Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-21 NADLEŽNI NE REAGUJU NA KRŠENJE ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA I VOJSCI
Pripadnik VCG Janko Fuštić, drugi zdesna, sa oznakom DPS-a Vojnici i policajci u kampanji DPS-a Na fotografijama se vidi da je pripadnik Vojske Crne Gore Janko Fuštić učestvovao u agitovanju za DPS, noseći majicu sa sloganom te stranke, a službenik MUP-a Marko Fuštić bio je jedan od najveselijih na zabavi mladih DPS-a u Mojkovcu Zakoni o vojsci i o unutrašnjim poslovima zabranjuju političko-partijski angažman pripadnika vojske i policije
Dan - novi portal
U iz­bor­nu kam­pa­nju De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) u Moj­kov­cu ak­tiv­no su uklju­če­ni i po­je­di­ni pri­pad­ni­ci Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va i Voj­ske Cr­ne Go­re iako pr­o­pi­si stro­go za­bra­nju­ju ta­kvo po­stu­pa­nje jav­nih slu­žbe­ni­ka.
Na fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je su ob­ja­vlje­ne na dru­štve­nim mre­ža­ma vi­di se da je pri­pad­nik Voj­ske Cr­ne Go­re Jan­ko Fu­štić uče­stvo­vao u agi­to­va­nju za DPS, no­se­ći ma­ji­cu sa pred­iz­bor­nim slo­ga­nom te stran­ke za iz­bo­re u Moj­kov­cu. Na tim fo­to­gra­fi­ja­ma mo­že se vi­dje­ti i da je slu­žbe­nik MUP-a Mar­ko Fu­štić bio je­dan od naj­ve­se­li­jih na za­ba­vi mla­dih DPS-a u Moj­kov­cu.
Za­kon o unu­tra­šnjim po­slo­vi­ma i Ko­deks po­li­cij­ske eti­ke za­bra­nju­ju po­li­cij­skim slu­žbe­ni­ci­ma da pri­su­stvu­ju bi­lo ka­kvim oku­plja­nji­ma po­li­tič­kih par­ti­ja.
I u slu­ča­ju pri­pad­ni­ka voj­ske ra­di se o ne­za­ko­ni­tom po­stu­pa­nje jer Za­kon o Voj­sci Cr­ne Go­re iz­ri­či­to za­bra­nju­je bi­lo ka­kvo po­li­tič­ko dje­lo­va­nje nje­nih pri­pad­ni­ka.
Fo­to­gra­fi­je voj­ni­ka i po­li­ca­ja­ca iz kam­pa­nje DPS-a ob­ja­vlje­ne su ju­če na por­ta­lu IN4S.
Za­kon o unu­tra­šnjim po­slo­vi­ma u čla­nu 94 sa­dr­ži od­red­bu da po­li­cij­ski slu­žbe­nik ne smi­je bi­ti član po­li­tič­ke stran­ke, da ne smi­je po­li­tič­ki dje­lo­va­ti ni­ti se kan­di­do­va­ti na dr­žav­nim i lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Po­li­cij­ski slu­žbe­nik, ka­ko se na­vo­di, ne smi­je ni u slu­žbe­noj uni­for­mi pri­su­stvo­va­ti stra­nač­kim i dru­gim po­li­tič­kim sku­po­vi­ma osim je ako je na tim sku­po­vi­ma pri­su­tan ra­di oba­vlja­nja slu­žbe­nih za­da­ta­ka.
Za­ko­na o Voj­sci Cr­ne Go­re u čla­nu 18 pro­pi­su­je po­li­tič­ku ne­u­tral­nost i ne­pri­stra­snost. Pre­ci­zi­ra­no je da li­ce u slu­žbi u voj­sci vr­ši slu­žbu po­li­tič­ki ne­u­tral­no i ne­pri­stra­sno, u skla­du sa jav­nim in­te­re­som. Ta­ko­đe, li­ce u slu­žbi u voj­sci du­žno je da se uz­dr­ža­va od jav­nog is­po­lja­va­nja svo­jih po­li­tič­kih uvje­re­nja i ne mo­že bi­ti član po­li­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je.
