Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-21 JAVNA DEBATA O POGLAVLJU TRI U PREGOVORIMA SA EU Strancima prava kao i našim građanima
Dan - novi portal
Re­a­li­za­ci­ja ak­tiv­no­sti iz okvi­ra tre­ćeg pre­go­va­rač­kog po­gla­vlja otvo­ri­će zna­čaj­ne mo­guć­no­sti, kao što su pra­vo na po­slov­no na­sta­nji­va­nje pri­vred­nih dru­šta­va i pru­ža­nja uslu­ga iz Cr­ne Go­re u čla­ni­ca­ma EU, i obrat­no, auto­mat­sko pri­zna­va­nje ste­če­nih kva­li­fi­ka­ci­ja i obra­zov­nih is­pra­va, pri­stup je­din­stve­nom po­štan­skom tr­ži­štu, kao i ja­ča­nje ku­pov­ne mo­ći i olak­ša­va­nje me­đu­na­rod­ne tr­go­vi­ne, sa­op­šte­no je ju­če na jav­noj de­ba­ti o po­gla­vlju tri – pra­vo osni­va­nja pred­u­ze­ća i slo­bo­da pru­ža­nja uslu­ga.
Skup je otvo­rio mi­ni­star evrop­skih po­slo­va Alek­san­dar An­dri­ja Pe­jo­vić, ko­ji je pod­sje­tio da je ovo bi­lo pr­vo po­gla­vlje, na­kon vla­da­vi­ne pra­va, s uspje­šno is­pu­nje­nim mje­ri­lom za otva­ra­nje pre­go­vo­ra, kao i da je is­pu­nje­nju po­čet­nog mje­ri­la, od­no­sno do­no­še­nju Na­ci­o­nal­nog pla­na raz­vo­ja kva­li­fi­ka­ci­ja za oba­vlja­nje re­gu­li­sa­nih pro­fe­si­ja, pret­ho­dio na­po­ran rad.
Pe­jo­vić je ka­zao da je ovo po­gla­vlje ne­ko­li­ko go­di­na bi­lo „pod re­zer­vom” Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, kao i da je uspo­ra­va­nje pro­ce­sa otva­ra­nja pre­go­vo­ra pro­is­te­klo iz po­tre­be na­la­že­nja ši­reg spo­ra­zum­nog rje­še­nja u sa­moj EU ko­je se ti­če slo­bo­de kre­ta­nja rad­ne sna­ge i su­o­ča­va­nja s broj­nim no­vo­na­sta­lim okol­no­sti­ma na ovom pod­ruč­ju.
– Evrop­ski pri­stup u ovoj obla­sti pod­ra­zu­mi­je­va uskla­đi­va­nje s prav­nom te­ko­vi­nom ka­ko bi se obez­bi­je­di­la li­be­ra­li­za­ci­ja tr­ži­šta uslu­ga i pri­zna­va­nje struč­nih kva­li­fi­ka­ci­ja, od­no­sno ka­ko bi se cr­no­gor­sko tr­ži­šte pri­la­go­di­lo uslo­vi­ma neo­p­hod­nim za cje­lo­ku­pan raz­voj eko­no­mi­je ze­mlje, kao i za pri­zna­va­nje ste­če­nog obra­zo­va­nja na­ših dr­ža­vlja­na u svim dr­ža­va­ma EU – na­veo je Pe­jo­vić.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Pri­vred­ne ko­mo­re Cr­ne Go­re i šef rad­ne gru­pe za tre­će po­gla­vlje Pa­vle D. Ra­do­va­no­vić go­vo­rio je o no­vi­na­ma u Za­ko­nu o uslu­ga­ma i ko­ri­sti­ma ko­je no­si di­rek­ti­va o uslu­ga­ma. Ka­ko je oci­je­nio, ko­ri­sti za pri­vre­du su i iza­zo­vi, jer je Cr­na Go­ra, iako ma­lo, otvo­re­no tr­ži­šte, in­te­re­sant­no part­ne­ri­ma iz okru­že­nja i EU, pa iz tog raz­lo­ga mo­ra vo­di­ti ra­ču­na da bu­de kon­ku­rent­na na sop­stve­nom tr­ži­štu.
Go­vo­re­ći o slo­bo­di po­slov­nog na­sta­nji­va­nja i slo­bo­di pru­ža­nja uslu­ga, član pre­go­va­rač­ke gru­pe za­du­žen za ovo po­gla­vlje Vla­di­mir Sav­ko­vić po­ja­snio je da slo­bo­da pru­ža­nja uslu­ga pod­ra­zu­mi­je­va pra­vo sva­kog fi­zič­kog ili prav­nog li­ca iz EU da na te­ri­to­ri­ji čla­ni­ca nu­di i pru­ža usu­ge bez pro­mje­ne sop­stve­nog pre­bi­va­li­šta ili sje­di­šta.
Ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca za vi­so­ko obra­zo­va­nje u Mi­ni­star­stvu pro­svje­te Mu­be­ra Kur­pe­jo­vić pod­sje­ti­la je da se, u skla­du sa di­rek­ti­vom o re­gu­li­sa­nim pro­fe­si­ja­ma, u Cr­noj Go­ri re­a­li­zu­ju stu­dij­ski pro­gra­mi za pet od se­dam re­gu­li­sa­nih pro­fe­si­ja.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"