Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-11-21 BRISEL POSTAVIO KONKRETNE ZADATKE ZA CRNU GORU ZA POGLAVLJA 29 I 32 Spriječiti zloupotrebe evropskih fondova
Dan - novi portal
Cr­na Go­ra tre­ba da usvo­ji za­ko­no­dav­stvo u obla­sti­ma ko­je zah­ti­je­va­ju da­lje uskla­đi­va­nje, pri­je sve­ga da uskla­di svo­je za­ko­no­dav­stvo po pi­ta­nju ca­rin­skog sta­tu­sa i tran­zi­ta, upra­vlja­nja ca­rin­skim ri­zi­ci­ma i bez­bjed­no­snim aspek­ti­ma, na­vo­di se u za­vr­šnim mje­ri­li­ma za po­gla­vlje 29 (ca­rin­ska uni­ja) u pre­go­vo­ri­ma Cr­ne Go­re i EU. Mje­ri­la za za­tva­ra­nje po­gla­vlja po­sta­vi­la je Evrop­ska ko­mi­si­ja. Ka­ko se is­ti­če, Cr­na Go­ra mo­ra da im­ple­men­ti­ra Pro­gram ovla­šće­nog pri­vred­nog su­bjek­ta (AEO), ko­ji se ti­če pra­va in­te­lek­tu­al­ne svo­ji­ne.
– Cr­na Go­ra tre­ba da do­sled­no i efi­ka­sno pri­mje­nju­je svo­je ca­rin­ske pro­pi­se u svim svo­jim ca­rin­skim is­po­sta­va­ma, na­ro­či­to u obla­sti­ma ob­ra­de de­kla­ra­ci­ja, po­ri­je­kla, po­jed­no­sta­vlje­nih pro­ce­du­ra, pra­va in­te­lek­tu­al­ne svo­ji­ne, se­lek­tiv­no­sti kon­tro­la i ana­li­ze ri­zi­ka (uklju­ču­ju­ći auto­mat­sku ana­li­zu ri­zi­ka pri­je do­la­ska/ot­pre­ma­nja ro­be u svim vi­do­vi­ma pre­vo­za) – na­vo­di se u tek­stu za­vr­šnih mje­ri­la, ko­je je obje­lo­da­ni­lo Mi­ni­star­stvo evrop­skih po­slo­va, či­ji je šef Alek­san­dar An­dri­ja Pe­jo­vić.
Po­treb­no je, ka­ko se tvr­di, da Cr­na Go­ra ostva­ri do­vo­ljan na­pre­dak u raz­vo­ju svih neo­p­hod­nih me­đu­sob­no po­ve­za­nih in­for­ma­tič­kih si­ste­ma, po­seb­no si­ste­ma za upra­vlja­nje in­te­gri­sa­nom ta­ri­fom, si­ste­ma kon­tro­le iz­vo­za i si­ste­ma kon­tro­le uvo­za.
Za po­gla­vlje 32, ko­je se ti­če fi­nan­sij­ske kon­tro­le u EU, is­ti­če se da je neo­p­hod­no da Cr­na Go­ra spro­vo­di za­ko­no­dav­stvo u obla­sti unu­tra­šnjih fi­nan­sij­skih kon­tro­la u jav­nom sek­to­ru i osnov­ne po­li­ti­ke. Neo­p­hod­no je, ka­ko se na­vo­di, da osi­gu­ra­va ade­kvat­ne ad­mi­ni­stra­tiv­ne ka­pa­ci­te­te na cen­tral­nom i lo­kal­nom ni­vou, u fon­do­vi­ma so­ci­jal­ne si­gu­r­no­sti i dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma.
– Cr­na Go­ra obez­bje­đu­je efi­ka­snu ko­or­di­na­ci­ju ak­tiv­no­sti usmje­re­nih pro­tiv pre­va­ra ka­ko bi obez­bi­je­di­la is­pu­nje­nje bu­du­ćih oba­ve­za i pri­mje­ne od­red­bi re­gu­la­ti­ve 2185/96 u ve­zi s pru­ža­njem po­dr­ške in­spek­to­ri­ma Evrop­ske ko­mi­si­je, pri pro­vje­ra­ma na mje­stu i in­spek­ci­ja­ma ko­je iz­vr­ša­va Evrop­ska ko­mi­si­ja – na­ve­de­no je u tek­stu za­vr­šnih mje­ri­la.
Is­tak­nu­to je da Cr­na Go­ra obez­bje­đu­je bi­lans re­zul­ta­ta o sa­rad­nji s Evrop­skom ko­mi­si­jom o pri­ja­vlje­nim ne­pra­vil­no­sti­ma i slu­ča­je­vi­ma is­tra­ga ko­je se od­no­se na fon­do­ve EU.
– Cr­na Go­ra ra­ti­fi­ku­je i spro­vo­di Že­nev­sku me­đu­na­rod­nu kon­ven­ci­ju za su­zbi­ja­nje fal­si­fi­ko­va­nja va­lu­te iz 1929, uskla­đu­je svo­je za­ko­no­dav­stvo s prav­nom te­ko­vi­nom EU u obla­sti me­da­ljo­na i že­to­na slič­nih euro ko­va­ni­ca­ma i osi­gu­ra­va ade­kvat­ne ad­mi­ni­stra­tiv­ne ka­pa­ci­te­te cen­tra za teh­nič­ku ana­li­zu – na­vo­di se u tek­stu mje­ri­la.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"