Lo­kal­ni iz­bo­ri na Ce­ti­nju, Moj­kov­cu i Pet­nji­ci bi­će odr­ža­ni 26. no­vem­bra. I ovi lo­kal­ni iz­bo­ri bi­će odr­ža­ni u svje­tlu broj­nih zlo­u­po­tre­ba. Ta­ko je pro­je­kat raz­vo­ja kla­ste­ra i tran­sfor­ma­ci­je ru­ral­nih pod­ruč­ja u Cr­noj Go­ri po­kre­nut pred odr­ža­va­nje lo­kal­nih iz­bo­ra u Moj­kov­cu i Pet­nji­ci, što otva­ra sum­nje da će taj kre­dit­ni pro­gram bi­ti upo­tri­je­bljen za ostr­va­ri­va­nje po­li­tič­ke pre­mo­ći vla­da­ju­će De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta na te­re­nu. Mi­ni­stri po­ljo­pri­vre­de i fi­nan­si­ja, Mi­lu­tin Si­mo­vić i Dar­ko Ra­du­no­vić pot­pi­sa­li su ove go­di­ne sa Me­đu­na­rod­nim fon­dom za raz­voj po­ljo­pri­vre­de spo­ra­zum o fi­nan­si­ra­nju Pro­jek­ta raz­vo­ja kla­ste­ra i tran­sfor­ma­ci­je ru­ral­nih pod­ruč­ja u Cr­noj Go­ri. Na li­sti op­šti­na u ko­ji­ma će pro­je­kat bi­ti im­ple­men­ti­ran su i Moj­ko­vac i Pet­nji­ca, kao i Šav­nik, Ža­bljak, Bi­je­lo Po­lje i Be­ra­ne, gdje će lo­kal­ni iz­bo­ri bi­ti re­a­la­tiv­no br­zo odr­ža­ni.
Pri­pre­ma­ju­ći se za iz­bo­re, Vla­da je kra­jem ju­la usvo­ji­la pred­log za obez­bje­đi­va­sa­nje sred­sta­va iz te­ku­će bu­džet­ske re­zer­ve za fi­nan­sij­sku po­dr­šku Ce­ti­nju i sli­čan pred­log za obez­bje­đi­va­nje sred­sta­va iz te­ku­će bu­džet­ske re­zer­ve za fi­nan­sij­sku po­moć Op­šti­ni Ul­cinj. Pre­sto­ni­ci je is­pla­će­no 250.000 eura, a Op­šti­ni Ul­cinj 300.000 eura. Tim po­vo­dom, iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA su ka­za­li da je kri­stal­no ja­sno da se u op­šti­na­ma gdje će bi­ti odr­ža­ni lo­kla­ni iz­bo­ri ku­pu­je po­li­tič­ka po­dr­ška či­me je afe­ra „Sni­mak” sa sjed­ni­ca DPS-a pre­se­lje­na na sjed­ni­ce Vla­de Cr­ne Go­re.
M.V.


Bez ko­men­ta­ra

Iz Slu­žbe za in­for­mi­sa­nje DPS-a ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje „Da­na” da pro­ko­men­ta­ri­šu na­vo­de da su u kam­pa­nju te stran­ke u Moj­kov­cu ak­tiv­no uklju­če­ni i po­je­di­ni pri­pad­ni­ci Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va i Voj­ske Cr­ne Go­re, iako pro­pi­si za­bra­nju­ju ta­kav an­ga­žman voj­ni­ka i po­li­ca­ja­ca. Na­po­ri da do­đe­mo do po­me­nu­tih pri­pad­ni­ka po­li­ci­je i voj­ske ta­ko­đe ni­je­su uro­di­li plo­dom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"