Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2016-04-08 AMBASADE I REZIDENCIJE BIVŠE JUGOSLAVIJE VRIJEDNE PREKO 40 MILIONA DOLARA
Na prodaju milionska imovina SFRJ Pored rezidencija i ambasada u Njujorku i Tokiju, među najvrednijim objektima je i zgrada je u Briselu od 3,5 miliona dolara, kao i ona u Stokholmu vrijedna 5,3 miliona. Takođe, treba podijeliti imovinu bivše Jugoslavije u Švajcarskoj vrijednu 7,7 miliona. BiH je u državno vlasništvo uknjižila neke od objekata koje je ranije dobila – rezidenciju u Mađarskoj i zgrade ambasada bivše Jugoslavije u Otavi, Oslu i Londonu
Dan - novi portal
SA­RA­JE­VO - Za­jed­nič­ki od­bor za suk­ce­si­ju di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­ne imo­vi­ne biv­še SFRJ do­go­vo­rio je po­kre­ta­nje za­jed­nič­ke pro­da­je imo­vi­ne u Bo­nu, Stal­ne mi­si­je pri UN u Nju­jor­ku, To­ki­ju i Ber­nu, kao i stan u Nju­jor­ku. Ugo­vo­re­na vri­jed­nost na­ve­de­nih ne­kret­ni­na u Anek­su B je 42,7 mi­li­o­na do­la­ra, ali je, ka­ko se is­ti­če, tr­ži­šna vri­jed­nost znat­no ve­ća. Am­ba­sa­da i re­zi­den­ci­je biv­še Ju­go­sla­vi­je u To­ki­ju pro­ci­je­nje­ne su na 16 mi­li­o­na do­la­ra, a zgra­da u Nju­jor­ku na 11,8 mi­li­o­na do­la­ra.
Ad­nan Ha­dži­ka­pe­ta­no­vić, se­kre­tar Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va BiH i ovla­šće­ni pre­go­va­rač BiH za spro­vo­đe­nje Anek­sa B Spo­ra­zu­ma o pi­ta­nji­ma suk­ce­si­je, pred­vo­dio je de­le­ga­ci­ju BiH na 17. sa­stan­ku Za­jed­nič­kog od­bo­ra za ras­po­dje­lu di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­ne imo­vi­ne biv­še SFRJ, ko­ji je odr­žan 4. i 5. apri­la u Sko­plju, sa­op­šte­no je ju­če iz MVP-a BiH.
Pred­stav­ni­ci BiH, Hr­vat­ske, Ma­ke­do­ni­je, Slo­ve­ni­je i Sr­bi­je raz­go­va­ra­li su i o ras­po­dje­li pre­o­sta­le di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­ne imo­vi­ne. Na sa­stan­ku je do­ne­se­na i od­lu­ka o po­dje­li imo­vi­ne u Bra­zi­lu, upo­tre­bom me­to­do­lo­gi­je za fi­zič­ku po­dje­lu ve­li­kih di­plo­mat­skih kom­plek­sa biv­še SFRJ i pro­ce­sa nji­ho­vog iz­bo­ra.
Do­go­vo­re­no je ko­je ak­tiv­no­sti bi tre­ba­lo pred­u­ze­ti u ci­lju iden­ti­fi­ka­ci­je di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­ne imo­vi­ne biv­še SFRJ ko­ja ni­je na­ve­de­na u Do­dat­ku Anek­sa B Spo­ra­zu­ma o suk­ce­si­ji. Do­go­vo­re­no je da bu­de po­kre­nu­ta di­sku­si­ja o pro­mje­ni Do­dat­ka Anek­sa B, a no­va iden­ti­fi­ko­va­nja imo­vi­ne bi­će uklju­če­na u no­vi do­da­tak. Pret­hod­ni sa­sta­nak od­bo­ra odr­žan je 2012. go­di­ne u Za­gre­bu, a na­red­ni sa­sta­nak bi­će or­ga­ni­zo­van u ju­nu u Slo­ve­ni­ji.
