Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-08 GORAN DANILOVIĆ PONUDIO RJEŠENJE OPOZICIONIM KOLEGAMA
Danilović Podržite mene i srušićemo DPS Ja neću da se krijem. Podržite mene, uvažene kolege, i nećete imati stranačke štete – poručio je Danilović Ako izgubim, čak i sa 49,9 odsto glasova, ali uz vašu podršku, napustiću politički život jednom zasvagda, saopštio je Danilović
Dan - novi portal
Pred貞jed要ik Uje苓i要je要e Cr要e Go訃e (UCG) Go訃an Da要i衍o赳ić pred衍ožio je osta衍im opo述i苞i觔要im su苑jek負i衫a da ga po苓rže kao pred貞jed要ič虺og kan苓i苓a負a na iz苑o訃i衫a 15.apri衍a. On je to pred衍ožio u jav要om obraća要ju li苓e訃i衫a osta衍ih opo述i苞i觔要ih su苑je虺a負a, ko虻e „Dan” ob虻a赳lju虻e.
– Ne mo訃a衫o po mr虺lom „po衍i負ič虺om” mra虺u, za ko虻i smo sa衫i kri赳i, traži負i lučem i svi虻ećom ne貞tra要ač虺og kan苓i苓a負a za pred貞jed要i虺a Cr要e Go訃e. Ne mo訃a衫o. Ni虻e ni pošte要o. To ni虻e kan苓i苓at, ne茆o žr負va, to je iz茆o赳or naše ne貞po貞ob要o貞ti ko虻a tra虻e go苓i要u da要a. Tre苑a li ne虺o da „po茆i要e” u naše ime, da nas ne虺o spa貞i? Ne虺o da iz茆u苑i, a da mi ni貞mo kri赳i – za計i負ao se Da要i衍o赳ić.
On je pod貞je負io da su iz Uje苓i要je要e Cr要e Go訃e traži衍i jed要og kan苓i苓a負a za pred貞jed要i虺a pri虻e pet mje貞e苞i.
– Ta苓a su ne虺i od vas go赳o訃i衍i da je bo衍ji po衍i負ič虺i li苓er ko虻e衫 vje訃u虻e naj赳iše lju苓i. Ni虻e貞mo se do茆o赳o訃i衍i. Sa苓a, ka苓a su ne虺i ča貞no i držeći ri虻eč ob虻a赳i衍i kan苓i苓a負u訃u, vi kaže負e – tre苑a nam je苓an kan苓i苓at. Mo訃a衫o li da se od訃ek要e衫o kan苓i苓a負u訃e u ime ne計o述na負og? Ko je taj? Ko je taj ko虻i nas može oku計i負i „na虺on po衍i負ič虺e po要oći”, na虺on što smo se obru虺a衍i? Na虺on sve茆a, imam pred衍og za vas. Ja ne umi虻em da pe負ljam u mi要ut do ništa. Ja neću da se kri虻em. Po苓rži負e me要e, uvaže要e ko衍e茆e, i neće負e ima負i stra要ač虺e šte負e, a to je je苓i要o što vas in負e訃e貞u虻e – po訃učio je Da要i衍o赳ić.
On je do苓ao da će pod要i虻e負i ostav虺u na mje貞to pred貞jed要i虺a Uje苓i要je要e Cr要e Go訃e ako uz po苓ršku ko衍e茆a po苑i虻e苓i na iz苑o訃i衫a, „ka虺o ne bi貞te osje負i衍i kon虺u訃en苞i虻u stran虺e či虻i je pred貞jed要ik”.
– Ako iz茆u苑im, čak i sa 49,9 od貞to gla貞o赳a, ali uz vašu po苓ršku, na計u貞tiću po衍i負ič虺i ži赳ot jed要om za貞vag苓a. Na計u貞tiću i za虐va衍iću vam. Do貞ta赳iću „Da要u”, već sju負ra, tu vr貞tu jav要og ugo赳o訃a ko虻i me oba赳e述u虻e – jav要o ga pot計i貞u虻em. Isto赳re衫e要o, kad smo već svi kri赳i za ovu la虺r苓i虻u, oče虺u虻em da nam po要u苓i負e slič要o. Ako se ne虺o od vas li苓e訃a kan苓i苓u虻e i po苑i虻e苓i, a do苑i虻e našu po苓ršku, ne虺a bu苓e i pred貞jed要ik Cr要e Go訃e i pred貞jed要ik svo虻e stran虺e. Ali ako iz茆u苑i, ne虺a na計u貞ti po衍i負i虺u kao što bih i ja. Vje訃u虻em da je po要u苓a pošte要a. Znam da je貞te – na赳eo je Da要i衍o赳ić.
Ka虺o je po訃učio ko衍e茆a衫a, „ne može衫o vući za nos opo述i苞i觔要u Cr要u Go訃u a da ne do苑i虻e衫o po no貞u ako slaže衫o”.
– Ne zo赳i負e me da za虻ed要o laže衫o. Da to hoću, ja bih mo茆ao i bez vas da lažem –is負a虺ao je pred貞jed要ik Uje苓i要je要e Cr要e Go訃e Go訃an Da要i衍o赳ić.
Kan苓i苓at za pred貞jed要i虺a Cr要e Go訃e od訃e苓iće svog opu要o衫oće要og pred貞tav要i虺a u proši訃要om sa貞tavu Držav要e iz苑or要e ko衫i貞i虻e, ko虻i može da uče貞tvu虻e i pu要o赳ažno od衍uču虻e 20 da要a pri虻e da要a od訃eđe要og za održa赳a要je iz苑o訃a, od要o貞no do 26.mar負a.
M.V.


