Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-08 VANJA ĆALOVIĆ MARKOVIĆ KAŽE DA JE SITUACIJA U VEZI SA POTVRĐIVANJEM KANDIDATURA ZA APRILSKE IZBORE DRAMATIČNA
Ćalović Marković DIK ne provjerava šverc potpisa Izuzetno je zabrinjavajuće što DIK uopšte ne provjerava autentičnost potpisa – kazala je Ćalović Marković
Dan - novi portal
Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja (DIK) mo­ra omo­gu­ći­ti gra­đa­ni­ma da pro­vje­re da li je nji­ho­vo ime zlo­u­po­tri­je­blje­no i na­la­zi li se na li­sti pot­pi­sa po­dr­ške bi­lo ko­jem pred­sjed­nič­kom kan­di­da­tu, sma­tra­ju u Mre­ži za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS).
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca te ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Va­nja Ća­lo­vić Mar­ko­vić oci­je­ni­la je da je si­tu­a­ci­ja po pi­ta­nju pri­ku­plja­nja pot­pi­sa po­dr­ške za pred­sjed­nič­ku kan­di­da­tu­ru dra­ma­tič­na.
– Iz­u­zet­no je za­bri­nja­va­ju­će što DIK uop­šte ne pro­vje­ra­va auten­tič­nost pot­pi­sa – ka­za­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić za agen­ci­ju Mi­na.
Ona je pod­sje­ti­la da je MANS i ra­ni­je pred­la­gao da se gra­đa­ni­ma omo­gu­ći ne­ka vr­sta apli­ka­ci­je na saj­tu DIK-a ka­ko bi sva­ko mo­gao da pro­vje­ri da li je nje­gov pot­pis na li­sta­ma onih ko­ji su po­dr­ža­li pred­sjed­ni­če kan­di­da­te.
Pre­ma ri­je­či­ma Ća­lo­vić Mar­ko­vić, i ra­ni­je je bi­lo slu­ča­je­va da gra­đa­ni ni­je­su zna­li da se nji­ho­vi pot­pi­si na­la­ze na tim li­sta­ma, zbog če­ga je bi­lo do­sta op­tu­žbi da se ta do­ku­men­ta­ci­ja fal­si­fi­ku­je.
– Mi­ni­mum ko­ji DIK tre­ba da ura­di je to da omo­gu­ći da sva­ki gra­đa­nin mo­že da pro­vje­ri da li je nje­go­vo ime zlo­u­po­tri­je­blje­no i da ima mo­guć­nost da vi­di da li se na­la­zi na li­sti sa pot­pi­si­ma po­dr­ške bi­lo ko­jem pred­sjed­nič­kom kan­di­da­tu – re­kla je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
U su­prot­nom, ka­ko je do­da­la, iz­bor­ni si­stem po­sta­će to­li­ko po­ro­zan i omo­gu­ća­va­će zlo­u­po­tre­bu dr­žav­nih fon­do­va.
– Sva­ko ko pro­đe pro­ce­du­ru i bu­de pri­hva­ćen kao kan­di­dat ima pra­vo na dio sred­sta­va iz dr­žav­nog bu­dže­ta – uka­za­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Ko­men­ta­ri­šu­ći si­tu­a­ci­ju u DIK-u, ona je oci­je­ni­la da po­sled­nja od­lu­ka ko­ja se od­no­si na Be­ra­ne po­ka­zu­je da se ra­di o par­tij­skoj Ko­mi­si­ji i ti­je­lu ko­je od­lu­ke do­no­si na osno­vu in­struk­ci­ja ko­je do­bi­ja od po­li­tič­kih par­ti­ja, a ne na osno­vu pra­va i za­ko­na.
– Vi­dje­li smo na dje­lu kla­sič­nu sa­mo­vo­lju pred­sjed­ni­ka DIK-a, ko­ja je do­ve­la do to­ga da se ne­ko­li­ko sed­mi­ca na­kon odr­ža­va­nja iz­bo­ra oni po­na­vlja­ju na ne­ko­li­ko bi­rač­kih mje­sta iako su za­ko­nom pro­pi­sa­ni ro­ko­vi za od­lu­či­va­nje iz­u­zet­no krat­ki i odav­no su is­te­kli – kon­sta­to­va­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Ona je upo­zo­ri­la da bi po­na­vlja­nje slič­ne si­tu­a­ci­je na pred­sjed­nič­kim ili lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pod­go­ri­ci mo­glo da do­ve­de do du­bo­ke po­li­tič­ke kri­ze.
– Za­to što to su­štin­ski zna­či da onaj ko ima ve­ći­nu u DIK-u mo­že da po­na­vlja iz­bo­re na bi­rač­kim mje­sti­ma sve dok ne bu­de za­do­vo­ljan re­zul­ta­tom – upo­zo­ri­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Po­stu­pa­nje DIK-a, ka­ko je do­da­la, ne mo­že se ni na ko­ji na­čin pred­vi­dje­ti, čak ni ka­da su u pi­ta­nju ro­ko­vi u ko­ji­ma bi mo­ra­li da do­ne­su od­lu­ke. Ona je pod­sje­ti­la da su ro­ko­vi za od­lu­či­va­nje kad su u pi­ta­nju pri­ja­ve ve­za­ne za iz­bo­re 24 sa­ta ili mak­si­mal­no 48 sa­ti.
– Mi smo do­šli u si­tu­a­ci­ju vr­lo neo­bič­nog tu­ma­če­nja ko­je je omo­gu­ći­lo DIK-u da od­lu­ku do­ne­se po­sli­je ne­ko­li­ko ne­dje­lja. Ako je ta­kvo tu­ma­če­nje, on­da to zna­či da je ta od­lu­ka mo­gla da bu­de do­ni­je­ta i za go­di­nu, dvi­je ili pet go­di­na –za­klju­či­la je iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca MANS-a.
M.V.


Ni­ko ne­će u par­tij­sku Ko­mi­si­ju

Pre­ma ri­je­či­ma Ća­lo­vić Mar­ko­vić, DIK je i od me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce pre­po­znat kao jed­na po­li­tič­ka struk­tu­ra.
– I to je raz­log zbog ko­jeg NVO, ma­kar one ko­je se ozbilj­ni­je ba­ve iz­bo­ri­ma, od­bi­ja­ju da pred­lo­ži svog kan­di­da­ta za čla­na u Ko­mi­si­ji, da ne bi­smo bi­li u po­zi­ci­ji da sju­tra taj kan­di­dat tre­ba da od­lu­ču­je o ne­če­mu što je sa­mo pi­ta­nje po­li­tič­ke od­lu­ke osta­lih čla­no­va DIK-a, od­no­sno da tre­ba da do­ne­se od­lu­ku ko­ja će bi­ti u ko­rist jed­ne ili dru­ge stra­ne – re­kla je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"