­men­tar­ci­ma i su­di­ja­ma, kao i prav­nim eks­per­ti­ma iz ci­vil­nog sek­to­ra, gdje će ima­ti pri­li­ku da ne­po­sred­no iz­lo­že pro­ble­me sa ko­ji­ma se su­o­ča­va kon­ven­cij­ski si­stem, a sve u ci­lju pro­na­la­že­nja na­či­na ka­ko da se pro­mo­vi­šu i za­šti­te ljud­ska pra­va i pro­na­đu na­či­ni za ja­ča­nje auto­ri­te­ta i odr­ži­vo­sti kon­ven­cij­skog si­ste­ma – sa­op­šte­no je iz Vla­de.A.O.


Si­stem­sko na­si­lje

U po­sled­njih go­di­nu, 325 tran­srod­nih oso­ba ši­rom svi­je­ta je ubi­je­no, od če­ga ve­ći­nu či­ne mi­gran­ti i sek­su­al­ni rad­ni­ci, sa­op­štio je iz­vr­šni di­rek­tor Aso­ci­ja­ci­je „Spek­tra“ Jo­van Uli­će­vić. On je po­vo­dom 20. no­vem­bra, Me­đu­na­rod­nog da­na sje­ća­nja na žr­tve tran­sfo­bi­je, ka­zao da na­si­lje pre­ma trans oso­ba­ma ni­je za­o­bi­šlo ni Cr­nu Go­ru, gdje je, ka­ko je po­ja­snio, u sep­tem­bru ove go­di­ne oso­ba iz LGBT za­jed­ni­ce na­pad­nu­ta zbog pret­po­sta­vlje­ne sek­su­al­ne ori­jen­ta­ci­je i rod­nog iden­ti­te­ta.
– Ta oso­ba je do­ži­vje­la uvre­de od stra­ne na­pa­da­ča, a za­tim i udar­ce u pred­je­lu ti­je­la, pri­li­kom če­ga je za­do­bi­la lak­še tje­le­sne po­vre­de. Ovaj slu­čaj ni­je usa­mljen, te smo još uvjek svje­do­ci ni­ske sto­pe pri­ja­vlji­va­nja na­si­lja, ali i pri­jet­nji pre­ma trans oso­ba­ma, ko­je se upra­vo zbog stra­ha od da­lje dis­kri­mi­na­ci­je i na­si­lja u dru­štvu, ri­jet­ko od­lu­ču­ju da pri­ja­ve na­si­lje – is­ta­kao je Uli­će­vić.A.O.


Pot­pi­su­ju me­mo­ran­dum

Za­vod za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re (ZZZCG) i Upra­va za in­spek­cij­ske po­slo­ve pot­pi­sa­će da­nas me­mo­ran­dum o sa­rad­nji. Ka­ko je po­ja­šnje­no iz ZZZ, cilj je učvr­šći­va­nje sa­rad­nje dvi­je in­sti­tu­ci­je na po­lju su­zbi­ja­nja ra­da na cr­no i pre­vo­đe­nja ne­for­mal­nog ra­da u re­gu­lar­ne rad­ne to­ko­ve. Me­mo­ran­dum će, ka­ko je na­ja­vlje­no, pot­pi­sa­ti di­rek­tor ZZZCG Su­ljo Mu­sta­fić i v.d. di­rek­to­ra Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve Ali­ja Ko­šu­ta.A.O.


Hu­ma­ni­tar­ni ba­zar

Kul­tur­ni i tu­ri­stič­ki po­ten­ci­ja­li Cr­ne Go­re, kao i cr­no­gor­ski pro­iz­vo­đa­či hra­ne i pi­ća, pred­sta­vlje­ni su u Sje­di­štu NA­TO-a u Bri­se­lu, gdje je u ne­dje­lju odr­žan NA­TO Hu­ma­ni­ta­r­ni ba­zar. Iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne su ka­za­li da su na ba­za­ru ze­mlje čla­ni­ce Ali­jan­se i part­ne­ri pred­sta­vi­li i u do­bro­tvor­ne svr­he pro­da­va­li svo­je na­ci­o­nal­ne pro­iz­vo­de.
– U ovoj ak­ci­ji, kao i pret­hod­nih go­di­na, uče­stvo­va­lo je i Stal­no pred­stav­ni­štvo Cr­ne Go­re pri NA­TO – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.A.O.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"