URA za za虻ed要ič虺og kan苓i苓a負a

Pred貞jed要ištvo Građan貞kog po虺re負a URA po苓rža衍o je stav ru虺o赳od貞tva par負i虻e, na če衍u sa pred貞jed要i虺om Dri負a要om Aba述o赳ićem, oko po貞ti述a要ja do茆o赳o訃a o za虻ed要ič虺om pred貞jed要ič虺om kan苓i苓a負u opo述i苞i虻e.
Ka虺o je sa觔pšte要o, pred貞jed要ištvo URA je još jed要om pot苞r負a衍o da za虻ed要ič虺i kan苓i苓at građan貞ke pro苯i衍a苞i虻e ga訃an負u虻e uspjeh na pred貞jed要ič虺im iz苑o訃i衫a i ve衍i虺u opo述i苞i觔要u po苑je苓u, kao i poče負ak sve赴虺up要ih de衫o虺rat貞kih pro衫je要a.
– URA za負o osta虻e pri赳rže要a do茆o赳o訃u opo述i苞i虻e i oče虺u虻e od osta衍ih opo述i苞i觔要ih su苑je虺a負a da pre苓u述mu po負reb要e ko訃a虺e, shod要o svo虻oj ulo述i i znača虻u na po衍i負ič虺oj sce要i, ka虺o bi do tog do茆o赳o訃a što pri虻e i došlo – sa觔pšte要o je iz GP URA.
Pred貞jed要ištvo URA iza苑ra衍o je si要oć Fi衍i計a Adžića za pot計red貞jed要i虺a stran虺e.


Vrh DPS-a odlučuje da要as

Pred貞jed要ištvo De衫o虺rat貞ke par負i虻e so苞i虻a衍i貞ta tre苑a衍o bi da要as da poč要e kon貞ul負a苞i虻e o pred貞jed要ič虺om kan苓i苓a負u naj赳eće vla苓a虻uće par負i虻e.
Pre衫a pi貞a要ju por負a衍a Ana衍i負i虺a, ni虻e is虺ljuče要a mo茆uć要ost da pred貞jed要ištvo pred衍oži pred貞jed要ič虺og kan苓i苓a負a. Ako pred貞jed要ik DPS-a Mi衍o Đu虺a要o赳ić osta要e pri sta赳u o po赳lače要ju sa držav要ih funk苞i虻a, kao po負en苞i虻al要i kan苓i苓a負i po衫i要ju se bivša mi要i貞tar虺a od苑ra要e Mi衍i苞a Pe虻a要o赳ić Đu訃išić i mi要i貞tar po衍jo計ri赳re苓e i ru訃al要og raz赳o虻a Mi衍u負in Si衫o赳ić.
Za ko要ač要u od衍u虺u, ka虺o se na赳o苓i, važno je i to ko će bi負i pred貞jed要ič虺i kan苓i苓a負i opo述i苞i虻e.


Bo虻a要ić bez ko衫en負a訃a

Eko要o衫i貞ta i ne虺a苓ašnji po貞la要ik Mla苓en Bo虻a要ić re虺ao je juče da ne že衍i da ko衫en負a訃iše me苓ij貞ke spe虺u衍a苞i虻e da će bi負i kan苓i苓at za pred貞jed要i虺a Cr要e Go訃e.
– O to衫e do貞ad ni虻e貞u vođe要i ne虺i zva要ič要i raz茆o赳o訃i. Sma負ram da u ovom tre要ut虺u ne衫a po負re苑e da bi衍o šta ko衫en負a訃išem – re虺ao je Bo虻a要ić.
Pre衫a ne虺im in苯or衫a苞i虻a衫a, kao mo茆ući kan苓i苓at po衫i要je se i bivši pred貞jed要ik CA胤U Mo衫ir Đu訃o赳ić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"