Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-12-09 ZAKLJUČENA SUDSKA RASPRAVA O FABRICI „RADOJE DAKIĆ”
Sa jednog od ranijih protesta radnika „Radoja Dakića” Pokušavaju da spriječe stečaj Ukoliko se u fabriku uvede stečaj, 1,8 hiljada radnika bi umjesto 77 plata, koliko im se duguje, dobili samo 24
Dan - novi portal
Ro­či­šte za is­pi­ti­va­nje raz­lo­ga za uvo­đe­nje ste­ča­ja u fa­bri­ku „Ra­do­je Da­kić” za­vr­še­no je ju­če, a ko­nač­na od­lu­ka, ka­ko je sa­op­štio pred­sjed­nik Pri­vred­nog su­da Bla­žo Jo­va­nić, bi­će sa­op­šte­na za ne­dje­lju da­na ko­li­ko je po­treb­no da po­vje­ri­o­ci ostva­re uvid u do­ku­men­ta­ci­ju.
Na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu po­ja­vi­la se no­va do­ku­men­ta­ci­ja, pa su advo­ka­ti po­vje­ri­la­ca i po­vje­ri­o­ci tra­ži­li uvid u nju. Pre­ma ri­je­či­ma Jo­va­ni­ća, advo­ka­ti i po­vje­ri­o­ci mo­gu da­nas oko de­set ča­so­va po­gle­da­ti do­ku­men­ta­ci­ju i pri­mjed­bu do­sta­vi­ti u ro­ku od de­set da­na.
Pri­vre­me­ni ste­čaj­ni uprav­nik Mla­den Mar­ko­vić sa­op­štio je da je do­bio li­sto­ve ne­po­kret­no­sti u ko­ji­ma je sa­dr­ža­na ne­po­kret­na imo­vi­na „Ra­do­je Da­ki­ća”, a ko­jih ima vi­še u od­no­su na one ko­ji­ma ras­po­la­žu pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je. Oni tvr­de da po­sto­je sa­mo če­ti­ri li­sta ne­po­kret­no­sti.
Advo­ka­ti kom­pa­ni­je tra­ži­li su po­vla­če­nje za­htje­va za ste­čaj jer je, ka­ko tvr­de, ne­pot­pun.
– U ime za­lo­žnih po­vje­ri­la­ca pred­lo­žio sam da Pri­vred­ni sud ne uve­de ste­čaj. Na osno­vu po­tra­ži­va­nja raz­luč­nih i iz­luč­nih po­vje­ri­la­ca od 54 mi­li­o­na eura glav­ni­ce i či­nje­ni­ce da se sve ne­kret­ni­ne na­la­ze pod hi­po­te­kom, ja­sno je da Po­re­ska ne mo­že da na­pla­ti svoj dug – re­kao je advo­kat Lju­bo­mir Mar­ko­vić.
On je u vi­še na­vra­ta po­ru­či­vao da od uvo­đe­nja ste­ča­ja u fa­bri­ku „Ra­do­je Da­kić” ne­će do­bi­ti ni dr­ža­va ni advo­ka­ti ni po­vje­ri­o­ci i da se ne­će na­pla­ti­ti ni 20 od­sto po­tra­ži­va­nja.
Advo­kat gru­pe rad­ni­ka Lju­bo­mir Ču­pić ta­ko­đe sma­tra da tre­ba po­vu­ći za­htjev za ste­čaj.
– Pred­log za po­kre­ta­nje ste­ča­ja je ne­u­re­dan i ne­pot­pun i tre­ba­lo bi ga od­ba­ci­ti. Pred­la­gač mo­ra da do­sta­vi va­lja­ne is­pra­ve, a po­tra­ži­va­nja su sta­ra pre­ko 15 go­di­na – ob­ja­snio je Ču­pić.
Vr­ši­lac du­žno­sti iz­vr­šnog di­rek­to­ra fa­bri­ke „Ra­do­je Da­kić” Mi­ha­i­lo To­mo­vić re­kao je da po­stu­pak uvo­đe­nja ste­ča­ja neo­sno­van jer se iz ste­čaj­ne ma­se mo­že na­mi­ri­ti ma­li broj po­vje­ri­la­ca.
