Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni BRANIMIR GVOZDENOVIĆ IMAO NIZ SASTANAKA U ULCINJU Spremni za sezonu Gvozdenović je istakao i da je veoma važno unaprijediti rad graničnih prelaza tako što će se napraviti sporazum s nadležnim organima u Albaniji u vezi ubrzanja procesa prelaska granice
Dan - novi portal
UL­CINj - Op­šti­na Ul­cinj sprem­no je do­če­ka­la tu­ri­stič­ku se­zo­nu i tre­nut­no ima ve­ći broj tu­ri­sta ne­go pro­šle go­di­ne, pa se s op­ti­mi­zmom oče­ku­ju ukup­ni re­zul­ta­ti. Ostva­ren je zna­ča­jan pro­gres, ali sma­tra­mo da u ju­nu tre­ba is­ko­ri­sti­ti vri­je­me za do­dat­ne pro­mo­ci­je na po­je­di­nim tr­ži­šti­ma gdje se sma­tra da bi do­dat­no mo­gla da se pod­stak­ne bo­lja po­sje­ta u glav­nom di­je­lu se­zo­ne i u post­se­zo­ni, ko­ja je ja­ko va­ža­na, iz­ja­vio je ju­če u Ul­ci­nju mi­ni­star tu­ri­zma i odr­ži­vog raz­vo­ja Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić, na­kon sa­stan­ka sa pred­sjed­ni­kom op­šti­ne Fat­mi­rom Đe­kom i nje­go­vim sa­rad­ni­ci­ma. Gvo­zde­no­vić je ka­zao da je cilj nje­go­ve po­sje­te naj­ju­žni­joj op­šti­ni da se vi­di u kom seg­men­tu dr­žav­na ad­mi­ni­stra­ci­ja mo­že da po­mog­ne lo­kal­noj upra­vi, da se raz­mi­je­ne in­for­ma­ci­je i pod­stak­nu ak­tiv­no­sti na ubr­za­nju va­žnih pro­je­ka­ta, po­put do­no­še­nja PUP-a.
-Re­a­li­za­ci­ja PUP-a je ključ­ni ele­me­nat da­ljeg raz­vo­ja op­šti­ne i on tre­ba da de­fi­ni­še stra­te­gij­ske stva­ri, ve­za­ne za za­šti­tu ovog pro­sto­ra, re­a­li­za­ci­ju ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja i po­di­za­nje kva­li­te­ta ur­ba­ni­za­ci­je i re­a­li­za­ci­je u na­red­nom pe­ri­o­du. To mo­ra da se re­a­li­zu­je u na­red­na dva mje­se­ca, a taj plan mo­ra da od­go­va­ra za­htje­vu stra­te­gi­je ma­ster pla­na, ko­ji je do­ne­šen pri­je ne­ko­li­ko go­di­na i mo­ra u pot­pu­no­sti bi­ti uklo­pljen sa Pro­stor­nim pla­nom obal­nog pod­ruč­ja. Oče­ku­jem od svih stra­na da na­pra­ve do­dat­ne kom­pro­mi­se, ka­ko bi se br­zo do­šlo do ko­nač­nog rje­še­nja. Sva­ko pro­lon­gi­ra­nje vo­di­će ka ne­za­do­vo­lja­va­ju­ćim rje­še­nji­ma, ka­zao je Gvo­zde­no­vić.
Mi­ni­star je u Ul­ci­nju raz­go­va­rao i sa pred­stav­ni­ci­ma po­li­tič­kih par­ti­ja, ko­je ni­su uklju­če­ne u vr­še­nje vla­sti i iz­ra­zio oče­ki­va­nje da će i oni da­ti mak­si­mal­ni do­pri­nos da se usvo­ji PUP. On je ru­ko­vod­stvo Op­šti­ne in­for­mi­sao o pro­gra­mu raz­vo­ja vi­so­ko­kva­li­tet­nog tu­ri­zma i op­ti­mi­za­ci­ji po­re­skih i svih dru­gih ele­men­ta ve­za­nih za raz­voj ho­te­la sa če­ti­ri i pet zvje­zdi­ca. Na taj na­čin će se, sma­tra Gvo­zde­no­vić, na­red­nih go­di­na eli­mi­ni­sa­ti se­zon­ski rad, po­ve­ća­ti za­po­sle­nost i sa me­đu­nard­no­im fin­sij­skim in­sti­tu­ci­ja­ma po­kre­nu­ti zna­čaj­ne in­ve­sti­ci­je.
-Taj no­vi pro­gram je vje­tar u je­dra, ko­ji tre­ba da pod­stak­ne re­a­li­za­ci­ju in­ve­sti­ci­ja u grad­nju ho­te­la. Tre­ba eli­mi­sa­ti sve pre­pre­ke na tom pu­tu, na­gla­sio je mi­ni­star tu­ri­zma.
Gvo­zde­no­vić je is­ta­kao i da je ve­o­ma va­žno una­pri­je­di­ti rad gra­nič­nih pre­la­za ta­ko što će se na­pra­vi­ti spo­ra­zum s nad­le­žnim or­ga­ni­ma u Al­ba­ni­ji u ve­zi ubr­za­nja pro­ce­sa pre­la­ska gra­ni­ce.
On je re­kao da je za­šti­ta ži­vot­ne sre­di­ne bi­la pred­met po­seb­ne pa­žnje to­kom ra­u­zgo­vo­ra, po­seb­no ka­da se ra­di o pro­jek­tu za­šti­te So­la­ne i ula­ga­nja u vo­do­vod­nu i ka­na­li­za­ci­o­nu in­fra­struk­tu­ru.
–Do­bi­li smo uvje­ra­va­nja od pred­sjed­ni­ka op­šti­ne da će te te­me bi­ti pri­o­ri­tet nji­ho­vih ak­tiv­no­sti, re­kao je Gvo­zde­no­vić.
M.K.


Đe­ka obe­ćao da ne­će ka­sni­ti

Pred­sjed­nik Op­šti­ne za­hva­lio je Gvo­zde­no­vi­ću što je do­šao u Ul­cinj, is­ta­kav­ši da je to u po­sled­njih go­di­nu da­na pr­va po­sje­ta na ta­ko vi­so­kom ni­vou. Đe­ka je re­kao da oče­ku­je da Op­šti­na vi­še ne­će ka­sni­ti kad se ra­di o oba­ve­za­ma u ve­zi plan­ske do­ku­men­ta­ci­je i pro­jek­ta vo­do­snab­di­je­va­nja sa KFV ban­kom.
-Vje­ru­jem da će­mo br­zo za­vr­ši­ti oba­ve­ze ko­je smo pre­u­ze­li i da će­mo se usa­gla­si­ti ka­da se ra­di o rje­še­nji­ma iz PUP-a, re­kao je Đe­ka.
Na­kon raz­go­vo­ra sa ru­ko­vod­stvom Op­šti­ne, Gvo­zde­no­vić se sa­stao i sa Ko­or­di­na­ci­o­nim ti­mom za pra­će­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne, te za­kup­ci­ma pla­ža na ul­cinj­skoj ri­vi­je­ri, kao i s ho­te­li­je­ri­ma i vla­sni­ci­ma ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"