Od ukup­no 173 ne­kret­ni­ne, do sa­da su dr­ža­va­ma na­sta­lim ras­pa­dom biv­še Ju­go­sla­vi­je po­di­je­lje­ne 72. Me­đu naj­vred­ni­jim objek­ti­ma, po­red re­zi­den­ci­ja i am­ba­sa­da u Nju­jor­ku i To­ki­ju, su zgra­da u Bri­se­lu od 3,5 mi­li­o­na do­la­ra, a ona u Stok­hol­mu vri­jed­na je 5,3 mi­li­o­na. Ta­ko­đe tre­ba po­di­je­li­ti imo­vi­nu biv­še Ju­go­sla­vi­je u Švar­ca­skoj vri­jed­nu 7,7 mi­li­o­na. BiH je u dr­žav­no vla­sni­štvo uknji­ži­la ne­ke od obje­ka­ta ko­je je ra­ni­je do­bi­la – re­zi­den­ci­ju u Ma­đar­skoj i zgra­de am­ba­sa­da biv­še Ju­go­sla­vi­je u Ota­vi, Oslu i Lon­do­nu.
U to­ku je pro­ces uknji­že­nja ne­kret­ni­na u Be­ču i Ma­dri­du. Sr­bi­ja je u oba­ve­zi BiH ustu­pi­ti zgra­du u glav­nom ke­nij­skom gra­du Naj­ro­bi­ju vri­jed­nu 1,6 mi­li­o­na do­la­ra. Pri­mo­pre­da­ja imo­vi­ne ko­ja je BiH pri­pa­la u glav­nom tur­skom gra­du An­ka­ri još ni­je za­vr­še­na jer se če­ka raz­gra­ni­če­nje ze­mlji­šta na ko­jem se na­la­zi, a na ko­jem su i objek­ti ko­ji su pri­pa­li Sr­bi­ji.
Zgra­du am­ba­sa­de biv­še Ju­go­sla­vi­je u Al­ži­ru, či­ja je vri­jed­nost 600.000 do­la­ra, od­lu­kom o suk­ce­si­ji di­je­le BiH i Slo­ve­ni­ja. BiH tre­ba do­bi­ti oko 330.000 do­la­ra za re­zi­den­ci­ju u Ka­i­ru ko­ja je do­di­je­lje­na Sr­bi­ji uz oba­ve­zu da obe­šte­ti BiH. U do­sa­da­šnjoj po­dje­li imo­vi­ne Sr­bi­ja je do­bi­la 30 am­ba­sa­da, re­zi­den­ci­ja i sta­no­va, Hr­vat­ska 18, Slo­ve­ni­ja i BiH po de­set, a Ma­ke­do­ni­ja če­ti­ri. U ras­po­dje­li pre­o­sta­le 51 ne­kret­ni­ne Sr­bi­ja ra­ču­na da će do­bi­ti sko­ro 40 od­sto. Spo­ra­zum o suk­ce­si­ji stu­pio je na sna­gu u ju­nu 2004. go­di­ne i pot­pu­no je ne­iz­vje­sno ka­da će u pot­pu­no­sti imo­vi­na bi­ti po­di­je­lje­na me­đu re­pu­bli­ka­ma na­sta­lim ras­pa­dom biv­še Ju­go­sla­vi­je.
(NN)


Stan u sr­cu Nju­jor­ka

Iza Ju­go­sla­vi­je je ostao dvo­e­ta­žni stan u Nju­jor­ku smje­šten na bro­ju 713 u Park ave­ni­ji. Apart­man, ko­ji ima šest spa­va­ćih so­ba, če­ti­ri ku­pa­ti­la i dva ma­nja ku­pa­ti­la, ko­ri­sti­le su ju­go­slo­ven­ske di­plo­ma­te u SAD. Apart­man, ko­ji već de­ce­ni­ja­ma pro­pa­da, po­sled­nji je ko­ri­stio Dar­ko Si­lo­vić, po­sled­nji am­ba­sa­dor pri UN ko­ji je pred­sta­vljao Ju­go­sla­vi­ju. Ju­go­sla­vi­ja je stan u sr­cu Nju­jor­ka na Men­het­nu ku­pi­la 1975. go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"