Pred­sjed­nik ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra po­vje­ri­la­ca fa­bri­ke Mi­lan Vuk­če­vić su­ge­ri­sao je da, uko­li­ko pred­la­gač ne po­vu­če pred­log za uvo­đe­nje ste­ča­ja, Pri­vred­ni sud ta­kav za­htjev od­bi­je kao neo­sno­van.
– Ste­čaj ne od­go­vo­ra biv­šim rad­ni­ci­ma, jer bi od 77 za­o­sta­lih za­ra­da mo­gli na­pla­ti­ti od 6 do 24 za­ra­de – po­ja­snio je Vuk­če­vić.
Za­htjev za uvo­đe­nje ste­čaja u fa­bri­ci pod­ni­je­la je kra­jem no­vem­bra Po­re­ska upra­va zbog pre­ko 10 mi­li­o­na eura du­ga za po­re­ze. Ra­čun fa­bri­ke je u blo­ka­di sko­ro 15 go­di­na, pa rad­ni­ci sma­tra­ju da je za­htjev za ste­čaj pod­ne­sen ka­ko bi se za­do­vo­lji­li taj­ku­ni ko­ji će za smi­je­šno ma­lu ci­je­nu do­bi­ti imo­vi­nu fa­bri­ke.
Rad­ni­ci, po­vje­ri­o­ci i advo­ka­ti su se slo­ži­li da je uvo­đe­nje ste­ča­ja naj­go­ri mo­gu­ći epi­log za sve njih. Oni tra­že da se na­sta­vi pro­da­ja imo­vi­ne fa­bri­ke pu­tem sud­ske pro­da­je ka­ko je i po­če­lo u Osnov­nom su­du.
Do­sad je u tom su­du pro­da­ta imo­vi­na u vri­jed­no­sti od 2,7 mi­li­o­na eura dok je de­vet sud­skih pro­da­ja pro­pa­lo.
Pred­met „Ra­do­ja Da­ki­ća” od­ne­dav­no je u ru­ka­ma su­di­je Iva­ne Be­cić, a pri­je nje slu­čaj je vo­dio su­di­ja Da­ni­lo Jeg­dić. Me­đu­tim, na­kon šest za­htje­va za iz­u­ze­će su­di­je Jeg­di­ća slu­čaj je dat Be­ci­će­voj.
Ona je već na pr­vom ro­či­štu na­lo­ži­la po­nov­nu pro­cje­nu kom­plet­ne imo­vi­ne ka­ko bi se na­sta­vi­la sud­ska pro­da­ja i na­mi­ri­li po­vje­ri­o­ci.
Pre­ma po­sled­njoj pro­cje­ni, ze­mlji­šte fa­bri­ke „Ra­do­je Da­kić” bez obje­ka­ta pro­ci­je­nje­no je da 57 mi­li­o­na eura. Pri­je tri go­di­ne imo­vi­na sa ze­mlji­štem pro­ci­je­nje­na je na 81 mi­li­on eura.
B.Ma.


Pro­te­stu­ju se­dam go­di­na

Biv­ši rad­ni­ci i po­vje­ri­o­ci „Ra­do­ja Da­ki­ća” već se­dam go­di­na or­ga­ni­zu­ju mir­ne pro­te­ste ko­ji­ma tra­že hit­no iz­vr­še­nje sud­skih pre­su­da po osno­vu ko­jih im se du­gu­je 77 za­ra­da, od­no­sno sko­ro 50 mi­li­o­na eura sa pri­pa­da­ju­ćim ka­ma­ta­ma.
Pre­ma do­sad vo­đe­nim po­stup­ci­ma po­sto­ji 1.742 po­vje­ri­o­ca, či­ji se po­tra­ži­va­nja sa ka­ma­ta­ma kre­ću oko 74 mi­li­o­na eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"