Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-09-02 ANDRIJA MANDIĆ I MILAN KNEŽEVIĆ TRAŽE DA IM SUD VRATI PUTNE ISPRAVE KAKO BI OTPUTOVALI U RUSIJU
Mandić i Knežević Pasoše nijesu tražili
Dan - novi portal
Bra­ni­o­ci li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta tra­ži­će da se po­sla­ni­ci­ma An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću vra­te od­u­ze­ti pa­so­ši ka­ko bi mo­gli da ot­pu­tu­ju u Mo­skvu na po­ziv ru­ko­vod­stva stran­ke Je­din­stve­na Ru­si­ja. Ipak, iz pod­go­rič­kog Vi­šeg su­da „Da­nu” je sa­op­šte­no da ta­kav za­htjev još ni­je­su do­bi­li.
– Oba­vje­šta­va­mo Vas da ovom su­du op­tu­že­ni A.M. i M.K. ni­je­su pod­no­si­li za­htjev za po­vra­ćaj pa­so­ša ra­di od­la­ska u Ru­sku Fe­de­ra­ci­ju – sa­op­šti­la je za „Dan” Aida Mu­zu­ro­vić, sa­mo­stal­ni sa­vjet­nik za od­no­se s jav­no­šću.
Iz DF-a je sa­op­šte­no da su Man­dić i Kne­že­vić do­bi­li po­ziv od za­mje­ni­ka ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Je­din­stve­ne Ru­si­je Ser­ge­ja Že­le­znja­ka da u dru­goj po­lo­vi­ni sep­tem­bra bu­du go­sti ru­ko­vod­stva te par­ti­je i raz­go­va­ra­ju o raz­vi­ja­nju me­đu­par­tij­skih od­no­sa sa po­li­tič­kim sna­ga­ma na Bal­ka­nu, po­li­tič­koj si­tu­a­ci­ji u Cr­noj Go­ri, Bal­ka­nu i Evro­pi, i prav­ci­ma bu­du­će sa­rad­nje.
– Advo­ka­ti li­de­ra DF-a tra­ži­će na­red­nih da­na da se Man­di­ću i Kne­že­vi­ću vra­te od­u­ze­te is­pra­ve ka­ko bi oni mo­gli da ot­pu­tu­ju u Mo­skvu – sa­op­šte­no je iz DF-a.
Oni su na­po­me­nu­li da su Man­di­ću i Kne­že­vi­ću pro­tiv­u­stav­no i pro­tiv­za­ko­ni­to od­u­ze­te is­pra­ve jer je DF naj­ja­či i naj­o­pa­sni­ji pro­tiv­nik re­ži­ma.
– Tim či­nom, svoj­stve­nim dik­ta­tor­skom si­ste­mu, za­ro­blje­ne in­sti­tu­ci­je su po­ku­ša­le do­dat­no da ve­žu ru­ke po­li­ti­ča­ri­ma iz DF-a, že­le­ći da ih spri­je­če u oba­vlja­nju re­dov­nog po­sla i me­đu­na­rod­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja. Ne­dav­no je, zbog ova­kvog bru­tal­nog po­na­ša­nja re­ži­ma, Man­dić spri­je­čen da pri­su­stvu­je va­žnom sa­stan­ku sa pred­sjed­ni­kom Sr­bi­je Alek­san­drom Vu­či­ćem i pa­tri­jar­hom Iri­ne­jem, či­me je na­ni­je­ta šte­ta srp­skom na­ro­du, a što se prav­da­lo be­smi­sli­com da je sud bio na go­di­šnjem od­mo­ru – na­vo­de iz DF-a.
Is­ta­kli su da je cr­no­gor­ski re­žim po­znat kao ma­ri­o­net­ski, ko­ji ve­ći­nu po­te­za po­vla­či po na­re­đe­nji­ma i in­struk­ci­ja­ma po­je­di­nih za­pad­nih cen­ta­ra mo­ći, što ti cen­tri i ne kri­ju.
Na­po­me­nu­li su i da Man­dić i Kne­že­vić na sva­koj adre­si, pa i na ovoj u Mo­skvi, vr­lo pre­ci­zno za­stu­pa­ju in­te­re­se onih ko­je pred­sta­vlja­ju i ve­ći­ne gra­đa­na Cr­ne Go­re, vo­de­ći ra­ču­na i o to­me ko su nam isto­rij­ski sa­ve­zni­ci, a Ru­si­ja je sva­ka­ko je­dan od naj­va­žni­jih, i ona se uvi­jek sa uva­ža­va­njem od­no­si­la pre­ma svo­jim iskre­nim pri­ja­te­lji­ma i sa­ve­zni­ci­ma.
– Oni ko­ji pro­go­ne DF zna­ju da će, na­kon pro­mje­na u Cr­noj Go­ri, prav­da za­ku­ca­ti na nji­ho­va vra­ta. Je­di­na do­bra stvar u ova­kvom bes­kru­pu­lo­znom po­na­ša­nju re­spre­siv­nog dr­žav­nog apa­ra­ta je što po­sto­je kon­kret­na ime­na i pre­zi­me­na i vla­sti­ti pot­pi­si onih ko­ji su vr­ši­li tor­tu­ru, kr­ši­li ljud­ska pra­va, a ko­ji će se, u po­stup­ku lu­stra­ci­je, na­ći za­jed­no sa nji­ho­vim pret­hod­ni­ci­ma iz to­ta­li­tar­nog re­ži­ma i bra­ći po po­na­ša­nju – po­ru­če­no je iz DF-a.
M.V.P.


Za­htjev za li­je­če­nje Di­ki­ća ni­je do­sta­vljen

Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci sa­op­štio je za por­tal FOS da im ni­je do­sta­vljen za­htjev za li­je­če­nje Bra­ti­sla­va Di­ki­ća, jed­nog od op­tu­že­nih u pred­me­tu „Dr­žav­ni udar” o nje­go­vom na­vod­no po­gor­ša­nom zdrav­stve­nom sta­nju. Me­di­ji su ju­če ob­ja­vi­li da se Di­ki­ću to­kom po­sled­njih de­se­tak da­na po­gor­ša­lo sta­nje i nje­go­va od­bra­na sma­tra, na osno­vu na­la­za lje­ka­ra ko­je su an­ga­žo­va­li, da je neo­p­hod­na lje­kar­ska in­ter­ven­ci­ja.
Na­ve­de­no je da je Di­kić u če­tvr­tak u prat­nji de­se­tak na­o­ru­ža­nih za­tvor­skih ču­va­ra do­ve­zen u Kli­nič­ki cen­tar, gdje su oba­vlje­ne do­dat­ne ana­li­ze i pre­gled na ske­ne­ru.
Do­dat­no, na­ve­de­no je da će iz ovog raz­lo­ga od­bra­na tra­ži­ti od su­da od­ga­đa­nje ro­či­šta.
– Oba­vje­šta­va­mo Vas da ovom su­du ni­je do­sta­vljen bi­lo ka­kav za­htjev ko­jim je tra­že­no da se op­tu­že­nom Bra­ti­sla­vu Di­ki­ću omo­gu­ći li­je­če­nje u ino­stran­stvu, ni­ti je sud oba­vi­je­šten da je zdrav­stve­no sta­nje ovog op­tu­že­nog lo­še – iz­ja­vi­la je za FOS Aida Mu­zu­ro­vić, port­pa­rol­ka Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"