Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni OPOZICIJA UPOZORAVA NA KATASTROFALNU SOCIOEKONOMSKU SITUACIJU U ANDRIJEVICI
Andrijevica Više socijalaca nego zaposlenih Prema zvaničnim podacima, na birou rada u Andrijevici je 492 nezaposlenih lica i stopa nezaposlenosti u ovoj opštini iznosi 34,3 odsto. U Andrijevici ima 500 zaposlenih, a socijalnu pomoć prima 575 građana
Dan - novi portal
AN­DRI­JE­VI­CA – Pri­mjer op­šti­ne An­dri­je­vi­ca naj­bo­lje po­tvr­đu­je da ak­tu­el­ni re­žim vo­di ka­ta­stro­fal­nu eko­nom­sku po­li­ti­ku pre­ma sje­ve­ru Cr­ne Go­re – oci­je­ni­li su ju­če iz OO SNP-a.
Na­gla­si­li su da zva­nič­na sta­ti­sti­ka ja­sno uka­zu­je da vla­da­ju­će struk­tu­re, umje­so vo­đe­nja ra­ci­o­nal­ne raz­voj­ne po­li­ti­ke, go­di­na­ma vr­ši ne­vi­đe­ne pri­ti­ske i ucje­nju­ju gra­đa­ne ka­ko bi DPS na iz­bo­ri­ma pri­ku­pio što vi­še gla­so­va.
-Smi­šlje­nim po­te­zi­ma ak­tu­el­nog re­ži­ma obi­čan čo­vjek u An­dri­je­vi­ci do­ve­den je do so­ci­jal­ne bi­je­de, ka­ko bi se nji­me la­kše ma­ni­pu­li­sa­lo. Da­nas je ve­ći­na gra­đa­na An­dri­je­vi­ce do­ve­de­na do pro­sjač­kog šta­pa. Do ta­kve si­tu­a­ci­je se do­šlo za­hva­lju­ju­ći po­li­ti­ci ak­tu­el­nih vla­sto­dr­ža­ca ko­ji ima­ju sa­mo je­dan cilj, a to je da, pre­ko is­pro­ba­nih me­to­da, na iz­bo­ri­ma obez­bi­je­de što vi­še gla­so­va DPS-u. Za­hva­lju­ju­ći po­gub­noj po­li­ti­ci DPS-a, An­dri­je­vi­ca je po­sta­la mje­sto iz ko­jeg lju­di od­la­ze u sreć­ni­je kra­je­ve, jer umje­sto na­ja­vlji­va­nog bo­ljeg ži­vo­ta da­nas ovim gra­dom go­spo­da­ri si­ro­ma­štvo – tvr­di pred­sjed­nik OO SNP-a Go­ran Sto­ja­no­vić.
On je ka­zao da u pri­log nje­go­vim tvrd­nja­ma ide i po­da­tak ko­ji go­vo­ri da u An­dri­je­vi­ci ima vi­še ko­ri­sni­ka so­ci­jal­nih da­va­nja, ne­go onih ko­ji su u rad­nom od­no­su.
-Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, na bi­rou ra­da u An­dri­je­vi­ci je 492 ne­za­po­sle­nih li­ca i sto­pa ne­za­po­sle­no­sti u ovoj op­šti­ni iz­no­si 34,3 od­sto. U An­dri­je­vi­ci ima 500 za­po­sle­nih, a so­ci­jal­nu po­moć pri­ma 575 gra­đa­na. Sma­tram da je po ovom pi­ta­nju sva­ki ko­men­tar su­vi­šan, jer sva­ka sre­di­na ko­ja ima vi­še so­ci­ja­la­ca ne­go za­po­sle­nih osu­đe­na je na pro­past. Uz to, u An­dri­je­vi­ci ima 709 pen­zi­o­ne­ra, či­ja pro­sječ­na pen­zi­ja iz­no­si 200 eura, dok je pro­sječ­na pla­ta 393 eura. Pi­tam se da li po­sli­je ova­kvih po­da­ta­ka ne­ko ko že­li da osta­ne iole re­a­lan mo­že da ka­že da je ak­tu­el­ni re­žim do­nio ne­što do­bro An­dri­je­vi­ci i či­ta­vom sje­ve­ru – ka­zao je Sto­ja­no­vić.
Po nje­go­vom mi­šlje­nju, pred­stav­ni­ci vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je u An­dri­je­vi­ci su po­sled­njih go­di­na gra­đa­ni­ma nu­di­li pra­zna obe­ća­nja, iz­bje­ga­va­ju­ći da pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će mje­re za re­a­li­za­ci­ju raz­voj­nih pro­jek­ta.
-I lo­kal­na i dr­žav­na vlast su po­ka­za­le ele­men­tar­nu neo­zbilj­nost u vo­đe­nju eko­nom­ske po­li­ti­ke. Pri­ho­di od pri­rod­nih re­sur­sa s ovog pod­ruč­ja sli­va­ju se u dže­po­ve pri­vi­le­go­va­nih po­je­di­na­ca. Za­to je An­dri­je­vi­ca jed­na od naj­si­ro­ma­šni­jih sre­di­na u či­ta­vom re­gi­o­nu, gdje gru­pa lju­di bli­ska vla­sti ostva­ru­je po­za­ma­šne pri­ho­de na šte­tu či­ta­ve za­jed­ni­ce. Da stvar bu­de još po­gub­ni­ja, lo­kal­no ru­ko­vod­stvo je do­ni­je­lo niz od­lu­ka o kre­dit­nom za­du­že­nju ko­je bu­du­će ge­ne­ra­ci­je uvo­de u du­žnič­ko rop­stvo – na­vo­di Sto­ja­no­vić.
On je ka­zao da zbog po­me­nu­tih raz­lo­ga mla­di na­pu­šta­ju An­dri­je­vi­cu, bez že­lje da se ikad vra­te u mje­sto ro­đe­nja.
-Što je naj­go­re, ak­tu­el­ni re­žim je na­šu omla­di­nu gur­nuo u am­bis, uni­ža­va­ju­ći tra­di­ci­o­nal­ne du­hov­ne, rad­ne i ljud­ske vri­jed­no­sti. U ta­kvoj pri­či mla­di ne­ma­ju ni­ka­kvu per­spek­ti­vu. Za­to i od­la­ze u sreć­ni­je kra­je­ve, jer ne že­le da bu­du ro­bo­vi ne­če­ga što ne­ma ve­ze sa zdra­vim ra­zu­mom- is­ta­kao je Sto­ja­no­vić.D.J.


Vlast sa­hra­ni­la An­dri­je­vi­cu

Iz OO SNP-a su pod­sje­ti­li da je pre­mi­jer Mi­lo Ću­ka­no­vić pri­je de­se­tak go­di­na iz­ja­vio da re­gi­on Bje­la­si­ce i Ko­mo­va sa svo­jim po­ten­ci­ja­li­ma ne za­o­sta­je za mor­skim do­brom i da će va­lo­ri­zo­va­njem tih vri­jed­no­sti ubr­zo do­ći do so­ci­jal­nog bla­go­sta­nja na pro­sto­ru Va­so­je­vi­ća.
-Od nje­go­vih obe­ća­nja ni­je bi­lo ni­šta. Svi se do­bro sje­ća­mo kad je pre­mi­jer u na­dah­nu­tom obra­ća­nju na­gla­ša­vao da će ubr­zo do­ći do oži­vlja­va­nja pri­vre­de na sje­ve­ru i da ne­će bi­ti ne­za­po­sle­nih. Ne­što slič­no za njim su go­di­na­ma po­na­vlja­li i ak­ti­vi­sti DPS-a. Me­đu­tim, stvar­na si­tu­a­ci­ja je sa­svim dru­ga­či­ja, jer se bez­na­đe pro­du­ža­va iz da­na u dan. Za­to bi bi­lo po­šte­no da Đu­ka­no­vić jav­no ka­že da je bio u za­blu­di i da je ak­tu­el­na vlast sa­hra­ni­la An­dri­je­vi­cu i či­tav sje­ver - po­ru­či­li su iz OO SNP-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"